A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 155619-2017

26/04/2017    S81

Magyarország-Budapest: Tereprendezési munkák

2017/S 081-155619

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné dr., főjegyző
E-mail: ehr@budapest.hu
Telefon: +361 3271656
Fax: +361 3271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.budapest.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása III. ütem: Kertépítészeti fejlesztések – Fogadóterek és kapcsolódó munkák.

II.1.2)Fő CPV-kód
45112700 Tereprendezési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása III. ütem: Kertépítészeti fejlesztések – Fogadóterek és kapcsolódó munkák.”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 813 877 658.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112700 Tereprendezési munkák
45111100 Bontási munka
45232451 Vízelvezetés és felszíni munka
44233000 Lépcsők
39113600 Padok
34928500 Közvilágítási berendezések
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
35261000 Információs táblák
45453100 Felújítás
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIII., Margitsziget.

23800/1, 23800/2, 23800/3, 23800/4, 23800/5, 23800/6, 23800/7, 23800/8. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés keretében az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:

— Casino környezete és Uzsonnás-kert felújítása és átalakítása,

— Árpád hídi fogadótér átalakítás,

— 26-os busz Szállodák megállójánál gyalogos elosztótér átalakítása,

— Pesti part burkolat stabilizálása,

— Budai járda kiépítése,

— Palatinus strand melletti parkoló átalakítása,

— Kő büfé átalakítása,

— Hármas büfé átalakítása,

— Anga büfé átalakítása,

— Információs táblák kihelyezése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés értéke 5 %-os tartalékkerettel együtt értendő.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt. 98. § (2) bekezdés E) pont szerinti jogcíme.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan kivitelezés megrendelése, mely a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (1) bekezdés tárgyi hatálya alá tartozik, tekintettel arra, hogy a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges, illetve azzal összefüggő, azt kiszolgáló beruházással összefüggő beszerzés.

A Törvény 3. § (1) bekezdése szerint: „A beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A Kbt. rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárása esetén a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, és b) az ajánlatkérő minden esetben jogosult arra, hogy – a Kbt., illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat határozza meg”.

A Törvény 15. § (1) bekezdés a) és f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján elfogadott, a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 18. pontja a jelen felhívás VII.) pontjában felsorolt ingatlanok vonatkozásában építtetőként Budapest Főváros Önkormányzatát nevesíti. Ennek értelmében tehát jogszabályi előírás alapján Budapest Főváros Önkormányzata az építtetője a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkáknak.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása III. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Varland Kft. közös ajánlattevő
Postai cím: Viola utca 37/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: varland@varland.hu
Telefon: +36 302216583
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kobold 2003 Kft. közös ajánlattevő
Postai cím: Termő utca 93.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 813 877 658.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az alábbi ajánlattevők tettek ajánlatot:

1. ajánlattevő neve:

AMBICIÓ Kft.

2011 Budakalász, Pomázi út 12. B.

Adószám: 10435070-2-13.

2. ajánlattevő neve:

PARK-TÉR Bt.

1048 Budapest, Falemez u. 11. fsz. 2.

Adószám: 28242321-2-41.

3. ajánlattevő neve:

Garden-System Kft.

2143 Kistarcsa, Móra F. u. 87.

Adószám: 13664529-2-13.

4. ajánlattevő neve:

VIANOVA 87 Zrt.

1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

Adószám: 13839129-2-43.

5. ajánlattevő neve:

Közös ajánlattevők

Varland Kft.

1094 Budapest, Viola utca 37/b.

Adószám: 14560624-2-43.

Kobold 2003 Kft.

1224 Budapest, Termő utca 93.

Adószám: 12982578-2-43.

Alvállalkozó bevonásával érintett főbb munkarészek:

— Előkészítő kertészeti munkák,

— Előkészítő bontási munkák,

— Közműbontás, építés,

— Tereprendezési munkák,

— Építési munkák-burkolatok, szegélyek, falak,

— Kertészeti munkák,

— Parkberendezés,

— Sorompó,

— Táblák,

— Kőpavilon büfé felújítása,

— Hármas pavilon büfé felújítása,

— Anga pavilon büfé felújítása,

— Szökőkút programozása.

Az eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó neve:

Monostori Tibor, lajstromszáma: 00955.

Az eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó helyettesének neve:

dr. Káré Anett, lajstromszáma: 00885.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/04/2017