Pakalpojumi - 15444-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Šveice-Lozanna: Inženiertehniskie un celtniecības darbi

2019/S 008-015444

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Ville de Lausanne, direction des finances et de la mobilité, service des routes et de la mobilité
rue du Port-Franc 18
Lausanne
1002
Šveice
Kontaktpersona: Maëlle Buyck
E-pasts: rmsimap@lausanne.ch
NUTS kods: CH0

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.simap.ch

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Mandat ingénieur/architecte pour la création d'un ascenseur extérieur entre le quartier de Sévelin et la rue de Sébeillon

II.1.2)Galvenās CPV kods
45220000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Mandat ingénieur/architecte pour la création d'un ascenseur extérieur entre le quartier de Sévelin et la rue de Sébeillon.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 72 400.00 CHF
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45220000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CH0
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Mandat ingénieur/architecte pour la création d'un ascenseur extérieur entre le quartier de Sévelin et la rue de Sébeillon.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Prix / Svērums: 30 %
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Organisation du soumissionnaire pour l'exécution du marché / Svērums: 30 %
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Qualité de l'offre / Svērums: 25 %
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Références du soumissionnaire / Svērums: 10 %
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Engagement en faveur du développement durable / Svērums: 5 %
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 161-369467
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
06/12/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
MWST-Gruppe EMCH + Berger AG
avenue de Provence 18
Lausanne
1007
Šveice
NUTS kods: CH0
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 72 400.00 CHF
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Raisons de la décision d'adjudication: après vérification, le marché a été adjugé à l'entreprise ayant déposé l'offre jugée la plus avantageuse selon les critères définis dans l'appel d'offres.

Indication des voies de recours: les participants ont été personnellement notifiés de la décision. Le délai de recours est échu.

Publication de référence nationale: SIMAP du 9.1.2019, doc. 1054887.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
St. Gallen
9023
Šveice
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019