Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Varor - 156136-2022

25/03/2022    S60

Sverige-Mora: Programvara och informationssystem

2022/S 060-156136

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 043-110910)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: MORA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2213
Postadress: Fredsgatan 16
Ort: Mora
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 79280
Land: Sverige
Kontaktperson: Mora Kommun Inköpscentral
E-post: upphandling@mora.se
Telefon: +46 25026000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.morakommun.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

IT-partner för datacenter, kommunikation och konsulttjänster

Referensnummer: 2022/00005
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48000000 Programvara och informationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av IT-Partner för område datacenter, kommunikation och konsulttjänster

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/03/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 043-110910

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 28/03/2022
Ska det stå:
Datum: 07/04/2022
Avsnitt nummer: IV.2.6
Plats där texten ska ändras: Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 14/10/2022
Ska det stå:
Datum: 24/10/2022
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 29/03/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 08/04/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: