Services - 155720-2018

11/04/2018    S70    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Sweden-Höganäs: Special-purpose road passenger-transport services

2018/S 070-155720

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Höganäs kommun
212000-1165
Centralgatan 20
Höganäs
263 82
Sweden
Contact person: Joergen Borgström
E-mail: joergen.borgstrom@hoganas.se
NUTS code: SE224

Internet address(es):

Main address: http://www.hoganas.se

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Skolskjutsar ht-18 - vt-21

Reference number: 17/5
II.1.2)Main CPV code
60130000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Resorna kommer att samordnas så att så många som möjligt åker med på samma resa.

Utöver fasta skolskjutstransporter till och från skolan skall skolskjutsfordon kunna användas för extraturer med anledning av studieresor, friluftsdagar mm.

Skolskjutstransporterna kommer fortlöpande under avtalstiden att anpassas till skolornas schemaläggning.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 35 000 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
60100000
60120000
60140000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE224
II.2.4)Description of the procurement:

I Höganäs kommun åker majoriteten av kommunens skolskjutsberättigade elever med Skånetrafikens linjebussar. En del elever har avståndsmässigt långt till linjetrafikens hållplatser och behöver därför hämtas med upphandlad skolskjuts. Skolskjutstransporter sker varje skoldag fördelat som en morgontur och två – tre eftermiddagsturer. Resorna kommer att samordnas så att så många som möjligt åker med på samma resa. Skolskjutstransporterna ska fortlöpande under avtalstiden kunna anpassas till skolornas schemaläggning. Skolskjutstransporter skall ske varje skoldag, 178-182 dagar/läsår. Antalet dagar kan komma att variera för varje läsår. Skolskjutstransporterna kommer att anpassas till i dag oförutsebara förändringar under avtalstiden på grund av in-/utflyttningar, åkande som lämnar, alternativt kommer till, de olika enheterna. Under första och sista skoldagen kan turerna ha andra transportsträckor och tider än under resterande läsår. Förändringar i tider kan även förekomma i samband med exempelvis friluftsdagar.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 030-065339
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/03/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Nobina Sverige AB
556057-0128
Armégatan 38
Solna
171 71
Sweden
E-mail: anna.sjoberg@nobina.se
NUTS code: SE224

Internet address: http://www.nobina.se

The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 35 000 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 35 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sweden
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/04/2018