darbai - 15478-2021

14/01/2021    S9

Rumunija-Iași: Greitkelių priežiūros darbai

2021/S 009-015478

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Darbai

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 249-619368)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: 16054368
Adresas: Prin DRDP Iași, Șoseaua Națională nr. 23
Miestas: Iași
NUTS kodas: RO213 Iaşi
Pašto kodas: 700237
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Online în SEAP
El. paštas: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefonas: +40 232214430
Faksas: +40 232214432
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.drdpiasi.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Întreținere periodică multianuală – covoare asfaltice executate la cald pentru rețeaua de drumuri naționale din cadrul DRDP Iași, anul I-anul III, lot 1-9

Nuorodos numeris: 16054368/2020/3L/S1+2
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45233139 Greitkelių priežiūros darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Intretinere periodica multianuala – covoare asfaltice executate la cald pentru reteaua de drumuri nationale din cadrul DRDP Iasi, in conformitate cu cerintele din documentatia tehnica.

Termenul-limita pana la care operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 249-619368

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.3)
Keistino teksto vieta: Capacitatea tehnică şi profesională
Yra:

2. Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Utilaje, instalatii si echipament tehnic. [...]

Nota 1: in vederea indeplinirii criteriului de calificare, nu este obligatorie prezentarea unui singur laborator autorizat cu toate profilele solicitate. Ofertantii pot prezenta in acest sens unul sau mai multe laboratoare autorizate pentru cumularea tuturor profilelor solicitate.

Turi būti:

2. Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Utilaje, instalatii si echipament tehnic. [...]

Nota 1:

(a) In vederea indeplinirii criteriului de calificare, nu este obligatorie prezentarea unui singur laborator autorizat cu toate profilele solicitate. Ofertantii pot prezenta in acest sens unul sau mai multe laboratoare autorizate pentru cumularea tuturor profilelor solicitate;

(b) Pentru loturile 4 si 6, la care nu se solicita executarea de lucrari de „colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos” este facultativa prezentarea detinerii de „instalație pentru colmatat fisuri si crăpături cu pompă și incălzire directă prevăzută cu amestecător”.

VII.2)Kita papildoma informacija:

Se corecteaza informatiile si in documentele de licitatie corespunzatoare – fisa de date, DUAE.