Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 1560-2017

04/01/2017    S2

Luxemburg-Luxemburg: Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska

2017/S 002-001560

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: plateau de Kirchberg (bureau T/3288)
Ort: Luxemburg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Enheten för översättning till svenska språket, sekretariatet
E-post: FreelanceSV@curia.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.curia.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/sv/
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramkontrakt för översättning av juridiska texter från vissa av Europeiska unionens officiella språk till svenska.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79530000 Översättartjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudsinfordran omfattar sju delar (se del II.2). Eftersom det rör sig om en stående anbudsinfordran i samtliga delar kan nya ansökningar komma att prövas när som helst under upphandlingsperioden. Ramavtal kommer att slutas för separata delar. Ramavtalen har en varaktighet på 1 år, med möjlighet till automatisk förlängning upp till tre gånger om perioder på 1 år. Högsta antalet ramavtal som kommer att slutas anges för varje del. En förteckning över uppdragstagare kommer att upprättas där de rangordnas på grundval av tilldelningskriterierna. Denna förteckning avgör i vilken ordning uppdragstagarna initialt kommer att kontaktas, för att på grundval av kapacitet och eventuellt specialområde, erbjudas specifika uppdrag. Rangordningen kommer att ses över regelbundet för att säkerställa att den motsvarar kvaliteten på de tjänster som faktiskt tillhandahålls. Rangordningen kan även, under avtalsperioden, komma att ändras till följd av att nya ramavtal sluts eller befintliga ramavtal sägs upp.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

EN

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79530000 Översättartjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Multipla ramavtal för översättning av juridiska texter från engelska till svenska. Det högsta antalet ramavtal som kommer att upprättas för den här delen har fastställts till 50. Det rör sig om en stående anbudsinfordran.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 50
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

År 2015 uppgick det genomsnittliga pris som betalades ut i denna del till 38,99 EUR (totalt pris per standardsida motsvarande 1 500 tecken, exklusive mellanslag, på originalspråket omfattande samtliga kostnader). Domstolen förbehåller sig rätten att avvisa anbud som bedöms vara alltför dyra.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

FR

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79530000 Översättartjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Multipla ramavtal för översättning av juridiska texter från franska till svenska. Det högsta antalet ramavtal som kommer att upprättas för den här delen har fastställts till 50. Det rör sig om en stående anbudsinfordran.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 50
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

År 2015 uppgick det genomsnittliga pris som betalades ut i denna del till 44,49 EUR (totalt pris per standardsida motsvarande 1 500 tecken, exklusive mellanslag, på originalspråket omfattande samtliga kostnader). Domstolen förbehåller sig rätten att avvisa anbud som bedöms vara alltför dyra.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

IT

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79530000 Översättartjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Multipla ramavtal för översättning av juridiska texter från italienska till svenska. Det högsta antalet ramavtal som kommer att upprättas för den här delen har fastställts till 50. Det rör sig om en stående anbudsinfordran.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 50
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

År 2015 uppgick det genomsnittliga pris som betalades ut i denna del till 50,15 EUR (totalt pris per standardsida motsvarande 1 500 tecken, exklusive mellanslag, på originalspråket omfattande samtliga kostnader). Domstolen förbehåller sig rätten att avvisa anbud som bedöms vara alltför dyra.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

NL

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79530000 Översättartjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Multipla ramavtal för översättning av juridiska texter från nederländska till svenska. Det högsta antalet ramavtal som kommer att upprättas för den här delen har fastställts till 15. Det rör sig om en stående anbudsinfordran.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 15
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

År 2015 uppgick det genomsnittliga pris som betalades ut i denna del till 47,09 EUR (totalt pris per standardsida motsvarande 1 500 tecken, exklusive mellanslag, på originalspråket omfattande samtliga kostnader). Domstolen förbehåller sig rätten att avvisa anbud som bedöms vara alltför dyra.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

PL

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79530000 Översättartjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Multipla ramavtal för översättning av juridiska texter från polska till svenska. Det högsta antalet ramavtal som kommer att upprättas för den här delen har fastställts till 50. Det rör sig om en stående anbudsinfordran.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 50
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

År 2015 uppgick det genomsnittliga pris som betalades ut i denna del till 45,08 EUR (totalt pris per standardsida motsvarande 1 500 tecken, exklusive mellanslag, på originalspråket omfattande samtliga kostnader). Domstolen förbehåller sig rätten att avvisa anbud som bedöms vara alltför dyra.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

ES

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79530000 Översättartjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Multipla ramavtal för översättning av juridiska texter från spanska till svenska. Det högsta antalet ramavtal som kommer att upprättas för den här delen har fastställts till 50. Det rör sig om en stående anbudsinfordran.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 50
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

År 2015 uppgick det genomsnittliga pris som betalades ut i denna del till 58,11 EUR (totalt pris per standardsida motsvarande 1 500 tecken, exklusive mellanslag, på originalspråket omfattande samtliga kostnader). Domstolen förbehåller sig rätten att avvisa anbud som bedöms vara alltför dyra.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

