Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Stavební práce - 154593-2016

06/05/2016    S88

Lucembursko-Lucemburk: Projekt rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku – položky č. 561, 562, 563, 564, 59 a 77 (technické položky, položky týkající se provedení interiérových prací)

2016/S 088-154593

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, direction générale des infrastructures et de la logistique
Poštovní adresa: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2929
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: À l'attention de M. le chef d'unité
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Tel.: +352 430024527
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1458
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Projekt rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku – položky č. 561, 562, 563, 564, 59 a 77 (technické položky, položky týkající se provedení interiérových prací).

II.1.2)Hlavní kód CPV
45210000 Bytová výstavba
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Projekt rozšíření a modernizace budovy Konrad Adenauer v Lucemburku bude spočívat ve vybudování rozšíření administrativní budovy na ploše přibližně 190 000 m2 a v závislosti na rozhodnutí, které bude učiněno v pozdější fázi, také v obnově stávající administrativní budovy o ploše 65 000 m2. Tento administrativní komplex bude poté sídlem všech oddělení Evropského parlamentu pracujících v Lucemburku.

Tato zakázka se vztahuje na následující položky:

— položka č. 561 „Kovové dveře“,

— položka č. 562 „Ocelovo-skleněné dělicí příčky“,

— položka č. 563 „Interiérové dřevěné konstrukce – podlahové lišty – žaluzie – krytiny okenních výklenků“,

— položka č. 564 „Vnitřní žaluzie“,

— položka č. 59 „Zabudovaný nábytek – čelní panely – pohyblivé příčky – zasklení tlumočnických kabin“,

— položka č. 77 „Konferenční vybavení“,

Položky jsou nedělitelné. Pro každou položku bude zadána samostatná zakázka.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Zabudovaný nábytek – čelní panely – pohyblivé příčky – zasklení tlumočnických kabin

Část č.: 59
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45210000 Bytová výstavba
39100000 Nábytek
45262521 Fasády
45420000 Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
44221111 Jednotky se zdvojeným zasklením
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

Položka 59 – zabudovaný nábytek – čelní panely – pohyblivé příčky – zasklení tlumočnických kabin:

T1: zabudovaný nábytek;

T2: čelní panely;

T3: pohyblivé příčky;

T4: prosklení pro tlumočnické kabiny.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 18
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

opce jsou popsány ve specifikacích a jejích přílohách.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší informace o době trvání prací v případě dotčené položky jsou uvedeny v příloze č. 5 specifikací zakázky.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Konferenční vybavení

Část č.: 77
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45210000 Bytová výstavba
30191000 Kancelářské zařízení mimo nábytku
31710000 Elektronická zařízení
32000000 Rozhlas, televize, komunikace, telekomunikace a související zařízení
32232000 Zařízení pro videokonference
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 77 – konferenční vybavení:

T1: konferenční vybavení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

opce jsou popsány ve specifikacích a jejích přílohách.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší informace o době trvání prací v případě dotčené položky jsou uvedeny v příloze č. 5 specifikací zakázky.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Kovové dveře

Část č.: 561
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45210000 Bytová výstavba
45421000 Stavební zámečnictví
45421131 Instalace dveří
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 561 – kovové dveře:

T1: kovové dveře.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

opce jsou popsány ve specifikacích a jejích přílohách.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší informace o době trvání prací v případě dotčené položky jsou uvedeny v příloze č. 5 specifikací zakázky.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Ocelovo-skleněné dělicí příčky

Část č.: 562
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45210000 Bytová výstavba
45421152 Instalace a montáž přepážek
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 562 – ocelovo-skleněné dělicí příčky:

T1: ocelovo-skleněné dělicí příčky, prosklené dveře.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

opce jsou popsány ve specifikacích a jejích přílohách.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší informace o době trvání prací v případě dotčené položky jsou uvedeny v příloze č. 5 specifikací zakázky.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Interiérové dřevěné konstrukce – podlahové lišty – žaluzie – krytiny okenních výklenků

Část č.: 563
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45210000 Bytová výstavba
45421000 Stavební zámečnictví
45421150 Instalace a montáž nekovových truhlářských předmětů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 563 – interiérové dřevěné konstrukce – podlahové lišty – žaluzie – krytiny okenních výklenků:

T1: podlahové lišty, krytiny okenních výklenků, ocelovo-skleněné dělicí příčky;

T2: dřevěné dveře.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 18
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

opce jsou popsány ve specifikacích a jejích přílohách.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší informace o době trvání prací v případě dotčené položky jsou uvedeny v příloze č. 5 specifikací zakázky.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

vnitřní žaluzie

Část č.: 564
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45210000 Bytová výstavba
39515410 Vnitřní žaluzie
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

Položka č. 564 – vnitřní žaluzie:

T1: vnitřní žaluzie.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

opce jsou popsány ve specifikacích a jejích přílohách.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Bližší informace o době trvání prací v případě dotčené položky jsou uvedeny v příloze č. 5 specifikací zakázky.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Smlouva bude uzavřena mezi úspěšným uchazečem a realitní společností SI KAD PE, kterou za účelem zajištění financování projektu výstavby zřídil Evropský parlament. Tato společnost zajistí proplácení faktur.

Další podrobnosti jsou k dispozici ve specifikacích.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2015/S 042-070863
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 14/07/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/07/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropský parlament, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUCEMBURSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

viz bod 7 výzvy k účasti v nabídkovém řízení („Otevírání nabídek“).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Jazykem projektu je francouzština.

Viz dokumenty tvořící součást výzvy k účasti v nabídkovém řízení.

Bodem IV.2.2 tohoto oznámení „Časová lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast“ se rozumí: „Lhůta pro podání nabídek nebo žádostí o účast“ dle vymezení v bodu 4 výzvy k účasti v nabídkovém řízení.

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 1.6.2016.

Poplatek za dokumenty: ano.

Cena: 250 EUR.

Podmínky a způsob platby: některé dokumenty jsou volně k dispozici k nahlédnutí na platformě pro elektronická výběrová řízení eTendering uvedené v bodě I.3 (po provedení registrace na této platformě):

A. průvodce;

B. výzva k účasti v nabídkovém řízení;

C. specifikace (bez příloh);

D. návrh smlouvy (bez příloh).

Úplné znění dokumentace k podání nabídky na všechny položky lze získat za pevně stanovený, nedělitelný poplatek ve výši 250 EUR.

Zainteresované subjekty se prostřednictvím elektronické pošty ohlásí na adresu: inlo.ao-kad@ep.europa.eu a potvrdí to dopisem zaslaným veřejnému zadavateli (viz bod I.3 tohoto oznámení).

V tomto svém dopise uvedou své přesné kontaktní údaje, číslo DIČ a odkazy na příslušnou/příslušné položku/y.

Zároveň také převedou příslušnou částku na následující účet zřízený na jméno SI KAD PE u BGL BNP Paribas:

KÓD BIC: BGLLLULL

IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000

ve sdělení uvedou „AO-T-16-AO7/(přesný název společnosti + město)“.

Elektronickou poštou pak obdrží potvrzení o přijetí jejich žádosti a výše uvedené částky a také fakturu.

Dokumentaci výzvy k účasti v nabídkovém řízení poskytuje Evropský parlament ve francouzštině (jazyk zakázky) s překladem hlavních dokumentů do angličtiny nebo němčiny, v tištěné formě (částečně) a v digitální podobě.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Obec: Strasbourg Cedex
PSČ: 67001
Země: Francie
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

zainteresované strany by měly kontaktovat orgány odpovědné za odvolací řízení.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/04/2016