Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 156026-2016

07/05/2016    S89

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2016/S 089-156026

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 051-083945)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagypál Sándor, ügyvezető
E-mail: nefpi@nefpi.hu
Telefon: +36 17766777
Fax: +36 17766776
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nefpi.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak- és közép-dunántúli térségben.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak- és közép-dunántúli térségben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/05/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083945

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/4.
A következő helyett:

(...)

P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év összességében a teljes nettó árbevétele nem éri el a 13 000 000 000 HUF összeget, vagy a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (szennyvízcsatorna kivitelezése és/vagy rekonstrukciója és/vagy szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy rekonstrukciója és/vagy ivóvízcsatorna kivitelezése és/vagy rekonstrukciója és/vagy ivóvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy rekonstrukciója) származó nettó árbevétele nem éri el a 9 750 000 000 HUF összeget.

(...)

Helyesen:

(...)

P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év összességében a teljes nettó árbevétele nem éri el a 13 000 000 000 HUF összeget, vagy a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgyából (szennyvízcsatorna kivitelezése és/vagy rekonstrukciója és/vagy szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy rekonstrukciója és/vagy ivóvízcsatorna kivitelezése és/vagy rekonstrukciója és/vagy ivóvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy rekonstrukciója) származó nettó árbevétele nem éri el a 9 750 000 000 HUF összeget. Az a gazdasági szereplő, amely rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált üzleti években összesen a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értékét elérő teljes árbevétellel alkalmasnak minősül.

(...)

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 11/05/2016
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 20/05/2016
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
Dátum: 08/07/2016
Helyesen:
Dátum: 19/07/2016
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 11/05/2016
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 20/05/2016
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk: 2.
A következő helyett:

(...)

2. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: Az 1. részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 1.6.2012-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, a 2. részszempont vonatkozásában az Útm. III.B.1. pontja szerinti módszer és a III.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás együttes alkalmazása a dokumentációban előírtak szerint. Az ajánlattevők kötelesek legalább 10 – a dokumentáció szerinti – megajánlást vállalni [Kbt. 77. § (1)]. A 10 megajánlásnál kevesebbet vállaló ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint érvénytelen.

A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít.

(...)

Helyesen:

(...)

2. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: az „Ár” értékelési szempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 1.6 2012-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, a „Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában” értékelési szempont tekintetében az Útm. III.B.1. pontja szerinti módszer és a III.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás együttes alkalmazása a dokumentációban előírtak szerint. Az ajánlattevők kötelesek legalább 10 – a dokumentáció szerinti – megajánlást vállalni (Kbt. 77. § (1)). A 10 megajánlásnál kevesebbet vállaló ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint érvénytelen.

A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít.

(...)

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk 4.
A következő helyett:

(...)

4. A jelen eljárás a Kbt. 104. § szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az eljárás 2. részében ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) c) pontja szerinti eljárást fog lefolytatni.

(...)

Helyesen:

(...)

4. A jelen eljárás a Kbt. 104. § szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az eljárás 2. részében ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) c) pontja szerinti eljárást fog lefolytatni. Ajánlatkérő megjelöli, hogy az ajánlati felhívásban előirányzott teljes mennyiség keretein belül kizárólag a keretösszeg alsó határáig (nettó 13 000 000 000 HUF) vállal kötelezettséget közbeszerzés megvalósítására, az ezen felüli közbeszerzések tekintetében ajánlatkérő minden esetben a Kbt. 104. § (7) bekezdésének figyelembevételével fog eljárni. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában rögzített főbb mennyiségi adatok a jelen pont szerinti kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó minimális mennyiségek.

(...)

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk: 9.
A következő helyett:

(...)

9. A Kbt. 29. § (1)-(2) alapján ajánlatkérő jelen eljárást más Ajánlatkérő(k) [a VI.3) 11. pontban meghatározott területen működő helyi önkormányzatok ill. társulásaik] nevében (is) folytatja le.

(...)

Helyesen:

(...)

9. A Kbt. 29. § (1)-(2) alapján ajánlatkérő jelen eljárást más Ajánlatkérő(k) [a VI.3) 11. pontban meghatározott területen működő helyi önkormányzatok ill. társulásaik, valamint a DRV Zrt. - Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (Cg. 14-10-300050), az ÉDV Zrt. - Északdunántúli Vízmű Zrt. (Cg. 11-10-001450), a DMRV Zrt. - Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (Cg. 13-10-040189), a TRV Zrt. - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (Cg. 16-10-001558), az ÉRV Zrt. - Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. (Cg. 05-10-000123)] nevében (is) folytatja le ill. az eljárás eredményeként köti meg a keretmegállapodást, a 339/2014. (XII. 19) Korm. rend 7. § (3) bekezdés bb) pontja alapján, tekintettel a VI.3.11. pontban meghatározott önkormányzatokkal kötendő/kötött konzorciumi megállapodások tartalmára is.

(...)

VII.2)További információk:

Tárgyi módosító hirdetménnyel az alábbi egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak: Mintaprojekt – Mintaköltségvetés, Mintaprojekt – Mintatáblázat.xlsx, Mintaprojekt – Ütemterv.