Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Pakalpojumi - 1565-2017

04/01/2017    S2

Luksemburga-Luksemburga: Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2017/S 002-001565

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: plateau de Kirchberg (TB19 LB0035)
Pilsēta: Luksemburga
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: FreelanceLV@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.curia.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/lv/
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana.

II.1.2)Galvenās CPV kods
79530000 Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Līgums ietver 7 daļas (sk. II.2.daļu). Uzaicinājums iesniegt pieteikumus visām iepirkuma daļām ir spēkā pastāvīgi, tādēļ pieteikumu pieņemšana līguma izpildes gaitā tiks veikta regulāri. Pamatlīguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru attiecīgo iepirkuma daļu. Līgumi tiks noslēgti uz vienu gadu, un tos būs iespējams trīs reizes automātiski pagarināt uz tādu pašu – viena gada – termiņu. Maksimālais noslēdzamo pamatlīgumu skaits katrai iepirkuma daļai ir precīzi noteikts. Pamatojoties uz piešķiršanas kritērijiem, tiks izveidots līgumslēdzēju klasifikācijas saraksts. Ar šo sarakstu tiks noteikta sākotnējā kārtība, kādā līgumslēdzēji, ņemot vērā to tulkošanas kapacitāti un iespējamo specializācijas jomu, tiks uzaicināti sniegt paredzētos pakalpojumus. Lai nodrošinātu, ka šī klasifikācija atspoguļo sniegto pakalpojumu faktisko kvalitāti, tā tiks periodiski pārskatīta. Tāpat šī klasifikācija var tikt mainīta, ņemot vērā jaunu pamatlīgumu noslēgšanu vai esošo pamatlīgumu izbeigšanu.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

FR

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79530000 Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Vairākkārtēju pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no franču valodas uz latviešu valodu noslēgšana. Maksimālais noslēdzamo pamatlīgumu skaits šai daļai ir 50. Uzaicinājums uz konkursu ir spēkā pastāvīgi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 50
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

2015. gadā šīs iepirkuma daļas ietvaros samaksātā vidējā cena bija 21,81 EUR (kopējā cena par standartlapu ar 1 500 rakstu zīmēm, neskaitot atstarpes, valodā, no kuras tiks tulkots; šajā cenā ir ietvertas visas izmaksas).Tiesai ir tiesības noraidīt piedāvājumus, kas tiks uzskatīti par pārmērīgi dārgiem.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

DE

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79530000 Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Vairākkārtēju pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no vācu valodas uz latviešu valodu noslēgšana. Maksimālais noslēdzamo pamatlīgumu skaits šai daļai ir 50. Uzaicinājums uz konkursu ir spēkā pastāvīgi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 50
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

2015. gadā šīs iepirkuma daļas ietvaros samaksātā vidējā cena bija 19,36 EUR (kopējā cena par standartlapu ar 1 500 rakstu zīmēm, neskaitot atstarpes, valodā, no kuras tiks tulkots; šajā cenā ir ietvertas visas izmaksas).Tiesai ir tiesības noraidīt piedāvājumus, kas tiks uzskatīti par pārmērīgi dārgiem.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

EN

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79530000 Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Vairākkārtēju pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no angļu valodas uz latviešu valodu noslēgšana. Maksimālais noslēdzamo pamatlīgumu skaits šai daļai ir 50. Uzaicinājums uz konkursu ir spēkā pastāvīgi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 50
Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 25.10.2012 Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 28.10.2015 Regulu (ES, Euratom) 2015/1929, 104. panta 3. punktu līgumslēdzēja iestāde var ierobežot to kandidātu skaitu, ko uzaicinās piedalīties procedūrā, pamatojoties uz objektīviem atlases kritērijiem.

Ja tiks izmantota šī iespēja, tad, lai ierobežotu to kandidātu skaitu, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu, var tikt piemērots šāds objektīvs papildu kritērijs:

— tulkošanai no angļu valodas (EN daļa) ir iesniegts apliecinošs dokuments par angļu valodas prasmi vismaz C1 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei, piemēram, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 80 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai PTE (Pearson Test of English) General – C1 un citi, vai apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz C1 līmenī, izņemot gadījumus, kad augstākā izglītība iegūta angļu valodā.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

2015. gadā šīs iepirkuma daļas ietvaros samaksātā vidējā cena bija 11,81 EUR (kopējā cena par standartlapu ar 1 500 rakstu zīmēm, neskaitot atstarpes, valodā, no kuras tiks tulkots; šajā cenā ir ietvertas visas izmaksas). Tiesai ir tiesības noraidīt piedāvājumus, kas tiks uzskatīti par pārmērīgi dārgiem.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

