A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 155854-2016

07/05/2016    S89

Magyarország-Székesfehérvár: Építési munkák

2016/S 089-155854

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bárdos Katalin, irodavezető
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: +36 22537296
Fax: +36 22316569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szekesfehervar.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: BMSK – Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Telefon: +36 14714159
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: BMSK – Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 117. sz. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 14714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

Hivatkozási szám: 75-16-2611
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Kivitelezés: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14 000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.

A jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása.

Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése.

Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

A létesítendő labdarúgó stadion alapadatai:

— beépített alapterület: 17 531,3 m²,

— nettó szintterület: 10199 m²,

— építménymagasság: 17,28 m,

— elsődleges acél vázszerkezet mennyisége 1607,42 t,

— előregyártott vasbeton szerkezetek mennyisége 4 068,3 m³.

Egyéb kiszolgáló létesítmények:

— telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés,

— kialakított zöldfelület: 23 012 m²,

— telken biztosított parkolószám: 404 db,

— pályafűtés 26160 m,

— pálya öntözőrendszer 35 fejes,

— fényvetők gyepnövekedés serkentésére 24 db.

Az építmény tervezett alapfunkciója:

— a tervezett stadion 14 201 fő befogadására képes, fedett lelátóból és az alatta kialakított szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy 1 p + fsz + 3 emelet magas fejépületből áll,

— a fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport- és üzemeltetési területek mellett klub- és üzemeltetési irodák, és egyéb szolgáltatásra alkalmas helyiségek kapnak helyet; a fejépület felső, fedett-nyitott szintjén a gépészeti terület helyezkedik el,

— a stadion telkén jelentős méretű zöldfelület kerül kialakításra, mely a szomszédos Sóstói természetvédelmi területtel összekapcsolva közforgalomnak megnyitott területet képez, városi parkként működik majd. A természetvédelmi terület látogatóközpontja a stadion lelátója alatt kap helyet.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Kilátó torony:

— a kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése,

— acélszerkezetű, öntartó kilátó torony építése, 29,98 m magas pódium szinttel, merevítő térráccsal, középen 50 m-ig felnyúló árboccal, mely alkalmas a mobil hírközlés antennáinak hordására,

— a kör alaprajzú pódium átmérője 7 m,

— a pódiumhoz a térrácson belül, az árboc köré épített csigalépcső vezet fel, 5 db közbenső pihenőszinttel,

— beépített alapterület: 66,5 m².

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Nettó vállalkozói díj (HUF) (tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: A vállalt jótállási időszak hossza a teljeskörű műszaki átadás-átvételtől számítva hónapokban. Minimum 36 hónap, maximum 60 hónap. / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés naptári nap(ok)ban a szerződésben előírt teljesítési időtartamhoz képest, maximum 45 naptári nap (az ajánlati elem legkedvezőbb szintje): 45 naptári nap / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv (környezetvédelmi vállalások) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott 420 nap naptári napokban értendő.

2) A felhívás II.2.6) pontjának kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak.

A kizáró okok fenn nem állásásnak igazolása:

Részvételre jelentkezőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) a részvételi jelentkezésben az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel részvételre jelentkező részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsájtja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.

Részvételre jelentkező azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel részvételi jelentkezésében köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és ic) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia.

A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el:

— megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k) vonatkozásában: Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezők vonatkozásában: Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §-ában, a 6–7-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az a részvételi jelentkezésben.

A kizáró okok igazolása tekintetében felhívja ajánlatkérő részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy az igazolás kelte nem lehet korábbi, mint jelen felhívás feladásának időpontja.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkező az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését a részvételi jelentkezés benyújtásával egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.

P1) Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell az eljárást megindító (részvételi) felhívás feladását (jelen felhívás VI.5) pontja) megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevételéről, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3), (6) és (7) bekezdése.

Részvételre jelentkező a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezetre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során.

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló nyilatkozatot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdései is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha

P1) az eljárást megindító (részvételi) felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele évenként nem éri el a nettó 2 500 000 000 HUF-ot, valamint – a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján – amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 1 500 000 000 HUF-ot.

Az alkalmassági követelményeknek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Részvételre jelentkező az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését a részvételi jelentkezés benyújtásával egyidejűleg az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján jár el.

M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania az eljárást megindító (részvételi) felhívás feladásának napját (jelen felhívás VI.5) pontja) megelőző öt évben (60 hónapban) teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését cégszerűen aláírt nyilatkozattal és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

Az M1 alkalmassági minimum követelmény igazolásának részletes szabályait a részvételi dokumentáció tartalmazza.

M2) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján részvételre jelentkezőnek csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2 alkalmassági követelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a részvételi dokumentáció tartalmazza.

M3) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének g) pontja alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell részvételre jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladásának napját megelőző naptári évre vonatkozó éves átlagos statisztikai létszámról.

M4) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés a követelmény, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.

Részvételre jelentkező a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során.

A műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése és a 67. § (2) bekezdése is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákat:

1) 1 db, 1 szerződés keretén belül teljesített nettó 45 000 000 HUF ellenértéket elérő magasépítési bontási munkára vonatkozó referencia;

2) 1 db, 1 szerződés keretén belül teljesített olyan magasépítési referencia, ahol az ellenszolgáltatás ellenértéke elérte a nettó 6 500 0000 000 HUF-ot;

3) 1 db, 1 szerződés keretén belül teljesített olyan magasépítési referencia, amelyben a beépített szerkezeti acél mennyisége elérte, vagy meghaladta az 1 200 t. mennyiséget és a beépített előregyártott vasbeton szerkezetek mennyisége elérte, vagy meghaladta a 3 000 m3 mennyiséget;

4) 1 db labdarúgó stadion pálya kivitelezésére vonatkozó referencia, amely tartalmazott min. 19 000 folyóméter Tichelmann kötésű szigetelt fűtési osztócső rendszerű pályafűtést, valamint az ehhez kapcsolódó öntözőrendszer kiépítését;

5) 1 db, 1 szerződés keretén belül teljesített referencia, amely az UEFAIV. előírásnak megfelelően kivitelezett labdarúgópálya kivitelezését tartalmazza;

6) 1 db, 1 szerződés keretében teljesített referencia, mely tartalmazza labdarúgó pálya kivitelezése keretében megvalósult fotovoltaikus lámpasor szállítását és beépítését;

7) 1 db, 1 szerződés keretében teljesített referencia, amely min. 10 000 fő befogadására alkalmas létesítmény magasépítési kivitelezését, vagy felújítását tartalmazza;

Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítés igazolással elfogadott teljesítés,mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített.

Egy referenciával az M1) alkalmassági minimum követelmények körében több is igazolható.

M2) Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére ha nem rendelkezik:

1) min. 1 fő, a 266/2013 Korm rendelet „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki sportlétesítmény kivitelezésében és/vagy felújításában legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;

2) min. 1 fő, a 266/2013 Korm rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakemberrel;

3) min. 1 fő, a 266/2013 Korm rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakemberrel;

4) min. 1 fő okl építőmérnök, vagy okl építészmérnök végzettséggel rendelkező kiviteli terv részletezettségű 3D épületmodell készítésében jártas szakemberrel, aki a megvalósulási terv elkészítésében folyamatosan részt vesz;

5) min. 1 fő, a 266/2013 Korm rendelet szerinti T kategóriájú tervezői jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakemberrel.

1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető.

M3) Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző naptári évben min. 150 főt elérő éves átlagos stat. létszámmal.

Közös részvételre jelentkezők, ill. alvállalkozó/kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén a stat. létszámadatok összeadódnak.

M4) Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, amennyiben részvételre jelentkező vagy építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozói nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Irányadó a Kbt. 65. § (6) bek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles az ISO9001, MSZ28001 (OHSAS18001), ISO14001, MSZENISO 50001:2012 irányítási rendszerek szerint eljárni. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben – a teljesítés időtartamára és a jótállásvállalás időtartamára – az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza: teljesítési-, jólteljesítési-,likviditási biztosíték, késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződés tervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5 %-ának (de legfeljebb 75 000 000 HUF) megfelelő mértékű előleget biztosít. A műszaki előrehaladásához igazodóan, legfeljebb 5 darab részszámla, valamint 1 db végszámla nyújtható be.

A kifizetésekre irányadó a Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–(6) bek.-ei, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek.-ei. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/06/2016
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 08/07/2016
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Kbt.39.§(1) bekezdésére figyelemmel a részvételi dokumentációt bármely a közbesz. eljárás iránt érdeklődő gazd. szereplő regisztrációt követően ingyenesen és teljes körűen elektronikus úton letöltheti.

A regisztrációhoz ajánlatkérő adatlapot biztosít mely elérhető a következő helyen: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok

A kitöltött és aláírt adatlapot a regisztracio@bmsk.hu címre kell megküldeni.

2. Az ajánlatok értékelésének módja az eljárás második szakaszában: Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes szempont esetében: 1–100 pont.

Az 1. ért. szempont esetében a legkedvezőbb ajánlat a max. 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat.

A 2. ért. szempont esetében a KH 2012. június 1. napi útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A pontértékek kiosztása az egyenes arányosítás módszerével történik. A Kbt. 71. § (7) bek. alapján a jótállás vállalásának legkedvezőbb szintje 60 hónap amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja. A 36 hónapos jótállási időtartamot el nem érő vállalás esetén az ajánlat érvénytelen.

A 3. ért. szempont esetében az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A Kbt. 71. § (7) bek. alapján a vállalt előteljesítés naptári napban megadva. A Kbt. 71. § (7) bek. alapján az előteljesítés vállalásának legkedvezőbb szintje az 45 naptári nap, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja. A 45 naptári napnál nagyobb előteljesítést tartalmazó vállalás esetén az ajánlat érvénytelen.

A 4. ért. szempont esetében ajánlatkérő az ajánlatokat a pontozás és az egyenes arányosítás módszerével értékeli. Az ezen szemponttal összefüggő fenntarthatósági tervet nem lehet módosítani, kiegészíteni hiánypótlás keretében, illetve azt hiánypótlás keretében benyújtani (Kbt. 71. § (8) bek. b) pont).

3. A felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki tárgyi közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt.56.§-a alapján, melyet az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus levélben (.pdf formátumban) vagy telefaxban kell megtenni (e-mail: markek.viktor@bmsk.hu; telefax: +36 4714290). Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a markek.viktor@bmsk.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.

4. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazd. szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.

5. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a felhívás II.2.3) pontjában megjelölt teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja: 17.5.2016. 10:00 óra.

Találkozás helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.

A helyszíni bejárás során az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek nincs lehetőségük kérdéseket feltenni kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint.

6. A rész-ajánlattétel nem lehetséges a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok komplexitása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt határidők miatt.

7. A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

8. Irányadó még a 321/2015. Korm. rendelet 13. §-a.

9. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: Dátum: 8.6.2016. 11:00 óra. Helye: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló. Irányadó a Kbt. 68. § (3) bek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/05/2016