Būvdarbi - 15434-2019

11/01/2019    S8    - - Būvdarbi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Šveice-Winterthour: Autoceļu būvdarbi

2019/S 008-015434

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Būvdarbi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Office fédéral des routes (OFROU), Division infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour
Grüzefeldstrasse 41
Winterthour
8404
Šveice
E-pasts: beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
NUTS kods: CH0

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.simap.ch

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Ausbau + Unterhalt Autobahn

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

N01/48 POO, projet partiel PUN génie civil

II.1.2)Galvenās CPV kods
45233110
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

N01/48 POO, projet partiel PUN génie civil.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 7 205 320.45 CHF
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45233110
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CH0
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

N01/48 POO, projet partiel PUN génie civil.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Selon publication du 10.9.2018 / Svērums: 1
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 174-395991
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
07/01/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Implenia Schweiz AG
Binzmühlestrasse 11
Zürich
8050
Šveice
NUTS kods: CH0
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 7 205 320.45 CHF
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Raisons de la décision d'adjudication: après évaluation des offres présentées, les soumissionnaires ont été jugé qualifiés et capables sur les plans financier et économique. De toutes les offres, c’est l'offre de l'adjudicataire qui a reçu le plus de points. L’offre de l’adjudicataire a convaincu par bon références des personnes-clés et bon compétences particulières et références des entreprises.

Indication des voies de recours: conformément à l’art. 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Le mémoire de recours, à présenter en 2 exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont disponibles.

Publication de référence nationale: SIMAP de la 9.1.2019, doc. 1054899.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
St. Gallen
9023
Šveice
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019