DE

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79530000 Översättartjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Multipla ramavtal för översättning av juridiska texter från tyska till svenska. Det högsta antalet ramavtal som kommer att upprättas för den här delen har fastställts till 50. Det rör sig om en stående anbudsinfordran.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat lägsta antal: 50
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

År 2015 uppgick det genomsnittliga pris som betalades ut i denna del till 55,48 EUR (totalt pris per standardsida motsvarande 1 500 tecken, exklusive mellanslag, på originalspråket omfattande samtliga kostnader). Domstolen förbehåller sig rätten att avvisa anbud som bedöms vara alltför dyra.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Möjlighet att delta i denna upphandling har varje fysisk eller juridisk person som omfattas av tillämpningsområdet för Europeiska unionens grundläggande fördrag och samtliga fysiska och juridiska personer med hemvist i tredje land som ingått ett särskilt avtal med Europeiska unionen på området för offentlig upphandling på de villkor som föreskrivs i nämnda avtal. Sökande ska ange i vilken stat de är etablerade och inkomma med nödvändiga intyg enligt lagen i den staten.

Sökande ska på heder och samvete intyga, genom att underteckna formuläret (tillgängligt på den internetadress som anges i punkt I.3) avseende kriterierna för uteslutning och urval, att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i artikel 106 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Om sökanden inte är en fysisk person, gäller dessa kriterier för uteslutning både sökanden och varje tjänsteleverantör knuten till sökanden.

Följande uppgifter ska också tillhandahållas.

— Om sökanden inte är en fysisk person:

— Uppgift om och bevis avseende etableringsorten.

— Uppgift om och bevis för sökandes rättsliga ställning, t.ex. inskrivning i företagsregistret, mervärdesskattenummer, kopior av stiftelseurkund eller liknande i enlighet med lagstiftningen i det land där den sökande är etablerad.

— Namn på de personer som har befogenhet att företräda sökanden och som har besluts- och kontrollbefogenhet över sökanden.

— Om sökanden är en fysisk person:

— Försäkran om självständig ställning inom ramen för tillhandahållandet av de tjänster som kontraktet omfattar.

— Intyg om mervärdesskatteskyldighet.

Ansökningarna om att få delta ska vara utformade så att de kan bli föremål för en fullständig och exakt utvärdering inom kortast möjliga tid, i syfte att välja ut de sökande som inbjuds att lämna anbud. En ansökan om att få delta i upphandlingen kan avvisas om sökanden inte har tillhandahållit tillräckligt med uppgifter i det obligatoriska ansökningsformuläret (som finns tillgängligt på den internetadress som anges under punkt I.3) eller inte bifogat de handlingar och bevis som anges.

Ansökan ska lämnas in i lika många exemplar som antalet delar som sökanden önskar delta i. Nödvändiga uppgifter som lämnas in för utvärdering av sökandens kapacitet ska vara anpassade till den specifika delen.

Sökande, vars ramavtal i den sökta delen har sagts upp av domstolen på grund av bristande kvalitet, kan även de uteslutas från deltagande i upphandlingsförfarandet i den delen.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Sökanden ska ha den ekonomiska och finansiella kapacitet som krävs för att fullgöra avtalet.

Eventuella minimistandardnivåer:

Juridiska personer ska inge tillräckliga uppgifter så att domstolen kan bedöma deras finansiella situation och i synnerhet intyg på att de har de resurser och finansiella medel som krävs för en kontinuerlig och tillfredsställande prestation under hela avtalsperioden. Av det skälet ska en juridisk person (för det fall det rör sig om en ansökan om gemensamt deltagande, den totala kapaciteten för samtliga medlemmar i konsortiet) inkomma med följande styrkande handlingar:

— Kopia på sammanställningar av eller utdrag ur de 3 senaste årens balans- och resultaträkningar, samt, om de är tillgängliga, kopior på styrelserapporter och externa revisionsrapporter avseende dessa räkenskapsår.

En sökande som, av någon exceptionell anledning som den upphandlande myndigheten anser vara motiverad, inte kan inge någon av de ovannämnda handlingarna, kan styrka sin ekonomiska och finansiella kapacitet genom att ge in någon annan handling som den upphandlande myndigheten anser vara lämplig. Den upphandlande myndigheten måste under alla omständigheter upplysas om den exceptionella anledningen och motiveringen till denna i ansökan om att få delta. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att begära in andra handlingar som möjliggör för den att kontrollera sökandens ekonomiska och finansiella kapacitet.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Varje sökande som är en fysisk person och varje fysisk person som tillhandahåller de tjänster som avtalet avser ska uppfylla minst följande krav avseende teknisk och yrkesmässig förmåga:

— Juridisk examen, på svenska (jur.kand.-examen, juristexamen eller motsvarande (minst 180 universitetspoäng för studier genomförda före den 1.1.2007 eller minst 270 universitetspoäng för studier genomförda efter den 1.1.2007), eller en universitetsutbildning inom ett annat område, på svenska (minst 120 poäng för studier genomförda före den 1.1.2007 eller minst 180 poäng för studier genomförda efter den 1.1.2007).

