Palvelut - 154232-2018

11/04/2018    S70

Belgia-Bryssel: Tuki INNOSUP-06-2018-toimeen liittyvien satunnaistettujen tarkastustutkimusten suunnittelua ja toteuttamista varten

2018/S 070-154232

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2018/S 066-146022)

Oikeusperusta:

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Postiosoite: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1210
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/EASME
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/easme/en

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tuki INNOSUP-06-2018-toimeen liittyvien satunnaistettujen tarkastustutkimusten suunnittelua ja toteuttamista varten

Viitenumero: EASME/H2020/2018/005
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on tarjouspyyntö, jossa sovelletaan avointa menettelyä 1 palvelusopimuksen tekemiseksi INNOSUP-06-2018-toimen yhteydessä.

Sopimusosapuolen on toimitettava tukipalveluja, jotka liittyvät INNOSUP-06-2018-toimen yhteydessä rahoitettujen satunnaistettujen tarkastustutkimusten (randomized control trials – RCT) suunnitteluun sekä niihin liittyviin valintamenetelmiin ja analysointiin.

Työ jaetaan neljään työpakettiin, jotka toteutetaan eri vaiheissa ennen tarjouspyynnön ”INNOSUP-06-2018” yhteydessä valittujen hankkeiden toteuttamista ja niiden toteuttamisen jälkeen.

Lisätietoja sopimusosapuolen tehtävistä on saatavilla tarjouseritelmien kohdasta 1.4.1.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/04/2018
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 066-146022

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 23/04/2018
Paikallinen aika: 15:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 14/05/2018
Paikallinen aika: 15:00
Osan numero: IV.2.7
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 24/04/2018
Paikallinen aika: 16:30
Oikaisu:
Päivämäärä: 15/05/2018
Paikallinen aika: 16:00
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Muutokset ovat seuraavat:

1. Uusi tarjouskutsu (invitation to tender).

2. Tarjouseritelmiin tehtiin muutamia muutoksia:

Osa 3.8: Tarjoajan tiedot: kaksi kappaletta lisättiin.

Osa 4.3: Valintaperusteet: sana ”regulatory” poistettiin.

Osa 4.3.1: Vakuutus ja näyttö: sana ”regulatory” poistettiin.

Osa 4.3.2: Oikeuskelpoisuus ja sääntelyvalmiudet: tätä osaa ei enää sovelleta tähän tarjouspyyntöön.

Liitteet: poistettiin liite 9: elektronisen hakemisen ohje.

3. Tarjouseritelmien liitteisiin tehtiin muutamia muutoksia:

Liite 2: Tarjouskirje: osa kohtaa 1.1 Tarjoajan tiedot sekä koko kohta 4 Pankkiyhteystiedot poistettiin.

Liite 8: Tarjouksentekijän tarkistuslista: osa kohdasta ”Hallinnolliset tiedot”, joka koskee oikeushenkilölomaketta, pankkiyhteyslomake sekä nimeämisilmoitus on poistettu.