Lieferungen - 15712-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Tragbare Computer

2018/S 009-015712

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
Katowice
40-007
Polen
Kontaktstelle(n): Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, IIIp., pok. nr 69, 40-007 Katowice
Telefon: +48 323591334
E-Mail: artur.baran@us.edu.pl
Fax: +48 323592048
NUTS-Code: PL22A

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.us.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Wyższa Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa notebooków, monitorów oraz tabletu

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.381.110.2017.DW
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooków, monitorów oraz tabletu, zwanych dalej sprzętem.Oferowane sprzęty muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji– nie wcześniej niż 2016), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające sprzęty do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętów.

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 47 888.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część A – Notebook 15,6" – 1 szt.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dział Logistyki.

ul. Bankowa 12, pok. 420.

40-007 Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka 15,6" – 1 szt. zwanego dalej sprzętem. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – nie wcześniej niż 2016), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia, które zostanie przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy, nie później niż do 31.3.2018 r.

5) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane sprzęty: 24 m-ce.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Kryteria oceny ofert:

Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60 %.

Termin realizacji (T) – 20 %.

Czas reakcji serwisu (S) – 20 %.

Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ.

2. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 PLN (słownie: osiemdziesiąt PLN, 00/100).Szczegóły zawiera rozdział V SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część B – Notebook 17,3" – 3 szt.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dział Logistyki.

ul. Bankowa 12, pok. 420.

40-007 Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka 17,3" – 3 szt. zwanego dalej sprzętem. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – nie wcześniej niż 2016), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia, które zostanie przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy, nie później niż do 31.3.2018 r.

5) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane sprzęty: 24 m-ce.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Kryteria oceny ofert:

Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60 %.

Termin realizacji (T) – 20 %.

Czas reakcji serwisu (S) – 20 %.

Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ.

2. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 300 PLN (słownie: trzysta PLN, 00/100).Szczegóły zawiera rozdział V SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część C – Notebook 17,3" – 1 szt.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dział Logistyki.

ul. Bankowa 12, pok. 420.

40-007 Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka 17,3" – 1 szt. zwanego dalej sprzętem. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – nie wcześniej niż 2016), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia, które zostanie przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy, nie później niż do 31.3.2018 r.

5) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane sprzęty: 24 m-ce.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Kryteria oceny ofert:

Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60 %.

Termin realizacji (T) – 20 %.

Czas reakcji serwisu (S) – 20 %.

Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ.

2. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 120 PLN (słownie: sto dwadzieścia PLN, 00/100).Szczegóły zawiera rozdział V SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część D – Monitor komputerowy profesjonalny 27" – 6 szt.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33195100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dział Logistyki.

ul. Bankowa 12, pok. 420.

40-007 Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitora komputerowego profesjonalnego 27" – 6 szt., zwanego dalej sprzętem. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – nie wcześniej niż 2016), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia. Po zawarciu umowy Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) o prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0 %. Zamówienie zostanie wystawione niezwłocznie po otrzymaniu ww. decyzji.

5) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane sprzęty: 36 m-cy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Kryteria oceny ofert:

Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60 %.

Termin realizacji (T) – 20 %.

Czas reakcji serwisu (S) – 20 %.

Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ.

2. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 280 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt PLN, 00/100).Szczegóły zawiera rozdział V SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część E – Monitor komputerowy profesjonalny 31" – 6 szt.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33195100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dział Logistyki.

ul. Bankowa 12, pok. 420.

40-007 Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitora komputerowego profesjonalnego 31" – 6 szt., zwanego dalej sprzętem. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rokprodukcji – nie wcześniej niż 2016), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty otrzymania zamówienia. Po zawarciu umowy Zamawiający wystąpi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) o prawo do zastosowania stawki podatku VATw wysokości 0 %. Zamówienie zostanie wystawione niezwłocznie po otrzymaniu ww. decyzji.

5) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane sprzęty: 24 m-ce.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Kryteria oceny ofert:

Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60 %.

Termin realizacji (T) – 20 %.

Czas reakcji serwisu (S) – 20 %.

Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ.

2. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 700 PLN (słownie: siedemset PLN, 00/100).Szczegóły zawiera rozdział V SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część F – Notebook 17,3" – 1 szt.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dział Logistyki.

ul. Bankowa 12, pok. 420.

