Szolgáltatások - 155612-2020

01/04/2020    S65

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2020/S 065-155612

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33364522
Postai cím: Kerepesi út 29/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsuráfszky Zoltán
E-mail: igazgatosag@honvedart.hu
Telefon: +36 12100000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnte.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Táncszínház tervezése

Hivatkozási szám: EKR001652882019
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Táncszínház vázlatterv, engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése vállalkozási (tervezési) szerződés keretében

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 469 800 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.; Hrsz.: 98837/7.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás célja Magyar Nemzeti Táncegyüttes részére állandó játszóhely kialakítása.

Beruházás alapadatai:

Bontandó épületek – cca. 1 800 m2

Építendő mélygarázs – cca. 6 800 m2

Építendő színházépület – cca. 7 080 m2

Építendő fogadótér (előcsarnok) – cca. 780 m2

Az épület alapvető elrendezése hagyományos színházi elrendezés. Funkció szerint tartalmaz közönségforgalmi fogadó és elosztó teret a hozzá kapcsolódó kiszolgáló területekkel (pl. ruhatárak, vizesblokkok, büfé, pénztár stb.) Tartalmazza magát a maximum 400 fő befogadására alkalmas nézőteret, min. 100 cm-es széksortávolsággal. A nézőtér földszinti és zsöllye szinti területre tagozódik, erkély, karzat nem tervezett. Páholyok minimális létszámban.

A nézőtértől a színpadi területek vasfüggönnyel lehatároltak. A hagyományos zárt színpadkerettel rendelkező színházakkal szemben elvárás a rugalmas színpadkeret.

A színpad és a nézőtér határán zenekari árok.

A színpad tervezett magassága 24 méter, cca. 21 m-es zsinórpadlási járósíkkal. A színpadhoz kapcsolódóan két oldal és egy hátsószínpad, valamint alsószínpad kialakítása tervezett. Ezek tervezett alaprajzi mérete 12 x 12 m. Hozzájuk további kiszolgáló terek kapcsolódnak, pl. díszlet-, jelmezraktárak és kelléktárak. A kiszolgáló területen kapnak helyet a szükséges egyéb funkciók, pl. díszletfogadó, művészbejáró és porta, művészbüfé, öltözők, tartózkodók, pihenők stb. Ugyanitt kell kialakítani az „A” épület bontásával megszűnő próbatermeket, továbbá itt találhatók az épület üzemeltetéséhez szükséges gépészeti és elektromos helyiségek, pl. gázfogadó, gépházak, trafók és kapcsoló helyiségek, tirisztor helyiség, spinkler gépház stb.

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes énekkara számára is biztosítani szükséges funkcionális tereket (pl. énekkari próbatermek, öltözők, kisméretű koncertterem stb.), továbbá a zenekar számára a szükséges tereket (pl. hangoló, zenekari próbaterem, hangszerraktár és kottatár, zenekari öltözők stb.).

Az épület mélyalapozással készül, a mélygarázsok elkészítéséhez réselés technológiával. A színház épülete vasbeton pillérvázas és vasbeton falas (színpadi tömbök), monolit vasbeton födémes teherhordó szerkezettel.

A nyertes ajánlattevő feladata vázlatterv, engedélyezési terv és kiviteli terv elkészítése.

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmát az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletének megfelelően, míg a kivitelezési dokumentáció tartalmát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelően kell elkészíteni.

A tervező egyéb feladatai: az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában meghatározott feladatok.

A nyertes ajánlattevő feladata a Ajánlatkérő nevében az ÉTDR rendszerben történő ügyintézés is.

A szerződés szerinti tervezési tevékenység: egy maximum 400 fő befogadására alkalmas táncszínház megtervezése, vázlatterv, engedélyes és a kiviteli tervek elkészítése, az építési engedély megszerzése, a megvalósításhoz szükséges szakági tervezési tevékenységgel.

Az épülettel kapcsolatos további adatokat, és a részletes tervezési feladatokat az egyéb Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A vezető tervező (É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai gyakorlata színházépítés területén a felhívás feladását megelőző 5 évben (db) / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlat kizárás: beszerzés tárgya nem osztható.

Részhatidő: vázlatterv elkészítés a szerz. kötéstől szám. 12. hét vége, eng. tervek elkészítés a szerzkötéstől szám. 35. hét vége, kivit. terv elkészítés a szerz. kötéstől szám. 71 hét. hét vége. AK vmennyi tervet 1 héten belül köteles jóváhagyni. A nyertes AT az eng. terv jóváhagyását köv. 1 héten belül köt benyújtani az engedély iránti kérelmet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 001-000574
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: EKR001652882019
Elnevezés:

Táncszínház tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96606036
Postai cím: Bartók Béla út 41. III/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: archinest@archinest.hu
Telefon: +36 304551122
Internetcím: http://archinest.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Art'O-Dom Első Otthonépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_79774947
Postai cím: Bartók Béla út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: artodom@artodom.hu
Telefon: +36 309960973
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Színház-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70565641
Postai cím: 524. utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: szinhazterv@gmail.com
Telefon: +36 209129772
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 600 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 469 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Szakági tervezési részfeladatok (gépészet, villamosság, belsőépítészet)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevő neve: Global Terv Kft., Adószáma: 14541744242

Székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 81.

Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft., Adószáma: 14055003243

Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35.

2. Ajánlattevő neve: ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft., Adószáma: 26170653243

Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. III/2.

Art'O-Dom Első Otthonépítő Kft., Adószáma: 13155777243

Székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 41.

Színház-Terv Kft., Adószáma: 22720335242

Székhelye: 1173 Budapest, 524. utca 35.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/03/2020