Palvelut - 15592-2021

15/01/2021    S10

Luxemburg-Luxemburg: Väline itäisen kumppanuuden liitettävyysinvestointeja (EPIC) varten – teknisen tuen puitesopimus infrahankkeiden valmistelua varten

2021/S 010-015592

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2020/S 215-525906)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki (EIP)
Postiosoite: 100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg
Postinumero: L-2950
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
Hankkijaprofiilin osoite: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-010336

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Väline itäisen kumppanuuden liitettävyysinvestointeja (EPIC) varten – teknisen tuen puitesopimus infrahankkeiden valmistelua varten

Viitenumero: AA-010336
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71356200 Tekninen apu - MA09
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Itäisen kumppanuuden liitettävyyden investointivälineen (Eastern Partnership Investment in Connectivity - EPIC) tavoitteena on kehittää neuvonnan ja teknisen tuen ohjelma, jonka avulla avustetaan itäisen kumppanuuden maita niiden suunnitellessa, valmistellessa ja toteuttaessa Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T) liittyviä infrahankkeita kansainvälisten parhaiden käytäntöjen ja näiden maiden, EU:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten vaatimusten mukaisesti. Kyseisellä puitesopimuksella toimitetaan teknistä tukea korkealaatuisten liikenneinfrahankkeiden suunnitteluun ja valmisteluun liittyvien selvitysten ja asiakirjojen (esim. toteutettavuuden esiselvitykset, strategiset ympäristöarvioinnit, toteutettavuusselvitykset, turvallisuuskatselmukset, ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit, alustavat suunnitelmat) tuottamiseksi, tuetaan valikoituja näkökohtia hankkeita toteutettaessa sekä viestintätoimia.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/01/2021
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 215-525906

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: II.1.5)
Muutettava kohta: Arvioitu kokonaisarvo
Oikaistava tieto:

10 200 000 EUR

Oikaisu:

5 200 000 EUR

Osan numero: II.2.6)
Muutettava kohta: Arvioitu arvo
Oikaistava tieto:

10 200 000 EUR

Oikaisu:

5 200 000 EUR

Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 08/01/2021
Paikallinen aika: 12:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 22/02/2021
Paikallinen aika: 12:00
Osan numero: IV.2.3)
Muutettava kohta: Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 31/01/2021
Oikaisu:
Päivämäärä: 21/03/2021
VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Tarjoajille tarkoitettuihin ohjeisiin sisältyviä valintaperusteita on muutettu. Päivitetyt ohjeet löytyvät osoitteesta https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7366