Építési beruházás - 156491-2020

Submission deadline has been amended by:  209764-2020
02/04/2020    S66

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2020/S 066-156491

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_29059283
Postai cím: Andrássy utca 37.
Város: Tiszadob
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4456
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bán György
E-mail: tiszadob4456@gmail.com
Telefon: +36 42722660
Fax: +36 42724130
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tiszadob.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tiszadob.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tiszadada Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72361137
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Tiszadada
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4455
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mizser Zsolt
E-mail: tiszadada@index.hu
Telefon: +36 42240537
Fax: +36 42240537
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tiszadada.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tiszadada.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hajdúbagos Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56218514
Postai cím: Nagy utca 101.
Város: Hajdúbagos
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4273
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Lukács
E-mail: hajdubagos@gmail.com
Telefon: +36 52567212
Fax: +36 52374018
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hajdubagos.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hajdubagos.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nyírlugos Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20207025
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Nyírlugos
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4371
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hovánszki György
E-mail: polgarmesterihivatal@nyirlugos.hu
Telefon: +36 42388800
Fax: +36 42388802
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyirlugos.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nyirlugos.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93867113
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rózsa Zsolt
E-mail: info@mnv.hu
Telefon: +36 12374400
Fax: +36 12374100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnvzrt.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnvzrt.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000319292020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000319292020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit Kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÉKMO1/B ivóvíz tervezés és kivitelezés FIDIC Sárga

Hivatkozási szám: EKR000319292020
II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.1-15-2015-00007 azonosító számú „Északkelet-MAGYARORSZÁG-i ivóvízminőség-javító program 1. (ÉKMO 1. B)” és a KEHOP-2.1.1-15-2016-00021 azonosítószámú „Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson” és a KEHOP-2.1.3-15-2016-00005 azonosítószámú „Vízminőség-javítás Nyírlugos város szolgáltatási területén” és a KEHOP-2.1.3-15-2017-00075 azonosítószámú „Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt” projektek tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232100 Vízvezeték-építés járulékos munkája
45232150 Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka
45232151 Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák
45232430 Vízkezelés
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45247130 Vízvezeték építése
45262220 Ivóvízkútfúrás
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Tiszadob, Tiszadada, Hajdúbagos, Nyírlugos, Tiszaeszlár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 339/2014. (XII. 19.) Kr. Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz.-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Tiszadob-Tiszadada:

A vízmű telepen az előoxidálás intenzifikálásra-, a meglévő szűrőkapacitás bővítésre kerül. A tervezett vízkezelő kapacitása: 50 m3/h, továbbá külön nyomásfokozó egység telepítése történik a távvez. megtáplálására 70 m3/h.

Szükséges:

— vasiszap ülepítő műtárgy 34 m3

— meglévő medence gépészeti és építészeti felúj,

— 100 m3-es víztoronyépítése

A tervezett nyomóvez. PE100 SDR17 anyagú, hossza D160 9 883 fm, D110 1 202 fm.

Épül D160 61,4 m víztorony bekötő vezeték. Hálózatrek. keretében a településeken a legkritikusabb vezetékszakaszok kiváltásra kerülnek: D90 670 m, D110 1 524 m, D160 461 m, valamint 2 db tolózár akna építése gépészettel együtt és 1 db tolózár rek. Ahhoz, hogy vízmin. romlás ne következzen be, a beruházás üzembe helyezése előtt szükséges a meglévő hálózat teljes tisztítása, össz. 48 338 m.

Hajdúbagos:

Feladat 1 db 355 m3/d (18 m3/h) kapacitású, komplex ivóvízkezelő járulékos munkákkal együtt, 1 db dekantáló medence létesítése 25 m3, valamint az udvartéri vezetékek bővítése (D90 53 m, D110 32 m) és 1 db új tartalékkút létesítése. Szükséges a meglévő kút és kútakna gépészeti felújítása (kút, hálózati öblítővíz szivattyúk cseréje).

Nyírlugos:

A meglévő 2 db kút gépészeti, és a kútaknák építészeti felújítása.A kutakba új, frekvenciaváltós szivattyúk telepítése szükséges.

A tervezett vízkezelő kap.: 45 m3/h. komplex vízkezelő berendezés, valamint kapcs. lét.: kezelőép, udvartéri medencék, ülepítők, udvartéri vezetékek D63 13 m, D110 78,1 m kiép.

Szükséges a hálózati és nyomásfokozó szivattyúk, a nyersvíz feladó, az öblítő, és zagyvíz szivattyúk cseréje, 1 db 2 * 50 m3-es tisztavíz tároló medence, és 1 db 37 m3-es dekantáló, vasiszap ülepítő medence építése.

