The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 155948-2022

25/03/2022    S60

Bulgaria-Sofia: Toner cartridges

2022/S 060-155948

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTERSTVO NA FINANSITE - TsENTRALEN ORGAN ZA POKUPKI
National registration number: 0006954060000
Postal address: ul. G. S. RAKOVSKI No. 102
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1040
Country: Bulgaria
Contact person: Ivanina Beleva - direktor na direktsiya "Tsentralizirano vazlagane i obshtestveni porachki"
E-mail: cfcu@minfin.bg
Telephone: +359 298592772
Fax: +359 298592773
Internet address(es):
Main address: www.minfin.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1095
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

Reference number: 00210-2021-0020
II.1.2)Main CPV code
30125100 Toner cartridges
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“. Провежда се за нуждите на органите на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление на МС № 385/2015 г.  Състои се  от  5 (пет) обособени позиции. Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в техническите спецификации, намиращи се в групите с изисквания „Техническо предложение“ в ЦАИС ЕОП и в образците на ценова оферта намиращи се в групите с изисквания „Ценово предложение“ в ЦАИС ЕОП, към всяка от обособените позиции. Възложителят ще сключи отделно рамково споразумение за всяка обособена позиция с първите трима класирани участници по съответната обособена позиция. Възложителите по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г.  ще сключват договор/ри с тримата изпълнители въз основа на рамковите споразумения за доставки на тонери по реда на чл. 82, ал. 1 от ЗОП - определени всички условия.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 500 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)”

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30125100 Toner cartridges
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

На територията на Р. България

II.2.4)Description of the procurement:

За обособена позиция № 3 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)”, участниците следва да предлагат оригинални консумативи за печат със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в образеца на ценово предложение в ЦАИС ЕОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка Лексмарк.

          Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и други) се разбират такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и са произведени от производителя на печатаща и копирна техника с марка Лексмарк или от оторизирани от него лица, и при използването на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

          Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в техническата спецификация за марката и в образеца на ценово предложение по обособена позиция № 3 в ЦАИС ЕОП.

По тази обособена позиция е сключено рамково споразумение от ЦОП под № СПОР-1/14.03.2022 г.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки”

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
30125100 Toner cartridges
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

На територията на Р. България.

II.2.4)Description of the procurement:

За обособена позиция № 5 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки”, ще бъдат доставяни консумативи за печат за копирни и печатащи устройства със следните търговски марки: DELL (Дел), Epson (Епсън), Konica (Коника), Kyocera (Киосера), Oki (Оки), Panasonic (Панасоник), Rex-Rotary&Ricoh (Рекс-Ротари и Рико), Sharp (Шарп) и Toshiba (Тошиба). Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в образеца на ценово предложение в ЦАИС ЕОП, включително да съответстват на посочените марки и модели копирни и печатащи устройства.

Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и други) се разбират такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и са произведени от производителя на съответната марка печатаща и копирана техника или от оторизирани от него лица, и при използването, на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в техническата спецификация и в образеца на ценово предложение по обособена позиция № 5 в ЦАИС ЕОП.

По тази обособена позиция е сключено рамково споразумение от ЦОП под № СПОР-2/14.03.2022 г.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 199-518386
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 35772
Lot No: 3
Title:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция 3: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: АТС-БЪЛГАРИЯ ООД
National registration number: 130332479
Postal address: ул. Анна Ахматова №9
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1729
Country: Bulgaria
E-mail: order@atsbulgaria.com
Telephone: +359 29752202
Fax: +359 29752285
Internet address: http://atsbulgaria.com
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: РОЕЛ-98 ООД
National registration number: 121798467
Postal address: бул. "Христо Смирненски" № 53
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1164
Country: Bulgaria
E-mail: roel-98@roel-98.com
Telephone: +359 29461920
Fax: +359 28433216
Internet address: https://roel-98.com
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: РОНОС ООД
National registration number: 831176328
Postal address: бул. Александър Стамболийски №.84, Бизнес център Urban Model ет.7 офис 38-39
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1303
Country: Bulgaria
E-mail: zop@officemarket.bg
Telephone: +359 28221900
Fax: +359 28221900
Internet address: http://www.ronos.bg
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 300 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 5 300 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 35793
Lot No: 5
Title:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, Обособена позиция 5: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с р

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
14/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Кооперация ПАНДА
National registration number: 000885099
Postal address: бул. Цариградско шосе № 139
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1784
Country: Bulgaria
E-mail: zop.order@office1.bg
Telephone: +359 70010770
Fax: +359 70010770
Internet address: https://www.office1.bg
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: АТС-БЪЛГАРИЯ ООД
National registration number: 130332479
Postal address: ул. Анна Ахматова № 9
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1729
Country: Bulgaria
E-mail: order@atsbulgaria.com
Telephone: +359 29752202
Fax: +359 29752285
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: РОЕЛ-98 ООД
National registration number: 121798467
Postal address: бул. "Христо Смирненски" № 53
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1164
Country: Bulgaria
E-mail: roel-98@roel-98.com
Telephone: +359 29461920
Fax: +359 28433216
Internet address: https://roel-98.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 200 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 2 200 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Неприложимо

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/03/2022