Lucrări - 154593-2016

06/05/2016    S88

Luxemburg-Luxemburg: Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 561, 562, 563, 564, 59 și 77 (loturi tehnice, loturi de lucrări interioare)

2016/S 088-154593

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European, direction générale des infrastructures et de la logistique
Adresă: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2929
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: À l'attention de M. le chef d'unité
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefon: +352 430024527
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1458
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 561, 562, 563, 564, 59 și 77 (loturi tehnice, loturi de lucrări interioare).

II.1.2)Cod CPV principal
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Proiectul de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg constă în construcția extensiei unei clădiri administrative pe aproximativ 190 000 m2 și, sub rezerva unei decizii care va fi luată ulterior, în renovarea unei clădiri administrative existente de 65 000 m2. Acest complex administrativ va găzdui toate departamentele Parlamentului European care își desfășoară activitatea în Luxemburg.

Prezentul contract vizează următoarele loturi:

— lotul 561 „Uși metalice”;

— lotul 562 „Pereți despărțitori din oțel-sticlă”;

— lotul 563 „Tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră”;

— lotul 564 „Storuri interioare”;

— lotul 59 „Mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili – geamuri pentru cabinele de interpretare”;

— lotul 77 „Echipamente pentru conferințe”.

Loturile sunt indivizibile. Atribuirea se va face separat pentru fiecare lot.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili – geamuri pentru cabinele de interpretare

Lot nr.: 59
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
39100000 Mobilier
45262521 Zidărie de faţadă
45420000 Lucrări de tâmplărie şi de dulgherie
44221111 Ferestre duble
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 59 – Mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili – geamuri pentru cabinele de interpretare:

T1: mobilier fix;

T2: paramente;

T3: pereți despărțitori mobili;

T4: geamuri pentru cabinele de interpretare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Opțiunile sunt descrise în caietul de sarcini și în anexele la acesta.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta anexa 5 la caietul de sarcini al licitației pentru detalii privind durata lucrărilor corespunzătoare lotului în cauză.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipamente pentru conferințe

Lot nr.: 77
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
30191000 Echipament de birou, cu excepţia mobilierului
31710000 Echipament electronic
32000000 Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe
32232000 Echipament pentru videoconferinţe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 77 – Echipamente pentru conferințe:

T1: echipamente pentru conferințe.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Opțiunile sunt descrise în caietul de sarcini și în anexele la acesta.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta anexa 5 la caietul de sarcini al licitației pentru detalii privind durata lucrărilor corespunzătoare lotului în cauză.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Uși metalice

Lot nr.: 561
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
45421000 Lucrări de tâmplărie
45421131 Instalare de uşi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 561 – Uși metalice:

T1: uși metalice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Opțiunile sunt descrise în caietul de sarcini și în anexele la acesta.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta anexa 5 la caietul de sarcini al licitației pentru detalii privind durata lucrărilor corespunzătoare lotului în cauză.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pereți despărțitori din oțel-sticlă

Lot nr.: 562
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
45421152 Instalare de pereţi despărţitori
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 562 – Pereți despărțitori din oțel-sticlă:

T1: pereți despărțitori din oțel-sticlă, uși din sticlă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Opțiunile sunt descrise în caietul de sarcini și în anexele la acesta.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta anexa 5 la caietul de sarcini al licitației pentru detalii privind durata lucrărilor corespunzătoare lotului în cauză.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră

Lot nr.: 563
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
45421000 Lucrări de tâmplărie
45421150 Lucrări de instalare de tâmplărie nemetalică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 563 – Tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră:

T1: plinte, îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră, pereți despărțitori din oțel-sticlă;

T2: uși din lemn.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Opțiunile sunt descrise în caietul de sarcini și în anexele la acesta.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta anexa 5 la caietul de sarcini al licitației pentru detalii privind durata lucrărilor corespunzătoare lotului în cauză.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Storuri interioare

Lot nr.: 564
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
39515410 Storuri de interior
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 564 – Storuri interioare:

T1: storuri interioare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Opțiunile sunt descrise în caietul de sarcini și în anexele la acesta.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta anexa 5 la caietul de sarcini al licitației pentru detalii privind durata lucrărilor corespunzătoare lotului în cauză.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Contractul va fi încheiat între ofertantul câștigător și compania imobiliară SI KAD PE constituită de Parlamentul European în vederea asigurării finanțării lucrărilor de construcții din cadrul proiectului. Această companie va asigura plata facturilor.

Pentru mai multe detalii, a se consulta caietul de sarcini.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2015/S 042-070863
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/07/2016
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/07/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

Parlamentul European, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se consulta punctul 7 din invitația la licitație („Deschiderea ofertelor”).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Limba proiectului este limba franceză.

A se vedea documentele care constituie invitația la licitație.

Punctul IV.2.2 din prezentul anunț „Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare” va fi înțeles după cum urmează: „Termen-limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare” în sensul punctului 4 din invitația la licitație.

Termenul-limită pentru primirea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 1.6.2016.

Documente contra cost: da.

Prețul: 250 EUR.

Termeni de plată: anumite documente pot fi accesate gratuit pe platforma e-tendering menționată la punctul I.3 (după înregistrarea pe platformă):

A. ghid;

B. invitația la licitație;

C. caiet de sarcini (fără anexe);

D. proiect de contract (fără anexe).

Pentru obținerea dosarului complet pentru toate loturile, prețul a fost fixat, în mod indivizibil, la 250 EUR.

Operatorii economici interesați își vor comunica intenția printr-un e-mail trimis la adresa: inlo.ao-kad@ep.europa.eu confirmat printr-o scrisoare trimisă autorității contractante (a se vedea punctul I.3 din prezentul anunț).

Aceștia vor indica în această corespondență datele lor de contact exacte, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA și referința lotului (loturilor) în cauză.

În același timp, aceștia vor transfera suma în următorul cont deschis în numele SI KAD PE la banca BGL BNP Paribas:

COD BIC: BGLLLULL

IBAN: LU77 0030 4574 0401 3000

indicând la rubrica comunicare „AO-T-16-AO7/[numele exact al companiei + orașul]”.

Aceștia vor primi un e-mail de confirmare a primirii cererii lor și a sumei sus-menționate, precum și o factură.

Documentele invitației la licitație sunt furnizate de Parlamentul European în limba franceză (limba contractului), cu o traducere în limba engleză și limba germană a principalelor documente, pe suport de hârtie (parțial) și în format digital.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Localitate: Strasbourg Cedex
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Părțile interesate trebuie să contacteze organismele competente pentru căile de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/04/2016