A hálózat rek. keretében szükséges D110 181 m, és D160 180 m ivóvízvez. átép. bekötésekkel, a településen 30 055 fm vez. tisztítása, az ehhez szükséges mosató csomópontok kiala.-val.

Tiszaeszlár:

A technológiai oldalon egy 15 m3/h kapacitású vízkezelési technológia és kapcsolódó létesítményrészek (udvartéri vezetékek: D90: 62,3 m, D160: 81,9 m, D225: 46,2 m) megvalósítása a feladat a meglévő létesítmények szükségszerű korszerűsítésével.

A projekt keretében szükséges a meglévő 2 db kút gépészeti, és a kútaknák építészeti felújítása.

A tervezett víztisztítási feladatok (kis mértékű gáztalanítás, vas-, és mangántalanítás, kis mértékű ammónium eltávolítás 2 párhuzamos ágban 7,5-7,5 m3/h kapacitással) törésponti klórozással, UV fertőtlenítéssel.

Meglévő 100 m3-es AK100/30 víztorony felújítása, továbbá 1 db 30 m3, monolit vb. szerk. csapadékvíz puffertároló medence építése.

A hálózat rek. keretében 6 db mosatási csomópont kial.

Nyertes AT feladatát képezi a Közbesz. Dok.-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009. (IX. 15.) Kr. megfelelő tartalommal. A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok.-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerz. telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

A szerz. teljesítése során szükséges a266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti MV-É és VZ-TER jog.-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII. 11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog.-gal rend. szakember(ekk)el. Részletesen: KD.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Súlyszám: 32
Minőségi kritérium - Név: 2.1. AFIII/1.3. M.2.1) pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max.: 36, min.: 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max.: 36, min.: 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max.: 36, min.: 0) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max.: 36, min.: 0) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 68
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.1.1-15-2015-00007; KEHOP-2.1.1-15-2016-00021; KEHOP-2.1.3-15-2016-00005; KEHOP-2.1.3-15-2017-00075

II.2.14)További információk

AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a további információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.

FAKSZ: Stumpf Gábor (00063)

AK jelzi, hogy a II.2.5) pont 2.1. szerinti szakmai „tap." rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az elj.-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az Alk. Ig. olyan gazd. szer., akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az Alk. Ig. részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró ok az eljárás során köv. be.

A Kr. 1. § (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti Alk. Ig. szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) aj.-ában az aj benyújtásakor az EKR által generált Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Kbt. 67. § (4) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alk. ig.-ban nyil.-ot kell benyújtani arról, hogy a szerz. telj.-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69. § (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az ig. beny.-ra felhívott gazd. szer.-nek a Kr. 8., 10., 12–16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek. foglaltakra.

AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában)

A Kr. 1. § (1) alapján az AT-nek az aj.-ában az aj benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi al.k köv.-eknek azzal, hogy az alk. köv.-ekkel kapcsolatos ig. benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

SZ.1. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 8. § (1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilv.-ban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilv.-okban a vonatkozó adatok, tények ingy. ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem MAGYARORSZÁG-on (Mo.) letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Folyt.: III.1.2)

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 – mérlegfordulónappal lezárt – üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimum követelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

P.1. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el legalább a 1 800 000 000 HUF összeget.

A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.

AF. III. 1.1. pont folytatása: Az alkalmasság minimum követelménye(i) SZ.1., SZ.2. alkalmassági feltétel tekintetében:

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem MAGYARORASZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az Alk. Ig.-ra a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1. § (1) alapján az AT-nek az aj.-ban (EEKD) beny.-val kell el ig.-nia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alk. köv.-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk. köv.-ek előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk.-nek:

M.1. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: AK az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a referencia (építési vagy építési és tervezési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv.-nek k való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban),

— a teljesítés helyét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk. köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén – a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok megadása szükséges.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bek. szerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk.-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész) műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A. §-ra.

M.2. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:

— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe,

— végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata

— az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Ha az M.2.1)-M.2.4) pontokra megaj. szake. a az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érv. jogosultság igazolja, a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciamunká(kk)val:

M.1.1) legalább 1 db ivóvíz-vezeték építésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó referencia, ami legalább 7 200 fm hosszúságú és min. D110 csőátmérőjű nyomóvezeték építést és/vagy bővítést és/vagy felújítást foglalt magában, valamint szerződéses feladat volt legalább 31 400 fm hálózattisztítás és/vagy hálózatmosatás elvégzése továbbá a szerződés részét képezte a kiviteli tervek elkészítése is.

