Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 157268-2021

30/03/2021    S62

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 062-157268

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristina Fjellander
E-mail: kristina.fjellander@krfo.dk
Telefon: +45 72554389
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297220&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vejledende tidsplan for Kriminalforsorgens kommende EU-udbud af kontrakt om drift og beredskab af it-infrastruktur

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Offentliggørelse af vejledende tidsplan for Kriminalforsorgens kommende EU-udbud af kontrakt om drift og beredskab af it-infrastruktur. Se del II.2.4).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hermed offentliggøres en vejledende tidsplan for kriminalforsorgens kommende EU-udbud med forhandling af kontrakt om drift og beredskab af it-infrastruktur. Kontrakten omfatter konsulenter til 2nd / 3rd level support inden for bl.a. følgende teknologier:

Kontraktens kerneteknologier:

- Active Directory (AD)

- Active Directory Federation Services (ADFS)

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

- Domain Name System (DNS)

- Microsoft System Center

- Configuration Manager (SCCM)

- Operations Manager (SCOM)

- Data Protection Manager

- Service Manager (SCSM)

- Virtual Machines Manager (VMM)

- Intune

- Orchestrator

- Microsoft Azure, DevOps m.v.

- Exhange

- Office

- Windows server

- Windows 10

- SQL

- SharePoint

- Skype for Business

- Teams

- VMware

Øvrige teknologier:

- SEPO

- Barracuda

- PowerShell

- BizTalk

- Citrix

- SquaredUp

- Print

- Safecom.

Tidsplanen er foreløbig og ikke-forpligtende for ordregiver. Ligeledes er ordregiver ikke pga. denne offentliggørelse af den vejledende tidsplan forpligtet til at annoncere et udbud.

Kriminalforsorgen har tidligere afholdt en skriftlig markedsdialog med invitation til 10 bredt udvalgte aktører i markedet. Det materiale Kriminalforsorgen udsendte til de deltagende aktører kan rekvireres ved at skrive til kristina.fjellander@krfo.dk og FahimMohammad.Saber@krfo.dk De modtagne svar kan ikke rekvireres.

Markedsdialogen er afsluttet og kan ikke længere besvares.

Der er ikke yderligere oplysninger om udbuddet på nuværende tidspunkt.

Tidsplan:

Annoncering af udbudsbekendtgørelse: 1. juni 2021.

Frist for anmodning om prækvalifikation: 13. august 2021.

Opfordring til afgivelse af tilbud / afslag på prækvalifikation: 3. september 2021.

Tilbudsfrist for indledende tilbud: 15. oktober 2021.

Forhandlingsfase: 5. – 26. november 2021.

Tilbudsfrist for endelige tilbud: 10. december 2021.

Tildelingsbeslutning: 12. januar 2022.

Levering af ydelser: 1. marts 2022. (forberedelse og transition sker forud herfor).

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/06/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2021