Supplies - 15636-2018

13/01/2018    S9

Poland-Piła: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2018/S 009-015636

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Pila
National registration number: 570791164
Postal address: Plac Staszica 10
Town: Piła
NUTS code: PL411 Pilski
Postal code: 64-920
Country: Poland
Contact person: Jerzy Major
E-mail: bzp@um.pila.pl
Telephone: +48 672104346
Fax: +48 672122471
Internet address(es):
Main address: www.bip.pila.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego miasta Piły będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w obszarze administrowanym przez Gminę Piła.

Reference number: BZP.271.35.2017
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zamówienie obejmuje zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii. Zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 7.580 MWh. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 10 %.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 569 060.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL411 Pilski
Main site or place of performance:

Piła.

II.2.4)Description of the procurement:

Zamówienie obejmuje zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii. Zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 7.580 MWh. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 10 %.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin płatności za faktury / Weighting: 40,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 200-411123
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: BZP.271.35.2017
Title:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego miasta Piły będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w obszarze administrowanym przez Gminę Piła.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/12/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Energa Obrót S.A.
National registration number: 220418835
Postal address: Aleja Grunwaldzka 472
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-309
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 569 060.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587808
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018