IT

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79530000 Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Vairākkārtēju pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no itāļu valodas uz latviešu valodu noslēgšana. Maksimālais noslēdzamo pamatlīgumu skaits šai daļai ir 50. Uzaicinājums uz konkursu ir spēkā pastāvīgi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 50
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

2015. gadā šīs iepirkuma daļas ietvaros samaksātā vidējā cena bija 28,97 EUR (kopējā cena par standartlapu ar 1 500 rakstu zīmēm, neskaitot atstarpes, valodā, no kuras tiks tulkots; šajā cenā ir ietvertas visas izmaksas).Tiesai ir tiesības noraidīt piedāvājumus, kas tiks uzskatīti par pārmērīgi dārgiem.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

ES

Daļas numurs: 5
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79530000 Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Vairākkārtēju pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no spāņu valodas uz latviešu valodu noslēgšana. Maksimālais noslēdzamo pamatlīgumu skaits šai daļai ir 50. Uzaicinājums uz konkursu ir spēkā pastāvīgi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 50
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

2015. gadā šīs iepirkuma daļas ietvaros samaksātā vidējā cena bija 23,95 EUR (kopējā cena par standartlapu ar 1 500 rakstu zīmēm, neskaitot atstarpes, valodā, no kuras tiks tulkots; šajā cenā ir ietvertas visas izmaksas).Tiesai ir tiesības noraidīt piedāvājumus, kas tiks uzskatīti par pārmērīgi dārgiem.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

NL

Daļas numurs: 6
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79530000 Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Vairākkārtēju pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no holandiešu valodas uz latviešu valodu noslēgšana. Maksimālais noslēdzamo pamatlīgumu skaits šai daļai ir 10. Uzaicinājums uz konkursu ir spēkā pastāvīgi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 10
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Tiesai ir tiesības noraidīt piedāvājumus, kas tiks uzskatīti par pārmērīgi dārgiem.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

PL

Daļas numurs: 7
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
79530000 Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Vairākkārtēju pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no poļu valodas uz latviešu valodu noslēgšana. Maksimālais noslēdzamo pamatlīgumu skaits šai daļai ir 50. Uzaicinājums uz konkursu ir spēkā pastāvīgi.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
Paredzētais minimālais skaits: 50
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Tiesai ir tiesības noraidīt piedāvājumus, kas tiks uzskatīti par pārmērīgi dārgiem.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

līdzdalība šajā iepirkuma procedūrā ir pieejama ar līdzvērtīgiem noteikumiem visām fiziskām un juridiskām personām, uz kurām attiecas ES dibināšanas līgumu darbības joma, un visām fiziskām un juridiskām personām, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, kura ar Savienību noslēgusi īpašu nolīgumu publiskā iepirkuma jomā, šādai līdzdalībai notiekot saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti minētajā nolīgumā. Kandidātiem ir jānorāda valsts, kurā tie veic uzņēmējdarbību, un saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem ir jāiesniedz šajā ziņā prasītie pierādījumi.

Kandidātiem ir jāparaksta ar izslēgšanas un atlases kritērijiem saistīts apliecinājums (pieejams I.3) punktā norādītajā interneta adresē) par to, ka uz tiem neattiecas neviena no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 106. pantā minētajām situācijām.

Juridiskas personas gadījumā šie izslēgšanas kritēriji attiecas gan uz kandidātu, gan uz katru personu, kas tā pakļautībā sniegs pakalpojumus.

Ir jāsniedz arī šāda informācija:

— juridiskas personas gadījumā:

— informācija un pierādījumi par uzņēmuma dibināšanas vietu,

— informācija un pierādījumi attiecībā uz juridisko statusu, piemēram, reģistrācijas apliecība, PVN maksātāja apliecība, dibināšanas dokumentu kopijas vai sabiedrības statūti atbilstoši tās valsts tiesību noteikumiem, kurā kandidāts ir dibināts,

— informācija par personām, kurām ir pārstāvības un lēmumu pieņemšanas pilnvaras vai kontrole pār attiecīgo juridisko personu.

— Fiziskas personas gadījumā:

— apliecinājums par to, ka attiecīgajai personai, sniedzot minētos pakalpojumus, būs pašnodarbinātas personas statuss,

— apliecinājums attiecībā uz PVN maksātāja statusu.

Pieteikumi jāsagatavo tā, lai varētu pilnīgi, precīzi un pēc iespējas ātrāk izvērtēt un izvēlēties kandidātus, kas tiks aicināti uz sarunām. Var noraidīt to kandidātu dalības pieteikumus, kuri nebūs snieguši pietiekamu informāciju, aizpildot obligāto pieteikšanās veidlapu (pieejama I.3) punktā norādītajā interneta adresē), kā arī pievienojot norādītos dokumentus un apliecinājumus.