40-007 Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka 17,3" – 1 szt., zwanego dalej sprzętem. Oferowany sprzętmusi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – nie wcześniej niż2016), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem domiejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty zawarcia umowy.

5) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane sprzęty: 24 m-ce.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Kryteria oceny ofert:

Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60 %.

Termin realizacji (T) – 20 %.

Czas reakcji serwisu (S) – 20 %.

Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ.

2. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 PLN (słownie: osiemdziesiąt PLN, 00/100).Szczegóły zawiera rozdział V SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część G – Notebook 14" – 1 szt.

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dział Logistyki.

ul. Bankowa 12, pok. 420.

40-007 Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka 14" – 1 szt., zwanego dalej sprzętem. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – nie wcześniej niż 2016), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty zawarcia umowy.

5) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane sprzęty: 24 m-ce.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Kryteria oceny ofert:

Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60 %.

Termin realizacji (T) – 20 %.

Czas reakcji serwisu (S) – 20 %.

Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ.

2. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 130 PLN (słownie: sto trzydzieści PLN, 00/100).Szczegóły zawiera rozdział V SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część H – Notebook 13,3" – 1 szt.

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dział Logistyki.

ul. Bankowa 12, pok. 420.

40-007 Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooka 13,3" – 1 szt., zwanego dalej sprzętem. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – nie wcześniej niż 2016), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty zawarcia umowy.

5) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane sprzęty: 12 m-cy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Kryteria oceny ofert:

Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60 %.

Termin realizacji (T) – 20 %.

Czas reakcji serwisu (S) – 20 %.

Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ.

2. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 260 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt PLN, 00/100).Szczegóły zawiera rozdział V SIWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I – Tablet 9,7" – 1 szt.

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Dział Logistyki.

ul. Bankowa 12, pok. 420.

40-007 Katowice.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletu 9,7" – 1 szt., zwanego dalej sprzętem. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji – nie wcześniej niż 2016), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty zawarcia umowy.

5) Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane sprzęty: 24 m-ce.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji serwisu / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Kryteria oceny ofert:

Łączna cena ofertowa brutto (C) – 60 %.

Termin realizacji (T) – 20 %.

Czas reakcji serwisu (S) – 20 %.

Szczegóły zawiera rozdział XI SIWZ.

2. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 70 PLN (słownie: siedemdziesiąt PLN, 00/100).Szczegóły zawiera rozdział V SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 196-404357
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: A
Bezeichnung des Auftrags:

Notebook 15,6" – 1 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
AF Seko Sp.z o.o.
ul. Bogusławskiego 17
Bielsko-Biała
43-300
Polen
NUTS-Code: PL225
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 866.33 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 437.85 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: B
Bezeichnung des Auftrags:

Notebook 17,3" – 3 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: C
Bezeichnung des Auftrags:

Notebook 17,3" – 1 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
BIT Technologies Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Sp. J.
ul. Uniwersytecka 4
Katowice
40-007
Polen
NUTS-Code: PL22A
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 107.67 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 466.12 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: D
Bezeichnung des Auftrags:

Monitor komputerowy profesjonalny 27" – 6 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
AF Seko Sp. z o.o.
ul. Bogusławskiego 17
Bielsko-Biała
43-300
Polen
NUTS-Code: PL225
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 720.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 213.92 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: E
Bezeichnung des Auftrags:

Monitor komputerowy profesjonalny 31" – 6 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
BIT Technologies Piotr Tomczyk, Dariusz Biernat, Maciej Permus Sp. J.
ul. Uniwersytecka 4
Katowice
40-007
Polen
NUTS-Code: PL22A
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 23 672.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 27 593.82 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: F
Bezeichnung des Auftrags:

Notebook 17,3" – 1 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: G
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: H
Bezeichnung des Auftrags:

Notebook 13,3" – 1 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Cortland Sp. z o.o.
ul. Zgoda 38
Poznań
60-122
Polen
NUTS-Code: PL415
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 900.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 383.67 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: I
Bezeichnung des Auftrags:

Tablet 9,7" – 1 szt.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
AF Seko Sp. z o.o.
ul. Bogusławskiego 17
Bielsko-Biała
43-300
Polen
NUTS-Code: PL225
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 419.67 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 806.86 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 / 224587803

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Postanowienia rozdziału VII ust. 8 SIWZ stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 / 224587803

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018