Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 1558-2017

04/01/2017    S2

Luksemburg-Luxembourg: Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski

2017/S 002-001558

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: plateau de Kirchberg (TB/15, bureau 25)
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: natjecajfreelance2017@curia.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.curia.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/hr/
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski.

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79530000 Usluge prevođenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave sastoji se od 6 grupa (vidjeti odjeljak II.2.). Grupe su stalne, novi zahtjevi mogu se prihvatiti u svakom trenutku tijekom izvršavanja ugovora. Okvirni ugovori dodjeljuju se po grupama. Sklapaju se na određeno vrijeme od godinu dana s prešutnim obnavljanjem za eventualno tri nova razdoblja od godinu dana. Za svaku grupu određuje se najveći broj okvirnih ugovora koje treba sklopiti. Sastavit će se popis poretka na temelju kriterija dodjele. Taj popis određuje početni poredak prema kojem će se s ugovarateljima kontaktirati prema njihovoj produktivnosti i eventualno području specijalizacije kako bi im se ponudili određeni poslovi. Poredak će se povremeno obnavljati kako bi odražavao stvarnu kvalitetu pruženih usluga. Poredak je također podložan izmjenama nakon sklapanja novih okvirnih ugovora ili raskida postojećih.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

FR

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis nabave:

Sklapanje više okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s francuskog na hrvatski jezik. Maksimalni broj ugovora koji se zaključuje za ovu grupu je 50. Poziv na nadmetanje je stalan.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 50
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Prosječna cijena plaćena tijekom 2015. za tu grupu iznosila je 20,58 EUR (ukupna cijena po standardnoj stranici od 1 500 znakova, bez bjelina, na jeziku s kojeg se prevodi, koja obuhvaća sve troškove). Sud zadržava pravo odbiti ponude za koje utvrdi da su preskupe.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

EN

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis nabave:

Sklapanje više okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s engleskog na hrvatski jezik. Maksimalni broj ugovora koji se zaključuje za ovu grupu je 50. Poziv na nadmetanje je stalan.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 50
Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:

U skladu s člankom 104. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.10.2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002, posljednji put izmijenjene Uredbom (EU, Euratom) 2015/1929 Europskog parlamenta i Vijeća od 28.10.2015, javni naručitelj može ograničiti broj natjecatelja koji se pozivaju na sudjelovanje u postupku na temelju objektivnih kriterija za odabir.

Javni naručitelj zadržava pravo primijeniti tu mogućnost za grupu EN, pri čemu će se primjenjivati sljedeći dodatni objektivni kriterij kako bi se ograničio broj natjecatelja koji će biti pozvani na dostavu ponuda:

iskustvo (profesionalno) za kombinaciju EN-HR u prevođenju i/ili reviziji pravnih tekstova. Kako bi se omogućila primjena tog kriterija, svi natjecatelji dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za sudjelovanje za grupu EN priložiti popis osnovnih pruženih usluga u posljednje dvije godine, uz navođenje klijenata, prirode i opsega poslova — broj stranica (1 500 znakova, bez bjelina, na jeziku s kojeg se prevodi), vrijednosti i rokova izvršenja usluga.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Prosječna cijena plaćena tijekom 2015. za tu grupu iznosila je 10,60 EUR (ukupna cijena po standardnoj stranici od 1 500 znakova, bez bjelina, na jeziku s kojeg se prevodi, koja obuhvaća sve troškove). Sud zadržava pravo odbiti ponude za koje utvrdi da su preskupe.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

DE

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis nabave:

Sklapanje više okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s njemačkog na hrvatski jezik. Maksimalni broj ugovora koji se zaključuje za ovu grupu je 50. Poziv na nadmetanje je stalan.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 50
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Prosječna cijena plaćena tijekom 2015. za tu grupu iznosila je 15,62 EUR (ukupna cijena po standardnoj stranici od 1 500 znakova, bez bjelina, na jeziku s kojeg se prevodi, koja obuhvaća sve troškove). Sud zadržava pravo odbiti ponude za koje utvrdi da su preskupe.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

