Доставки - 154669-2016

TIЗаглавиеБългария-София: Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия
NDНомер на публикацията на обявлението154669-2016
PDДата на публикуване06/05/2016
OJНомер на броя на ОВ S88
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаАгенция „Митници“ (000627597)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен03/05/2016
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедураT - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)09300000 - Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG324
IAИнтернет адрес (URL)http://customs.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС