Lieferungen - 15600-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Prag: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen

2018/S 009-015600

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy
00064581
Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
Praha 1
11000
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Ing. Alena Fritschová; Mgr. Marie Chroustová, MBA
Telefon: +420 236002174
E-Mail: alena.fritschova@praha.eu
NUTS-Code: CZ01

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.praha.eu

Adresse des Beschafferprofils: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávky plynu pro orgány a organizace hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 do 31.12.2020

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky je zajištění dodávek zemního plynu - velkoodběr/středoodběr (dále jen "VO/SO") a dodávek zemního plynu - maloodběr (dále jen "MO") na předpokládané období od 1.1.2018 do 31.12.2020 pro orgány a organizace hlavního města Prahy dle uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání. Centralizovaná veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: 1. část: sdružené služby dodávky plynu - VO/SO pro odběrná místa orgánů a organizací hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 od 6:00 hod. do 1.1.2021 do 6:00 hod., 2. část: sdružené služby dodávky plynu - MO pro odběrná místa orgánů a organizací hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 od 6:00 hod. do 1.1.2021 do 6:00 hod.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 151 610 339.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sdružené služby dodávky plynu - VO/SO pro odběrná místa orgánů a organizací hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 od 6:00 hod. do 1.1.2021 do 6:00 hod.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09123000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0
Hauptort der Ausführung:

Území ČR.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění části 1. veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele, - přenesení odpovědnosti za odchylku ve výši +/- 100 % na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ), - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: koeficient pro postupný nákup / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: 100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Nabídky byla hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě jediného kritéria, kterým byla nejnižší hodnota násobícího koeficientu pro postupný nákup platného pro celé období dodávky, který vyjadřuje výši obchodní marže dodavatele po celou dobu trvání smlouvy. Po výše popsaném hodnocení nabídek byla provedena e-aukce v souladu s § 120 a § 121 ZZVZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sdružené služby dodávky plynu - MO pro odběrná místa orgánů a organizací hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 od 6:00 hod. do 1.1.2021 do 6:00 hod.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09123000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ01
Hauptort der Ausführung:

Území ČR.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění části 2. veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele, - přenesení odpovědnosti za odchylku ve výši +/- 100 % na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ), - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Koeficient pro postupný nákup / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: 100
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Nabídky byla hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě jediného kritéria, kterým byla nejnižší hodnota násobícího koeficientu pro postupný nákup platného pro celé období dodávky, který vyjadřuje výši obchodní marže dodavatele po celou dobu trvání smlouvy. Po výše popsaném hodnocení nabídek byla provedena e-aukce v souladu s § 120 a § 121 ZZVZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 200-411083
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Sdružené služby dodávky plynu - VO/SO pro odběrná místa orgánů a organizací hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 od 6:00 hod. do 1.1.2021 do 6:00 hod.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/12/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Pražská plynárenská, a.s.
60193492
Národní 37
Praha 1
11000
Tschechische Republik
Telefon: +420 267171111
E-Mail: jiri.kunc@ppas.cz
NUTS-Code: CZ01

Internet-Adresse: http://www.ppas.cz/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 103 383 472.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Sdružené služby dodávky plynu - MO pro odběrná místa orgánů a organizací hlavního města Prahy na období od 1.1.2018 od 6:00 hod. do 1.1.2021 do 6:00 hod.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/12/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Pražská plynárenská, a.s.
60193492
Národní 37
Praha 1
11000
Tschechische Republik
Telefon: +420 267171111
E-Mail: jiri.kunc@ppas.cz
NUTS-Code: CZ01

Internet-Adresse: http://www.ppas.cz/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 48 226 867.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Konečná hodnota veřejné zakázky uvedená v oddíle II.1.7 a v oddíle V.2.4 je zjištěna kvalifikovaným odhadem, neboť centralizovanou veřejnou zakázkou byl soutěžen koeficient - maržová přirážka dodavatele energií nakupovaných na komoditní burze formou postupného nákupu, tudíž hodnota zakázky bude v čase proměnlivá a konečná hodnota bude známa až po uskutečnění posledního nákupu v r. 2020. Uvedené neregulované náklady jsou vypočteny orientačně dle velkoobchodní ceny (CAL-18, CAL-19, CAL-20 - www.eex.com) uveřejněné ke dni podpisu smluv a neobsahují regulované poplatky dle rozhodnutí ERÚ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018