IT

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis nabave:

Sklapanje više okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s talijanskog na hrvatski jezik. Maksimalni broj ugovora koji se zaključuje za ovu grupu je 50. Poziv na nadmetanje je stalan.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 50
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Prosječna cijena plaćena tijekom 2015. za tu grupu iznosila je 20,36 EUR (ukupna cijena po standardnoj stranici od 1 500 znakova, bez bjelina, na jeziku s kojeg se prevodi, koja obuhvaća sve troškove). Sud zadržava pravo odbiti ponude za koje utvrdi da su preskupe.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

ES

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis nabave:

Sklapanje više okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova sa španjolskog na hrvatski jezik. Maksimalni broj ugovora koji se zaključuje za ovu grupu je 50. Poziv na nadmetanje je stalan.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 50
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Prosječna cijena plaćena tijekom 2015. za tu grupu iznosila je 20,95 EUR (ukupna cijena po standardnoj stranici od 1 500 znakova, bez bjelina, na jeziku s kojeg se prevodi, koja obuhvaća sve troškove). Sud zadržava pravo odbiti ponude za koje utvrdi da su preskupe.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

PL

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis nabave:

Sklapanje više okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s poljskog na hrvatski jezik. Maksimalni broj ugovora koji se zaključuje za ovu grupu je 50. Poziv na nadmetanje je stalan.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 50
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sud zadržava pravo odbiti ponude za koje utvrdi da su preskupe.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sudjelovanje u ovom postupku nabave otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim i pravnim osobama obuhvaćenima područjem primjene Osnivačkih ugovora Europske unije i svim fizičkim i pravnim osobama s poslovnim nastanom u trećoj zemlji s kojom Europska unija ima poseban sporazum u području javne nabave, pod uvjetima utvrđenima u tom sporazumu. Natjecatelji moraju navesti državu svojeg poslovnog nastana i podnijeti dokaze koji se u pogledu toga traže prema pravu te države.

Natjecatelji moraju potpisati izjavu (dostupnu na internetskoj adresi navedenoj u točki I.3.)) u odnosu na kriterije za isključenje i kriterije za odabir, kojom potvrđuju da se ne nalaze ni u jednoj od navedenih situacija opisanih u članku 106. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

U slučaju natjecatelja koji nije fizička osoba, ti kriteriji za isključenje primjenjuju se i na natjecatelja i na svakog od pružatelja usluga koji za njega radi.

Potrebno je također predočiti sljedeće podatke:

* U slučaju natjecatelja koji nije fizička osoba:

— naznaku i dokaz mjesta poslovnog nastana,

— naznaku i dokaz pravnog statusa, primjerice upis u sudski registar, upis u registar obveznika PDV-a, preslike osnivačkog akta društva, sukladno odredbama države u kojoj natjecatelj ima poslovni nastan,

— identitet osoba koje su ga ovlaštene zastupati, odlučivati o njemu ili ga nadzirati.

* U slučaju natjecatelja koji je fizička osoba:

— izjavu o samostalnom i/ili honorarnom obavljanju djelatnosti u okviru pružanja predmetnih usluga,

— izjavu o obvezi plaćanja PDV-a.

Zahtjevi moraju biti sastavljeni tako da je moguća njihova potpuna, precizna i najbrža moguća procjena, koja omogućava odabir natjecatelja kojima će se uputiti poziv na dostavu ponuda. Natjecateljima koji nisu pružili dovoljno podataka putem obveznog obrasca za prijavu (dostupnog na internetskoj adresi navedenoj u točki I.3.)) i prilaganjem naznačenih dokumenata i dokaza zahtjevi za sudjelovanje mogu biti odbijeni.

Broj primjeraka zahtjeva mora odgovarati broju grupa na koje se odnose, a podaci potrebni za procjenu sposobnosti natjecatelja moraju biti pruženi po grupama za koje se podnose.