A referencia szempontjából a „D” és „DN” jelű vezetékek egyenértékűnek tekinthetőek.

M.1.2) 1 db ivóvíztisztító telep építését és/vagy technológiai fejlesztését és/vagy bővítését és/vagy felújítását tartalmazó referencia, melynek során:

– az komplex vízkezelő kapacitása elérte legalább 32 m3/h mértéket,

– a szerződés részét képezte kiviteli tervek elkészítése is.

Az M.1.1) pontban foglalt minimum követelményeket legfeljebb 1 db referenciából lehet teljesíteni.

Az M.1.2) pontban foglalt minimum követelményeket 1 db referenciából kell teljesíteni.

Az M.1.1) és M.1.2) pontban foglalt minimum követelményeket 1 db referenciából is lehet teljesíteni.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TEL jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.4) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember legfeljebb két pozícióra mutatható be.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: a szerz. szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/nap.

Meghiúsulási kötbér: a szerz. szerinti áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a.

Jótállás: 36 hónap.

Teljesítési bizt.: szerz. szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Jótállási bizt.: szerz. szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Részl: AD II.

Előleg: max. a szerz. elszám. összege 30 %-a.

Előleg-visszafiz. bizt. szerz. elszám. összege 10 %-án felül, a szerz. elszám. összegének 10 %-a és az igényelt előleg különbözetére jutó összegnek megfelelő, 272/2014. (XI. 5.) Kr. 118/A. § (2a) szerint.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007. évi CXXVII. tv., Ptk. 6:130. § (1)-(2), Kbt. 135. § (1)-(6) bek., 322/2015. (X. 30.) Kr., 272/2014. (XI. 5.). szállítói finanszírozás, támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti, Részl: AD II. kötet.

Tartkeret: AK a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.

Finansz. formája: szállítói.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/05/2020
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/05/2020
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bek. alapján indítja meg. A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerz. módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) mód.-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére (Kbt. 131. § (9) bek.)vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra.Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

2. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk.) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

Ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9. § (1) szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás minta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást egyéni vállalkozó és magánszem. esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány).

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kbt. 66. § (6) a) és b) szerinti nyil.(nemleges tartalommal is)

— Kbt. 66. § (2) bek. nyil,

— Kbt. 66. § (5) alapján felolvasólap,

— szakmai aj-ot a dok. szerint.

4. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0,00–10,00pont; 0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. ért. szempont: a KH 26.11.2019-i útmutatója („Útm.”) 1.m. A.1.aa) pontja szerinti fordított ar. A 2. rszpt. 1–4 alszempontok esetében a KH 26.11.2019-i útm. 1. sz. mell. A 1. ab) egyenesar.(Részl. AD. I. kötet) (legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap). A 2. részszempont alátámasztására az önéletrajzok csatolása már az ajánlatban szükséges.

5. III.1.2) P.1. valamint III.1.3) M.1.–M.2. pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

6. Ajánlati biztosíték 10 000 000 HUF. Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK 10032000-00332945-00000024 sz. fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.

A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok. valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet az alábbiakra:

Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.

7. Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság)létrehozása.

8. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Folyt.: AF VI.4.3)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § előírásai szerint

További információk folytatása:

9. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. AK a Kbt. 81. § (5) bek.-t alkalmazza.

11. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok. AT általi felelős fordítását is elfogadja.

12. A 339/2014. (XII. 19.) KR.-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AF I.1. pontjában megjelölt szervezet(ek).

13. Közös aj. tétel esetén csatolni kell közös aj.-tevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.

14. A nyertes AT a Közbeszerzési Dok.-okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 800 000 000 HUF/év és min. 300 000 000 HUF/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) valamint min. 200 000 000 HUF/év és min. 100 000 000 HUF/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az aj.-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

15. AT nyertessége esetén III.1.3) M.2. pont M.2.1)–M.2.4) alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog.-gal és aktív státusszal. AT-nek a beadott aj.-ban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3) M.2. pont M.2.1)–M.2.4) alpontokra bemutatott szakemberei a szükséges jog.-okkal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes időtartamára.

16. A KD-ok a Kbt. 39. § (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3. pontjában meghatározott címen.

17. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos ajánlati kötöttséget ért;

18. Kieg. táj. a Kbt. 56. § -ban foglaltak szerint. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

19. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Folytatás és részletes kifejtés a KD-ban.

20. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

21. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. A nyertes AT a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni a tárgyi tevékenységre vonatkozó hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait. AT csatolja ajánlatában nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

22. A Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani.

23. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott teljesítési határidő alatt 1 095 naptári napot ért.

24. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/03/2020