Árubeszerzések - 156729-2018

12/04/2018    S71

Magyarország-Szeged: Trolibuszok

2018/S 071-156729

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tapasztó Magdolna
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Telefon: +36 62564363
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe: https://kozbeszerzes.szeged.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://kozbeszerzes.szeged.eu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Dr. Makszin András ügyvéd
Postai cím: Gogol u. 6. I. emelet 2.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Makszin András
E-mail: makszin.andras@gmail.com
Telefon: +36 203891039
Fax: +36 62451103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe: https://kozbeszerzes.szeged.eu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Dr. Makszin András ügyvéd
Postai cím: Gogol u. 6. I. emelet 2.
Város: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Makszin András
Telefon: +36 203891039
E-mail: makszin.andras@gmail.com
Fax: +36 62451103
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe: https://kozbeszerzes.szeged.eu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Modern Városok Program keretében 5 db (+ 3 db opciós) akkumulátoros, önjáró, csuklós trolibusz gyártása, szállítása

Hivatkozási szám: 2/Ny/2018/MVP Szeged
II.1.2)Fő CPV-kód
34622300 Trolibuszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés a Modern Városok Program keretében 5 db (+ 3 db opciós) hosszú, 100 %-ban alacsonypadlós egységes kialakítású, új, személyszállító, akkumulátoros, önjáró, csuklós trolibuszok gyártása, helyszínre leszállítása, helyszíni próbaüzemének lebonyolítása, az előírt engedélyek beszerzése (típusengedélyeztetések, forgalomba helyezési engedélyeztetés), a kezelőszemélyzet betanítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34622300 Trolibuszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 6724 Szeged, Körtöltés utca 35. Szegedi Közlekedési Kft. trolibusz telephelye, a szállító járműről lerakva.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Modern Városok Program keretében 5 db (+ 3 db opciós) hosszú, 100 %-ban alacsonypadlós egységes kialakítású, új, személyszállító, akkumulátoros, önjáró, csuklós trolibuszok gyártása, helyszínre leszállítása, helyszíni próbaüzemének lebonyolítása, az előírt engedélyek beszerzése (típusengedélyeztetések, forgalomba helyezési engedélyeztetés), a kezelőszemélyzet betanítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

A jármű fő jellemzői: csuklós trolibusz, 17,9-18,75 m hosszú, 2550 mm széles, 100 % alacsonypadlós, a járműtípus kocsiszekrénye EU-s vagy EGT-s autóbusz típusbizonyítvánnyal vagy trolibusz típusbizonyítvánnyal rendelkezzen - helyszínre leszállítása.

— helyszíni próbaüzemének lebonyolítása,

— engedélyek beszerzése (típusengedélyeztetése, forgalombahelyezési engedélyeztetés),

— kezelőszemélyzet betanítása,

— tartalék alkatrészek szállítása,

— kapcsolódó szolgáltatások.

Feltételes közbeszerzés Kbt. 53. § (6).

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a támogatás elnyerése feltételével, a projekt támogató okirat Kormány általi jóváhagyását követően köt szerződést, vagyis az eljárás tárgya szerinti áru megrendelésére akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer. Erre figyelemmel a Kbt. 53. § (6)-(7) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a támogatási igény elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegen kerül elfogadásra. Amennyiben ezen körülmény az eredmény kihirdetése után, de a szerződéskötés előtt válik ismertté, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) pontja alapján mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. A szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási igény elfogadása (Kbt. 135. § (12) bekezdés).

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eredmény bevárása nélkül, azt megelőzően saját maga egyoldalú nyilatkozattal hatályba léptesse a megkötött szerződést. Amennyiben a pályázati forrás alapján a szerződéskötést követő 6 hónapon belül a szerződés nem lép hatályba, úgy ezen időpontig az ajánlatkérő dönt arról, hogy azt saját maga egyoldalú nyilatkozattal hatályba lépteti, vagy a szerződéstől eláll. Ezen döntését a 6 hónapot követő 5 munkanapon belül köteles a nyertes ajánlattevővel közölni.

A szerződés teljesítését az alábbi határidők betartásával kell ütemezni:

Az 5 db jármű legyártása, típusengedélyeztetésre alkalmas állapotban történő leszállítása, típusengedélyezéssel kapcsolatos összes műszaki dokumentáció, kezelési és karbantartási utasítások, jegyzőkönyvek, gyártói műbizonylatok, továbbá a karbantartási és oktatási dokumentáció átadása, valamint valamennyi jármű, Szegeden történő 1 000 km-es próbafutása teljesítése: a szerződés hatályba lépését követő maximum 12 hónapon belül. Véghatáridőre a járművek leszállításán felül minden szerződéses kötelezettséget teljesíteni kell.

A próbafutások során fellépő súlyos hiba esetén Megrendelő jogosult a próbafutást újraindítani. A Megrendelő határozza meg mi a súlyos hiba, de különösen a következők: vázszerkezet törése, fékhiba, hálózati visszatérő túláram jelenségek, fődarab meghibásodás, stb.

Próbafutás tekintetében Megrendelő egyidejűleg max. 2 jármű próbafutását tudja biztosítani, Minden Szegeden elvégzendő teszthez és beüzemeléshez az Üzemeltető 2019-ben és 2018-ban 209 Ft/km + ÁFA díjért, a további években (opciós járművek esetén) pedig az SZKT árképzési szabályzata szerint biztosítja a szállítás miatt szükségessé váló, és a tesztüzemhez és minden jármű használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges felsővezeték hálózatot, elektromos energiát, a korábban már kiképzett trolibuszvezetőket, és szerviz infrastruktúrát.

Ajánlattevő a szerződéskötést követő 30 napon belül köteles gyártási ütemtervet készíteni Ajánlatkérő részére, amely alapján a teljesítési időszakon belül 2 gyártásközi helyszíni ellenőrzésre lehetőséget biztosít a Megrendelő részére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás idő (minimum 24 hó, maximum 48 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Férőhely (5 fő/m2 állóhely használat mellett, járművezető nélkül) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Utastéri ülések az oldalfalba vannak-e bekötve / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Szekrényváz fokozottan rozsdamentes acél kivitelű / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Elektromos ajtóműködtetésű / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Össz-átjáró szélesség az A-B-C tengely felett az utastérben: 1500 mm+ / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Dupla tetőcsukló harmonika a tetőlemezeknél harmonika hosszabbítással / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: Mechanikus stabilizátor B és C tengelyekre, 10 bar-os légrendszer / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Vontatótmotor hűtőlevegője legalább 2 m magasságból, vagy a tetőről kerül beszívásra cserélhető tetőszűrővel vagy anélkül / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Tetőn lévő elektromos kábelkivezetések tömszelencéinek szerelési síkja a tetősíkkal bezárt szöge 90-120° (beázás ellen) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a beszerezni kívánt 5 darab trolibuszon felül további legfeljebb 3 db, az eredetivel mindenben megegyező trolibusz beszerzésére vételi jogot szerez (Ptk. 6:225.§) és a nyertes ajánlattevő által vállalt ellenérték ismeretében dönthet annak megvételéről és azt akár teljes, akár részmennyiségben is megrendelheti. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget vagy akár egyetlen db járművet is megrendel. Ajánlatkérő a vételi joggal a szállítási szerződés hatálybalépését követő 60 hónap időszak alatt saját döntése szerinti tetszőleges számú részletben élhet. Az opciós mennyiség megrendelése esetén a szállítást az alapmennyiségre irányadó szállítási határidőn belül kell teljesíteni, vagyis az opciós járművek megrendelését követő 12 hónapon belül.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A beszerzés forrása a következő pályázatból származik: Modern Városok Program, Tám. intenzitás:100,000000 %.

A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

A kifizetésre irányadó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § előírásai is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód, a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-4., 6-8. §, 10.§, 12-16. § alapján:

Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.-4. §-aiban foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában, nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint, figyelemmel a Korm. rendelet 4. §, 6. § és 12-16. §-aiban foglaltakra is kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumra a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (2) és (3) bekezdés is irányadó.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani (Kbt. 67. § (3)).

A Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1. Az ajánlattevő csatoljon referenciaigazolást, az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 évben legyártott és az EU vagy az EGT bármely országában trolibuszként típusbizonyítvánnyal (vagy azzal egyenértékű dokumentummal) rendelkező és trolibuszként forgalomba helyezett, akkumulátoros önjáró, csuklós trolibuszok szállításáról. Az igazolás tartalmazza legalább a teljesítés idejének (kezdő és befejező időpontja: év, hó, nap), a szállítás tárgyának, a mennyiségének megadását és a szerződést kötő másik félnek és a referenciát igazoló magánszemélynek és elérhetőségét (telefon vagy e-mail), valamint arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a)/.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (1a) bekezdése alapján a 9 éven belül megkezdett, de 6 éven belül befejezett (forgalomba helyezéssel) teljesítéseket veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében, azok tételes igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra történik.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik referenciaigazolással az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 évben legyártott és az EU vagy az EGT bármely országában trolibuszként típusbizonyítvánnyal (vagy azzal egyenértékű dokumentummal) rendelkező és trolibuszként forgalomba helyezett, minimum 3 db akkumulátoros önjáró, csuklós trolibusz szállításáról.

Ajánlatkérő akkumulátoros önjáró trolibusz alatt olyan járműveket ért, melyek a beépített akkumulátorról hajtva min. 1 km megtételére alkalmasak.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlatkérő az 5 db jármű tekintetében előleget fizet, az előleg mértéke az 5 db járműre eső teljes nettó ellenérték 30 %-ának megfelelő összeg, amelynek biztosítékául az ajánlatkérő a nettó ellenérték 30 %-a mértékben biztosíték nyújtását írja elő. Az opciós mennyiség lehívásakor ajánlatkérő nem biztosít előleget.

Az ajánlattevő az előlegszámlát követően járművenként jogosult részszámlát benyújtani, az ellenérték arányos részére, a járművek rendeltetési helyére történő leszállítását, engedélyeztetését, beállítását és üzembe helyezését, a szükséges betanítás elvégzését és sikeres próbaüzemét követően, a teljesítés igazolás kiadása után. Az előleggel az 5 db jármű tekintetében kiállított részszámlákban, részszámlánként 20-20 %-ban, arányosan számolnak el a felek.

Az áru ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a támogatás felhasználásával, utófinanszírozással teljesíti átutalással.

Folyt. VI.4.3) pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/05/2018
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/05/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:

Dr. Makszin András ügyvéd, 6722 Szeged, Gogol u. 6. I. emelet 2. szám alatti iroda.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson az ajánlattevő és ajánlatkérő képviselői vehetnek részt, illetve egyéb meghívottak, a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésének megfelelően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1.Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://kozbeszerzes.szeged.eu címen. Az eljárásban való részvétel feltétele az oldalon történő regisztráció, majd a közbeszerzési anyag letöltése. A regisztráció megtörténtéről a közbeszerzési dokumentumok iránti igény bejelentésekor tájékoztatást szükséges adni a makszin.andras@gmail.com e-mail címre, melyben rögzíteni kell, hogy a regisztráció során milyen e-mail cím került megadásra. Ezen e-mail cím ismeretében áll módjában Ajánlatkérőnek a megadott e-mail címet az eljáráshoz hozzárendelni.

2. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány a II.2.5. pontban leírt szempontok alapján.

Az ajánlatok megadott szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az ajánlatkérő az érvényesnek minősített ajánlatokat megadott szempontok alapján az ár esetén fordított arányosítás, az 1., 2., 6. minőségi kritérium esetében egyenes arányosítás, a 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. minőségi kritérium esetében abszolút értékelési módszerrel (pontkiosztás) értékeli. A módszerek részletes leírását a Dokumentáció tartalmazza.

