Lieferungen - 15610-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Świdwin: Erdgas

2018/S 009-015610

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
21 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Połczyńska 32
Świdwin
78-301
Polen
Kontaktstelle(n): 21 Baza Lotnictwa Taktycznego, Kancelaria Jawna
E-Mail: zam.publ.21blt@ron.mil.pl
Fax: +48 261533509
NUTS-Code: PL426

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.21blot.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa gazu.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/80/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2.7.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U.z 2014 r. poz.1059). Jakość gazu dostarczanego odbiorcą z sieci dystrybucyjnej" oraz świadczenie usług dystrybucji do punktów poboru zlokalizowanych w Świdwinie, Mrzeżynie i Trzebiatowie, będących w administracji 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

2. Adresy punktów poboru w poszczególnych kompleksach:

a) Świdwin – kotłownia nr 54 ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

b) Świdwin – kotłownia nr 30 ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

c) Mrzeżyno – kotłownie nr 21,38,76, ul. Wojska Polskiego, 72–330 Mrzeżyno.

d) Trzebiatów – kotłownia nr 58, ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów

e) Trzebiatów – kuchnia, ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 420 861.32 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42
Hauptort der Ausführung:

Adresy punktów poboru w poszczególnych kompleksach:

Jak w części II.1.4.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szacowane ilości:

Świdwin – kotłownia nr 54 - 4890800.00kWh.

Świdwin – kotłownia nr 30 - 52700.00 kWh.

Mrzeżyno – kotłownie nr 21,38,76 - 3420000.00 kWh.

Trzebiatów – kotłownia nr 58 - 3140000.00 kWh.

Trzebiatów – kuchnia - 27000.00 kWh.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Zamawiający udziela zamówienia w trybie z wolnej ręki, wskazanemu powyżej wykonawcy, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na techniczna przesłankę - zawarcie umowy na przesył gazu, z właścicielem sieci przesyłowej,możliwe jest wyłącznie w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostawę gazu, z zastrzeżeniem, ze rozpoczęcie przesyłu gazu rozpocznie się pierwszego dnia kalendarzowego pierwszego miesiąca po zawarciu umowy na przesył. Biorąc pod uwagę termin wszczęcia postępowania na dostawę gazu - postępowanie ZP/67/2017, niemożliwe jest wyłonienie wykonawcy w terminie umożliwiającym nieprzerwane dostawy gazu, a tym samym niemożliwe jest zachowanie ciągłej gotowości bojowej (gazem ogrzewane są hangary, w których remontowane są samoloty bojowe). Termin zawarcia umowy na podstawie procedury z wolnej ręki (do marca 2018 r.) został wyznaczony wyłącznie do zachowania ciągłości dostaw.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP/80/2017
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa gazu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
18/12/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Jana Kazimierza 3
Warszawa
01-248
Polen
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 747 659.22 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W części V.2.4 podano maksymalną szacunkową wartość umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie można złożyć przed upływem 10 dni liczonych od dnia uzyskania informacji o udzieleniu zamówienia, tj. od chwili upublicznienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018