Paslaugos - 15538-2021

14/01/2021    S9

Rumunija-Baia Mare: Elektros įrenginių montavimo paslaugos

2021/S 009-015538

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 246-609264)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Municipiul Baia Mare
Nacionalinis registracijos Nr.: 3627692
Adresas: Str. Gheorghe Şincai nr. 37
Miestas: Baia Mare
NUTS kodas: RO114 Maramureş
Pašto kodas: 430311
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Serviciul achiziții publice
El. paštas: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Telefonas: +40 262211001
Faksas: +40 262212171
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.baiamare.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Iluminat ornamental de sărbători în municipiul Baia Mare

Nuorodos numeris: 3627692/2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
51110000 Elektros įrenginių montavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

„Iluminat ornamental de sarbatori in municipiul Baia Mare”.

Prestarea serviciilor de iluminat ornamental de sărbători (sărbătorile de iarnă, sărbătoarea castanelor, sărbătorile pascale şi/sau alte evenimente) în municipiul Baia Mare, montarea demontarea si asigurarea functionarii diverselor elemente ornamentale, prestarea de proiecții video pe clădiri specifice diverselor evenimente/sărbători de iarnă/sărbători pascale.

Cerinţele angajatorului fac parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea acordului-cadru şi constituie ansamblul de cerinţe pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică si propunerea financiara. Caietul de sarcini conţine cerinţele minime impuse pentru atribuirea acordului-cadru. Serviciile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de patru ani calendaristici prin cadrul unui numar nelimitat de contracte subsecvente.

Conform art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile art. 24 alin. (3) si art. 55 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
09/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 246-609264

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
VII.2)Kita papildoma informacija:

In baza Adresei ANAP nr. 11890/10259/16.12.2020, privind implementarea masurilor de remediere dispuse prin Avizul conform conditionat nr. 11890/9209/11.11.2020, la sectiunea II.2.5) „Criterii de atribuire”; „3. Perioada de interventie pentru indepartarea defectelor” din fisa de date, in loc de „Perioada de interventie pentru indepartarea defectelor. Componenta tehnica 5 % invers proportional. Punctaj maxim total: 5. Algoritm de calcul: punctajul pentru factorul de evaluare «Perioada de interventie pentru indepartarea defectelor (fara TVA) – maximum 5 puncte», se acorda astfel:

(a) pentru cea mai scazuta perioada de interventie pentru indepartarea defectelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare (5 puncte);

(b) pentru alta perioada decat cea prevazuta la lit. a), punctajul se acorda astfel: P(n) = (perioada minima/perioada n) x punctajul maxim alocat (5 puncte), unde: P(n)= Punctajul ofertei (n), Perioada n = perioada ofertei (n) punctaj maxim = punctajul pentru perioada minima conform pct. a) (5 puncte). Pentru o perioada de interventie mai scurta de doua ore de la momentul notificarii nu se acorda punctaj suplimentar. Pentru o perioada de interventie mai lunga de 10 ore de la momentul notificarii nu se acorda punctaj suplimentar. In cadrul propunerii tehnice se va prezenta «Planul de management al interventiei pentru indepartarea defectelor», care va contine detaliat si explicit, toate resursele necesare. Perioada de interventie pentru indepartarea defectelor va fi prezentata si justificata detaliat in cadrul acestui plan de management.”, a se citi „Perioada de interventie pentru indepartarea defectelor. Componenta tehnica: 5 % invers proportional. Punctaj maxim total: 5. Algoritm de calcul: punctajul pentru factorul de evaluare «Perioada de interventie pentru indepartarea defectelor (fara TVA) – maximum 5 puncte», se acorda astfel:

(a) pentru cea mai scazuta perioada de interventie pentru indepartarea defectelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare (5 puncte);

(b) pentru alta perioada decat cea prevazuta la lit. a), punctajul se acorda astfel: P(n) = (perioada minima/perioada n) x punctajul maxim alocat (5 puncte), unde: P(n) = Punctajul ofertei (n), Perioada n = perioada ofertei (n) punctaj maxim = punctajul pentru perioada minima conform pct. a) (5 puncte). Pentru o perioada de interventie mai scurta de doua ore de la momentul notificarii nu se acorda punctaj suplimentar. Pentru o perioada de interventie mai lunga de 10 ore de la momentul notificarii oferta va fi considerate neconforma. In cadrul propunerii tehnice se va prezenta «Planul de management al interventiei pentru indepartarea defectelor», care va contine detaliat si explicit, toate resursele necesare. Perioada de interventie pentru indepartarea defectelor va fi prezentata si justificata detaliat in cadrul acestui Plan de Management. Se modifică corespunzător informațiile prezentate la capitolul 5 pag. 7 (189) din caietul de sarcini.”.