Services - 15542-2021

14/01/2021    S9

Belgium-Peer: Engineering design services

2021/S 009-015542

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 251-631312)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Peer
National registration number: 0207.474.189_21111
Postal address: Zuidervest 2A
Town: Peer
NUTS code: BE222 Arr. Maaseik
Postal code: 3990
Country: Belgium
Contact person: Marijke Simons
E-mail: marijke.simons@peer.be
Telephone: +32 11610700
Internet address(es):
Main address: www.peer.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=396829

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Diverse studieopdrachten m.b.t. de Fietsdeal 2020 - 2025

Reference number: Peer-802.314202770MS11112020-F02_0
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 251-631312

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
VII.2)Other additional information:

Het bijzonder bestek werd aangepast, volgende items werden gewijzigd:

— Hoofdstuk I.7 Indienen van de offerte; datum werd aangepast naar 29 januari 2021 voor 11.00 uur, dit vervangt de eerder vermelde datum van 18 januari 2021.

— Hoofdstuk I.8 Opening van de offerte; datum werd aangepast naar 29 januari 2021 - dit vervangt de eerder vermelde datum 29 januari 2020.

— Hoofdstuk II. Looptijd van de opdracht: de opdracht zal aanvatten in de maand maart 2021 - dit vervangt de eerder vermelde periode van maart 2020.