Natjecatelji kojima je okvirni ugovor za istu grupu Sud raskinuo zbog nedostatne kvalitete mogu također biti isključeni iz postupka javne nabave za tu grupu.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Natjecatelj mora imati ekonomsku i financijsku sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Pravne osobe dužne su dostaviti dovoljne podatke na temelju kojih Sud može procijeniti njihovo financijsko stanje, a osobito dokaz da imaju resurse i financijska sredstva kako bi se jamčila trajna i zadovoljavajuća sposobnost izvršavanja tijekom cijelog trajanja ugovora. Zbog toga natjecatelj koji je pravna osoba (u slučaju zajedničkog zahtjeva za sudjelovanje, grupirana sposobnost svih članova zajednice natjecatelja) mora podnijeti sljedeće dokaze:

— presliku bilanci ili izvadaka iz bilanci i računa dobiti i gubitka za posljednje 3 poslovne godine, uključujući i preslike svih izvješća uprave i vanjskih revizora, ako postoje, za te poslovne godine.

Ako zbog iznimnog razloga koji javni naručitelj smatra opravdanim gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti jednu ili drugu vrstu navedenih dokumenata, on ili ona može dokazati svoju ekonomsku ili financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim. U svakom slučaju, javnog naručitelja mora se barem obavijestiti o kojem je iznimnom razlogu riječ i o njegovu opravdanju u zahtjevu za sudjelovanje. Javni naručitelj zadržava pravo zahtijevati svaki drugi dokument na temelju kojeg može provjeriti natjecateljevu ekonomsku i financijsku sposobnost.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Natjecatelj koji je fizička osoba i svaka fizička osoba uključena u pružanje predmetnih usluga moraju imati sljedeću minimalnu razinu tehničke i profesionalne sposobnosti:

— završeno pravno obrazovanje (diploma „magistar prava” ili „diplomirani pravnik”) iz hrvatskog prava stečeno na sveučilišnom studiju (pet godina po novom sustavu odnosno četiri godine po starom sustavu) ili

pravosudni ispit položen u Republici Hrvatskoj ako je pravno obrazovanje završeno na sveučilištu u nekoj drugoj državi članici Unije ili

za grupu PL:

sveučilišna diploma iz jezičnog područja ili

sveučilišna diploma iz drugog područja, osim jezičnoga

— za grupu PL:

natjecatelji koji nemaju završeno pravno obrazovanje (diploma „magistar prava” ili „diplomirani pravnik”) iz hrvatskog prava stečeno na sveučilišnom studiju (pet godina po novom sustavu odnosno četiri godine po starom sustavu) ili pravosudni ispit položen u Republici Hrvatskoj ako je pravno obrazovanje završeno na sveučilištu u nekoj drugoj državi članici Unije moraju imati godinu dana iskustva u prevođenju i/ili reviziji pravnih tekstova ako je riječ o osobama sa sveučilišnom diplomom iz područja jezika odnosno dvije godine iskustva u prevođenju i/ili reviziji pravnih tekstova ako je riječ o osobama sa sveučilišnom diplomom iz drugog područja, osim prava

— savršeno vladanje hrvatskim jezikom

— izvrsno znanje jezika s kojeg se prevodi (vidjeti popis grupa)

Informacije i formalnosti potrebne za procjenu jesu li zahtjevi ispunjeni:

— preslika sveučilišne diplome koja potvrđuje traženo pravno obrazovanje,

— preslika sveučilišne diplome,

— podatak o tome kako je postignuto savršeno vladanje hrvatskim jezikom,

— preslika diplome ili bilo kojeg drugog prikladnog dokaza koji potvrđuje izvrsno poznavanje jezika s kojeg se prevodi za konkretnu grupu,

— ako je potrebno, preslike dokumenata koji potvrđuju ostvareno profesionalno iskustvo u prevođenju i/ili reviziji pravnih tekstova (npr. preslike ugovora, potvrde, financijska dokumentacija),

— detaljan životopis.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Kvaliteta pruženih usluga, prema okvirnim ugovorima, mora biti takva da se tekst može trenutačno iskoristiti, bilo objavom ili na drugi način.