Pieteikumu skaitam jāatbilst to iepirkuma daļu skaitam, uz kurām tie attiecas, un ir jāiesniedz informācija, kas nepieciešama kandidāta spēju izvērtēšanai attiecībā uz katru daļu.

Kandidāti, kuru pamatlīgumu attiecībā uz to pašu iepirkuma daļu Tiesa ir izbeigusi neatbilstošas kvalitātes dēļ, var tikt izslēgti arī no dalības publiskajā iepirkumā saistībā ar attiecīgo iepirkuma daļu.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

kandidātam ir jāpiemīt nepieciešamajām saimnieciskajām un finansiālajām spējām izpildīt līgumu.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

juridiskajām personām ir jāsniedz atbilstoša informācija, lai Tiesa varētu novērtēt to finansiālo stāvokli, un it īpaši pierādījumi par to, ka tām ir finanšu līdzekļi un iespējas, lai visā līguma darbības laikā nodrošinātu ilgstošu un atbilstošu sniegumu. Tādējādi kandidātam, kas ir juridiska persona (kopīga dalības pieteikuma gadījumā tiks novērtēts visu konsorcija dalībnieku stāvoklis kopumā), ir jāiesniedz šādi apliecinoši dokumenti:

— bilances vai izrakstu no bilances kopija un finanšu pārskats par pēdējiem trim finanšu gadiem, kā arī valdes un ārējo auditoru ziņojumu kopija, ja tādi ir pieejami, saistībā ar šiem finanšu gadiem.

Ja kāda ārkārtēja iemesla dēļ, ko līgumslēdzēja iestāde uzskata par attaisnojošu, kandidāts nespēj iesniegt kādu no iepriekš minētajiem dokumentiem, tas savas saimnieciskās un finansiālās spējas var pierādīt ar citiem dokumentiem, kurus līgumslēdzēja iestāde uzskata par atbilstošiem. Katrā ziņā līgumslēdzēja iestāde dalības pieteikumā ir vismaz jāinformē par attiecīgo ārkārtējo iemeslu un par tā attaisnojumu. Līgumslēdzējai iestādei ir tiesības pieprasīt jebkādu citu dokumentu, kas tai sniegtu iespēju pārliecināties par kandidāta saimnieciskajām un finansiālajām spējām.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

kandidātiem, kas ir fiziskas personas, un juridisku personu gadījumā katrai fiziskai personai, kas tiek nodarbināta minēto pakalpojumu sniegšanai, ir jāatbilst šādam ar tehniskajām un profesionālajām spējām saistītam obligāto prasību minimumam:

— tulkošanai no angļu valodas (EN daļa) – augstākā izglītība tiesību zinātnē un/vai augstākā izglītība angļu filoloģijā, tulkošanā vai juridiskajā lingvistikā, kas dod tiesības turpināt studijas maģistrantūrā,

— tulkošanai no pārējām valodām – augstākā izglītība tiesību zinātnē un/vai cita profila augstākā izglītība, kas dod tiesības turpināt studijas maģistrantūrā,

— cita profila augstākās izglītības, kas nav augstākā izglītība tiesību zinātnē, gadījumā – vismaz 2 gadu darba pieredze juridisku tekstu tulkošanā, ko apstiprina attiecīgi dokumenti vai cita precizējoša informācija,

— teicamas latviešu valodas prasmes,

— ļoti labas svešvalodas zināšanas atbilstoši izvēlētajai valodas kombinācijai, ko apstiprina attiecīgi dokumenti vai cita precizējoša informācija.

Vajadzīgā informācija un formalitātes, lai izvērtētu, vai šīs prasības ir izpildītas:

— detalizēts dzīvesgājuma apraksts (curriculum vitae),

— prasītās augstākās izglītības tiesību zinātnē diploma kopija,

— augstākās izglītības diploma kopija,

— informācija par teicamām latviešu valodas zināšanām (piemēram, apgūšanas veids, diploms(-i), darba pieredze),

— diploma kopija vai cits apliecinājums, kas apstiprina ļoti labas tās svešvalodas zināšanas, no kuras tiks tulkots,

— attiecīgā gadījumā – darba pieredzi juridisku tekstu tulkošanā apliecinošu dokumentu (piemēram, līgumu, izziņu, finanšu dokumentu) kopijas,