3.Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított

4.Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek szerint. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az ajánlattevő cégkivonatát és annak egyszerű, magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.

5.Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor ezt az EEKD-ban (formanyomtatvány) jelezni szükséges, továbbá a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek

6.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) a) és b) pontja szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2), (4) szerinti nyilatkozatokat

7. Ajánlatkérő nem kívánja az eljárást részekre bontani. Indoklás: ajánlatkérő beszerzési igénye 5 db egységes kialakítású és gyártmányú jármű, melyek szervizelése, alkatrészellátása, rentábilis üzemeltetése műszaki és gazdasági szempontból 1 ajánlattevő nyertességével biztosított.

8.Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell elkészíteni és egy lezárt borítékban/csomagban kell benyújtani. Az ajánlattevőknek a teljes ajánlatukat elektronikusan, pdf. formátumban (CD-n vagy más adathordozón), a beadásnak megfelelő formában (aláírva)csatolniuk kell az ajánlathoz. A Kbt. 47. § (2) alapján a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell benyújtani, annak másolata nem fogadható el, egyéb dokumentumok másolatban is benyújthatóak. Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az Ajánlatevő nevét székhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek

9. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

10. Az eljárásban Dr. Makszin András felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el: lajstromszám: 00047, tel: +36 20/389-1039, makszin.andras@gmail.com

11. A IV.2.6. pontban az "1 hónap" a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napnak felel meg.

12. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.

III.2.2) pont folytatás (terjedelmi korlát miatt):

Fizetési határidő: a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 nap.

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (Kbt. 135. § (1)). Az ellenszolgáltatás részletekben való teljesítésének lehetőségére tekintettel irányadóak a Kbt. 135. § (5) bekezdésének rendelkezései is. Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be (Kbt. 135. § (6)).

A további kapcsolódó előírásokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

VI.3) pont folytatás (terjedelmi korlát miatt):

13. Az ajánlattétel, a szerződéskötés pénzneme az euró, a kifizetés pénzneme HUF. Az ajánlati ár euróban (EUR) kerül meghatározásra és a Teljesítési Igazolás kiadásának időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett hivatalos euró árfolyamon kerül forintra (HUF) átszámításra és kifizetésre.

14. A beszerzés tárgyát képező járművek a szegedi elektromos tömegközlekedési szolgáltatás üzemeltetője, a Szegedi Közlekedési Kft. üzemeltetésébe kerülnek.

15. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását 5 millió forint ajánlati biztosítékhoz köti, amelyet a Kbt. 54. § (1)-(2) bekezdés szerint kell rendelkezésre bocsátani az ajánlat benyújtásával egy időben. Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Készpénzbefizetés esetén kedvezményezett: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00102705-00100002, közlemény: ajánlati biztosíték 2/Ny/2018/MVP Szeged

16. Teljesítési biztosíték: Az Eladó a szerződés hatálybalépéséig, a szerződés szerinti végső teljesítési határidőig érvényes, a nettó szerződéses ellenérték 3 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot ad a Vevőnek a Kbt 134. § (2), (4), (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint. A Teljesítési biztosíték célja a Vevő részére annak garantálása, hogy Eladó kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti. Vevő jogosult a Teljesítési biztosíték igénybevételére, amennyiben Megrendelő valamely szerződéses kötelezettségének a teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

17. Hibás teljesítési (jótállási) biztosíték: Az Eladó a végszámla benyújtásakor a teljesítéstől a vállalt jótállási idő végéig érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a nettó szerződéses ellenérték 3 %-ának megfelelő összegű garanciális biztosítékot ad a Vevőnek a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint. A biztosíték célja a Vevő részére annak garantálása, hogy Eladó jótállási és szavatossági kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényeket kielégíti. Vevő jogosult ezen biztosíték igénybevételére, amennyiben az Eladó valamely jótállási, szavatossági, hibajavítási kötelezettségének a teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A hibás teljesítési (jótállási) biztosíték fentiek szerinti előírásai az opciós mennyiség megrendelése esetén is irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/04/2018