Ugovaratelj stoga mora osigurati:

— sukladnost s posebnim uputama Suda,

— ispravnu, rigoroznu i preciznu upotrebu jezika na koji se prevodi,

— rigoroznu upotrebu primjerenog pravnog jezika i pravne terminologije jezika na koji se prevodi,

— strogo korištenje pravnom terminologijom upotrijebljenom u referentnim dokumentima (jezika s kojeg i na koji se prevodi),

— rigorozno citiranje relevantnih zakonskih i/ili sudskih tekstova,

— upotrebu potrebnih pravnih baza podataka (Europske unije i nacionalnih),

— poštovanje „Vade-mecuma” Suda (ovisno o slučaju),

— isporuku u dogovorenom roku koji je naznačen u narudžbenici.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 300
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 13/02/2017
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Postupak javne nabave je trajan. Predviđeno je da će novi poziv na nadmetanje biti objavljen najkasnije u roku od 42 mjeseca nakon stupanja na snagu prvih okvirnih ugovora.

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Potpisani zahtjevi za sudjelovanje dostavljaju se elektroničkom poštom (u privitku valja priložiti potpisani i skenirani obrazac prijave) ili pismom (potpisani obrazac prijave). Poveznice prema podacima pohranjenima u oblaku neće se prihvatiti.

Na temelju procjene njihovih sposobnosti, odabrani natjecatelji bit će pozvani da podnesu jednu ponudu (minimalno 5 natjecatelja po grupi, pod uvjetom da postoji dovoljan broj natjecatelja koji ispunjavaju kriterije za odabir).

Budući da je postupak nabave po grupama trajan, tijekom izvršenja predmeta nabave u redovnim razmacima obavljat će se procjena novih zahtjeva pristiglih nakon roka za njihovo zaprimanje, pod uvjetom da nije dosegnut najveći broj ugovaratelja za dotičnu grupu. Sudjelovanje u ovom postupku nabave besplatno je i stoga ne daje natjecatelju/ponuditelju pravo ni na kakvu financijsku naknadu za uložene troškove.

Poziv na dostavu ponude šalje se odabranim natjecateljima elektroničkom poštom, koja je zbog administrativnih razloga sastavljena na engleskom ili francuskom jeziku.

Tekstovi koji se prevode obuhvaćaju raznovrsna pravna područja u vezi s predmetima koji se vode pred Sudom. Tekstovi su različitih dužina i različitog stupnja hitnosti s kojim se zahtijeva prijevod. Primjeri tekstova koji se prevode mogu se pogledati na internetskoj stranici Suda: http://www.curia.europa.eu

Od ugovaratelja se može zahtijevati da rade na tekstovima koji su već prethodno obrađeni u informatičkom okruženju podrške prevođenju. Uspješni ponuditelji bit će pozvani izjaviti da su spremni upoznati se s tim okruženjem, ako to bude potrebno za svaki određeni posao. Ako nisu na to spremni, odustaju od svojeg prava primiti svaki posao za koji se to upoznavanje zahtijeva, neovisno o njihovu poretku na popisu ugovaratelja.

Dijelovi teksta koji su prethodno u cijelosti ili djelomično prevedeni i stavljeni na raspolaganje ugovaratelju, u datoteci koju treba prevesti ili odvojeno, mogu se odbiti prilikom izračuna broja stranica u skladu s detaljnim pravilima navedenima u okvirnom ugovoru.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Rok od 2 mjeseca od objave akta, njegove objave podnositelju zahtjeva, ili u nedostatku toga, dana kada je za njega saznao, sukladno članku 263. UFEU-a.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/12/2016