— attiecīgā gadījumā – apliecinoši dokumenti, kas apstiprina papildu atlases kritērija (Finanšu regulas 104. panta 3. punkts) izpildi saistībā ar attiecīgo iepirkuma daļu.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Pamatlīgumu ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitātei ir jābūt tādai, kas ļautu nekavējoties izmantot tekstu, vai nu to publicējot vai jebkādā citādā veidā. Tādējādi līgumslēdzējam ir jānodrošina:

— atbilstība Tiesas sniegtajām instrukcijām,

— valodas, kurā tiek tulkots, pareiza un precīza izmantošana,

— valodas, kurā tiek tulkots, un tās atbilstošās juridiskās terminoloģijas pareiza izmantošana,

— attiecīgajos dokumentos izmantotās juridiskās terminoloģijas precīza izmantošana (gan attiecībā uz valodu, no kuras tiek tulkots, gan arī attiecībā uz valodu, kurā tiek tulkots),

— attiecīgo tiesību aktu un/vai juridisko tekstu precīza citēšana,

— nepieciešamo (Eiropas Savienības un valsts) juridisko datubāžu izmantošana,

— Tiesas “Vade-mecum” ievērošana (ja nepieciešams),

— darba nodošana pasūtījuma aktā noteiktajā termiņā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 310
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 13/02/2017
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

uzaicinājums iesniegt pieteikumus visām iepirkuma daļām ir spēkā pastāvīgi. Jaunu paziņojumu par līgumu ir paredzēts publicēt ne vēlāk kā 42 mēnešus pēc pirmo pamatlīgumu spēkā stāšanās.

VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:

Parakstītus dalības pieteikumus iesniedz, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli (pielikumā pievieno parakstītu un skenētu pieteikšanās veidlapu) vai pa pastu (nosūta parakstītu pieteikšanās veidlapu). Saites uz tiešsaistes datu glabāšanas vietnēm netiks pieņemtas.

Pamatojoties uz kandidātu spēju izvērtējumu, izvēlētie kandidāti tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu (vismaz pieci kandidāti katrai attiecīgajai iepirkuma daļai – ar nosacījumu, ka ir pietiekams skaits atlases kritērijiem atbilstošu kandidātu).

Tā kā uzaicinājums iesniegt pieteikumus visām iepirkuma daļām ir spēkā pastāvīgi, pieteikumu pieņemšana līguma izpildes gaitā tiks veikta regulāri, lai pēc pieņemšanas termiņa nodrošinātu jaunu pieteikumu izvērtēšanu, ar nosacījumu, ka nebūs sasniegts attiecīgajai iepirkuma daļai noteiktais maksimālais līgumslēdzēju skaits. Dalība šajā procedūrā ir bezmaksas, un tādējādi tā nedod kandidātam/pretendentam nekādas tiesības pieprasīt finansiālu savu izdevumu atlīdzību.

Izvēlētie kandidāti tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus, nosūtot tiem elektroniskā pasta vēstuli, kas administratīvu iemeslu dēļ būs sagatavota angļu vai franču valodā.

Tulkojamie dokumenti ietver virkni juridisku tēmu, kas ir saistītas ar Tiesā ierosinātajām lietām. Tie ir dažāda apjoma teksti ar atšķirīgu steidzamības pakāpi, kādā tiek pieprasīta tulkojuma izpilde. Ar tulkojamo tekstu veidiem var iepazīties Tiesas mājas lapā http://www.curia.europa.eu

Līgumslēdzējiem, iespējams, nāksies strādāt ar tekstiem, kas iepriekš sagatavoti, izmantojot tulkošanas rīkus. Izvēlētajiem pretendentiem būs jāapliecina, ka viņi iepazīsies ar šiem tulkošanas rīkiem, ja tas būs nepieciešams konkrētā darba veikšanai. Ja tas netiks izdarīts, pretendents, neraugoties uz vietu, kuru tas būs ieņēmis līgumslēdzēju klasifikācijas sarakstā, zaudēs tiesības saņemt darbu, saistībā ar kuru ir pieprasīts iepazīties ar šiem tulkošanas rīkiem.

Rindkopas, kas jau ir pilnībā vai daļēji iztulkotas un ir nosūtītas līgumslēdzējam tulkojamajā dokumentā vai atsevišķi, var tikt atrēķinātas no uzskaitīto lapu skaita atbilstoši pamatlīgumā norādītajai kārtībai.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

saskaņā ar LESD 263. pantu prasības celšanas termiņš ir 2 mēneši no dienas, kad tiesību akts publicēts vai darīts zināms attiecīgajai personai vai, ja tas nenotiek, tad no dienas, kad tas šai personai kļuvis zināms.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
16/12/2016