Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 154232-2018

11/04/2018    S70

Belgia-Bruxelles: Sprijin pentru proiectarea și desfășurarea studiilor randomizate de control în cadrul INNOSUP-06-2018

2018/S 070-154232

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2018/S 066-146022)

Temei juridic:

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)
Adresă: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 10/179
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1210
Țară: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/EASME
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/easme/en

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sprijin pentru proiectarea și desfășurarea studiilor randomizate de control în cadrul INNOSUP-06-2018

Număr de referinţă: EASME/H2020/2018/005
II.1.2)Cod CPV principal
79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanţă, recrutare, tipărire şi securitate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Aceasta este o licitație sub forma unei proceduri deschise pentru încheierea 1 contract de servicii în contextul acțiunii INNOSUP-06-2018.

Contractantul va fi obligat să furnizeze servicii de asistență legate de proiectarea, metodele de selecție și analiză a rezultatelor studiilor RCTs - studii randomizate de control - proiecte finanțate de INNOSUP-06-2018.

Lucrarea este împărțită în patru pachete de lucru care vor avea loc în diferite etape înainte și în timpul implementării proiectelor selectate în cadrul apelului "INNOSUP-06-2018":

Sarcinile care urmează să fie prestate sunt detaliate în continuare în caietul de sarcini al licitației, Secțiunea 1.4.1.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/04/2018
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 066-146022

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 23/04/2018
Ora locală: 15:00
A se citi:
Data: 14/05/2018
Ora locală: 15:00
Numărul secţiunii: IV.2.7
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 24/04/2018
Ora locală: 16:30
A se citi:
Data: 15/05/2018
Ora locală: 16:00
VII.2)Alte informații suplimentare:

Modificările sunt următoarele:

1. O nouă invitație la licitație.

2. Au fost aduse unele modificări caietului de sarcini al licitației:

Secțiunea 3.8. Identificarea ofertantului: s-au adăugat două paragrafe.

Secțiunea 4.3. Criterii de selecție: cuvântul „reglementară” a fost eliminat.

Secțiunea 4.3.1. Declarație și dovadă: cuvântul „reglementară” a fost eliminat.

Secțiunea 4.3.2. Capacitate juridică și reglementară: această secțiune nu mai este aplicabilă pentru licitația în cauză.

Anexe la secțiune: eliminarea Anexei 9: Ghid privind candidatura e-Submission.

3. Au fost aduse unele modificări în ceea ce privește anexele caietului de sarcini al licitației:

În Anexa 2: Scrisoare de înaintare a ofertei: se elimină o parte din secțiunea 1.1. Identificarea ofertantului și întreaga secțiune 4 Identificarea băncii.

În Anexa 8: Listă de verificare pentru înaintarea ofertei: se elimină o parte din secțiunea „Detalii administrative” privind formularul pentru entități juridice, formularul de identificare financiară și avizul de desemnare.