Tjenesteydelser - 155476-2019

03/04/2019    S66    Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Randers C: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

2019/S 066-155476

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 055-127871)

Retsgrundlag:
Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers C
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Svendsen
E-mail: sanne.svendsen@randers.dk
Telefon: +45 89151239

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Brandt
E-mail: mebsr@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Termansen
E-mail: lte@esbjergkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fanø Kommune
CVR-nummer: 31210917
Postadresse: Skolevej 5-7
By: Fanø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 6720
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Termansen
E-mail: lte@esbjergkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.ethics.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Bergstrøm Rossen
E-mail: pia.rossen@fredericia.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.ethics.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på levering af sundheds- og plejefaglige vikarer 2019

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af sundheds- og plejefaglige vikarydelser. De omfattede vikargrupper er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vikarer/personale til respirationspatienter er ikke omfattet af udbuddet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/03/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 055-127871

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
I stedet for:
Dato: 15/04/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 16/04/2019
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Tilbudsfristen forlænges for alle 4 delaftaler til den 16.4.2019 kl. 12:00.