— För sökande med en universitetsutbildning inom ett annat område än juridik krävs även minst 2 års dokumenterad erfarenhet av översättning av kvalificerade juridiska texter.

— Perfekta kunskaper i såväl svenska som svensk juridisk terminologi.

— Fördjupade kunskaper i originalspråket (i varje del).

Uppgifter och handlingar som krävs för bedömningen av om dessa krav är uppfyllda:

— Detaljerad meritförteckning.

— Kopia på utbildningsbevis för juridisk utbildning (nivå, utbildningsbevis, det aktuella rättssystemet).

— Kopia på utbildningsbevis för universitetsutbildning.

— Upplysning om kunskaper i svenska (hur de har förvärvats, utbildningsbevis, yrkeserfarenhet).

— Kopia på utbildningsbevis eller andra handlingar som styrker fördjupade kunskaper i det aktuella originalspråket.

— I förekommande fall, handlingar som styrker erfarenhet av översättning av juridiska texter (till exempel kopior på avtal, intyg, finansiella uppgifter).

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

De tillhandahållna översättningarna ska vara av sådan kvalitet att texterna omedelbart kan användas, för publicering eller annat ändamål. Uppdragstagaren ska således:

— Säkerställa att översättningen överensstämmer med domstolens specifika instruktioner.

— Använda korrekt, stringent och tydlig svenska.

— Använda svenskt juridiskt språkbruk och svensk juridisk terminologi på ett stringent sätt.

— Strikt följa den juridiska terminologin i referensdokumenten (originalspråk och målspråk).

— Korrekt citera relevanta lagtexter och relevant rättspraxis.

— Använda erforderliga juridiska databaser (Europeiska unionens eller nationella).

— Iaktta domstolens vademecum (i förekommande fall).

— Leverera översättningen inom den överenskomna frist som anges på beställningssedeln (”bon de commande”).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 315
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/02/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

Anbudsinfordran är stående. Ett nytt meddelande om upphandling är tänkt att publiceras senast 42 månader efter det att de första ramavtalen har trätt i kraft.

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Undertecknade ansökningar om att få delta ska lämnas in per e-postmeddelande såsom bifogade filer (ett undertecknat och skannat ansökningsformulär) eller per brev (ett undertecknat ansökningsformulär). Länkar till webbaserad datalagring godtas inte.

Sökande som blivit utvalda på grundval av utvärderingen av deras kapacitet och förmåga kommer att uppmanas att lämna in anbud (minimum 5 sökande för varje del, förutsatt att ett tillräckligt stort antal sökande uppfyller urvalskriterierna).

Eftersom det i samtliga delar rör sig om en stående anbudsinfordran, kommer domstolen med jämna mellanrum under upphandlingstiden att utvärdera nya ansökningar som inkommer efter sista datum för mottagande av ansökan, förutsatt att det högsta antalet uppdragstagare för den delen inte har uppnåtts. Deltagande i upphandlingsförfarandet är kostnadsfritt och följaktligen kan sökande/anbudsgivare inte göra anspråk på någon form av ersättning för eventuella kostnader.

Utvalda sökande kommer att inbjudas att lämna anbud. Inbjudan att lämna anbud sänds med e-post och är av administrativa skäl avfattad på antingen engelska eller franska.

De texter som ska översättas rör juridiska frågor inom ett stort antal olika områden som har anknytning till de mål som är anhängiga vid domstolen. Texterna är av varierande längd och översättningsfristen beror på hur brådskande dokumentet är. Exempel på olika texter som kan bli aktuella återfinns på domstolens webbplats http://www.curia.europa.eu

Uppdragstagarna kan bli ombedda att arbeta med texter som förbehandlats enligt ett dataprogram som är ett översättningsverktyg. De utvalda anbudsgivarna kommer att uppmanas att underteckna en förklaring om att de är beredda att lära sig att använda detta program om det krävs för ett specifikt arbete. Om anbudsgivarna inte är beredda att göra detta, förlorar de rätten att erhålla arbeten som förutsätter att nämnda program används, oavsett deras placering i förteckningen över uppdragstagare.

Avsnitt som helt eller delvis redan har översatts och översänts till avtalsparten i det dokument som ska översättas, eller separat, kan komma att avräknas från sidantalet enligt den metod som anges i ramavtalet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Uppgifter om sista dag för överprövning: Talan ska enligt artikel 263 FEUF väckas inom 2 månader från den dag då åtgärden offentliggjordes eller delgavs klaganden eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om åtgärden.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/12/2016