Leveringen - 157038-2020

02/04/2020    S66

România-Pitești: Motorină (EN 590)

2020/S 066-157038

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea
Număr naţional de înregistrare: RO24427093
Adresă: Str. Câmpulung nr. 6-8
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110147
Țară: România
Persoană de contact: Delia Lita
E-mail: delia.lita@daav.rowater.ro
Telefon: +40 248223449
Fax: +40 248220878
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.rowater.ro/daarges
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Servicii de gospodărire a apelor

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru achiziție motorină Euro Diesel 5 vrac

Număr de referinţă: 24427093201927
II.1.2)Cod CPV principal
09134220 Motorină (EN 590)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se doreste incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 48 de luni pentru achizitia de motorina Euro Diesel 5 (conform SR EN 590) – vrac (cu transport inclus pana la depozitul achizitorului situat in localitatea Valea Mare, Str. Enculesti nr. 11, jud. Arges, la circa 2 km de intrarea in Pitesti dinspre Campulung) conform caietului de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. In cazul in care se vor solicita clarificari, autoritatea contractanta va raspunde cu cinci zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 084 146.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Depozitul de carburanti al autoritatii contractante din localitatea Valea Mare Str. Enculesti nr. 11, jud Arges (situat la distanta de cca 2 km de intrarea in Pitesti dinspre Campulung); volumul la o livrare este de max. 20 000 litri.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1. Cantitate pentru perioada 1.7.2019-31.12.2019 – sase luni.

Cantitate minima: 130 t. Valoare minima: 130 t x 5 500 RON/tona = 715 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 132 t. Valoare maxima: 132 t x 5 500 RON/tona = 726 000 RON fara TVA;

2. Cantitate pentru perioada 1.1.2020-31.12.2020 – 12 luni.

Cantitate minima: 260 t. Valoare minima: 260 t x 5 500 RON/tona = 1 430 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 264 t. Valoare maxima: 264 t x 5 500 RON/tona = 1 452 000 RON fara TVA;

3. Cantitate pentru perioada 1.1.2021-31.12.2021 – 12 luni.

Cantitate minima: 264 t. Valoare minima: 264 t x 5 500 RON/tona = 1 452 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 268 t. Valoare maxima: 268 t x 5 500 RON/tona = 1 474 000 RON fara TVA;

4. Cantitate pentru perioada 1.1.2022-31.12.2022 – 12 luni.

Cantitate minima: 268 t. Valoare minima: 268 t x 5 500 RON/tona = 1 474 000 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 271 t. Valoare maxima: 271 t x 5 500 RON/tona = 1 490 500 RON fara TVA;

5. Cantitate pentru perioada 1.1.2023-30.6.2023 – sase luni.

Cantitate minima: 135 t. Valoare minima: 135 t x 5 500 RON/tona = 742 500 RON fara TVA.

Cantitate maxima: 138 t. Valoare maxima: 138 t x 5 500 RON/tona = 759 000 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de livrare” nu poate fi mai mica de sapte zile de la data confirmarii-primirii comenzii emisa de achizitor si nici mai mare de noua zile de la confirmarii-primirii comenzii emisa de achizitor / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 088-210337
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 203
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Rompetrol Downstream
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 901 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 249 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 203
Titlu:

Acord-cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Rompetrol Downstream
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 901 500.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 5 343 540.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 853 215.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 252
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Rompetrol Downstream
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 901 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 408 360.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 03
Titlu:

Furnizare motorină lichidă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Rompetrol Downstream
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 901 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 466.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 25
Titlu:

Contract furnizare motorină lichidă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Rompetrol Downstream
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 343 540.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 418 320.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: ABA Argeș-Vedea – Birou juridic
Adresă: Calea Câmpulung nr. 6-8
Localitate: Pitești
Cod poștal: 110147
Țară: România
E-mail: gabriel.rosioru@daav.rowater.ro
Telefon: +40 248223449
Fax: +40 248220878
Adresă internet: http://www.rowater.ro/daarges.
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/03/2020