Szolgáltatások - 157305-2023

15/03/2023    S53

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2023/S 053-157305

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szigeti Eszter
E-mail: eszter.szigeti@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18961173
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkoh.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Komplex komm. PKÜ

Hivatkozási szám: EKR000136932022
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Komplex kommunikációs és gyártási feladatok ellátá

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
79311200 Közvélemény-kutatás elvégzésével kapcsolatos szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A közbeszerzés tárgya: „Komplex kommunikációs és gyártási feladatok ellátása a Petőfi Ügynökség Nonprofit Zrt. részére”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 772 000 000,- Ft + Áfa, azaz nettó hétszázhetvenkettőmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 231 600 000,- Ft + Áfa, azaz nettó kettőszázharmincegymillió-hatszázezer forint + általános forgalmi adó opció.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 11/12/2021
Befejezés: 31/12/2022
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 016-038777

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Komplex kommunikációs és gyártási feladatok ellátá

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
11/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 301763071
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli Út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@lounge.hu
Telefon: +36 301763071
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 772 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

2. számú szerződésmódosítás aláírásának a dátuma: 2023.03.01.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/03/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
79311200 Közvélemény-kutatás elvégzésével kapcsolatos szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: „Komplex kommunikációs és gyártási feladatok ellátása a Petőfi Ügynökség Nonprofit Zrt. részére”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 772 000 000,- Ft + Áfa, azaz nettó hétszázhetvenkettőmillió forint + általános forgalmi adó keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 231 600 000,- Ft + Áfa, azaz nettó kettőszázharmincegymillió-hatszázezer forint + általános forgalmi adó opció.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 11/12/2021
Befejezés: 31/12/2023
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 772 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Keretszerződés 4.1. pontjának a helyébe lép az alábbi rendelkezés:

„Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.”

A Keretszerződés 4.2. pontjának a helyébe lép az alábbi rendelkezés:

„Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb 2023. december 1. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2023. december 31. napjáig) köteles teljesíteni.”

A Keretszerződés 4. számú mellékletét képező Műszaki leírás I.6. pontjában rögzített teljesítési határidő módosul a jelen Szerződésmódosítás 2.2. pontjában rögzített teljesítési határidőre.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Módosítás indoka:

A kialakult járványügyi helyzet miatt több rendezvény nem kerülhetett megtartásra, vagy online formában kerülhetett megtartásra, amely miatt Megrendelő a Keretszerződés tárgyát képező szolgáltatásokat is csökkentett mennyiségben tudta igénybe venni, azaz a keretösszeg lehívására nem az előre ütemezettek szerint került sor. A keretösszeg felhasználása érdekében szükséges a jelen Keretszerződés teljesítési határidejét, valamint időbeli hatályát meghosszabbítani.

A keretösszeg csökkentett mértékű igénybevételét az alábbi körülmények indokolták:

Általános járványhelyzet: Megrendelő több rendezvény elhalasztásáról kellett, hogy döntsön tekintettel arra, hogy a korábbi várakozásokkal ellentétben a koronavírus járvány továbbra is több hullámban támadt, a kulturális intézmények - melyek adott esetben a rendezvények helyszínéül szolgáltak volna - sok esetben bezártak, illetve a kereslet is erőteljesen lecsökkent ezen rendezvények iránt.

Orosz-ukrán háború: Megrendelő több, határon túli eseményt, rendezvényt is kívánt rendezni, amelyek azonban a háborús veszélyhelyzeti körülmények között kerültek megrendezésre.

Az egyik nagy volumenű, tervben szereplő kampány a "Kezdjetek el élni" tárgyú, amely ötlet szintén a járvány egy olyan időszakában született meg, amikor már arra lehetett számítani, nem lesz több hullám. Mivel a koronavírus erőteljesen szedte áldozatait, a kampányfilm nem valósult meg, hiszen egy "Kezdjetek el élni" üzenetű kampány visszássága révén negatív hatással lett volna Megrendelő megítélésére.

A szerződés tárgyába tervezetten szintén szereplő "Petőfi Ügynékség brandépítő kampány (ernyőmárka építés)" szintén nem valósult meg, mivel a Megrendelőhöz, az Ügynökséghez köthető tevékenységek - rendezvények, a kultúra fogyasztásra buzdító tevékenységek, felhívások nem érhettek célt a koronavírus nem várt mértékű elhúzódása és az ebből adódó fent részletezett körülmények okán.

Megrendelő által ellátott közfeladatban - tulajdonosi döntés alapján - változás állt be, és a korábban ajánlatkérő egyik fő tevékenységi körét alkotó - a hazai könnyűzene kulturális szerepének erősítésére és támogatására létrehozott - szervezeti egység (Könnyűzenei Igazgatóság) kiszervezésre került Megrendelőből, így jelentős mértékű olyan feladat szűnt meg amely tárgyi szerződés tárgyát képező, és eredetileg betervezett kommunikációs tevékenységet igényelt volna - pl. könnyűzenei koncertekhez kapcsolódó kampányok és rendezvények. Felek a megjelölt jogalapra tekintettel rögzítik, hogy a szerződésmódosítás olyan, az fentiekben ismertetett , Megrendelőn kívül álló okoknál fogva vált szükségessé, melyeket megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Keretszerződés általános jellegét; továbbá az ellenértékét (Keretösszeg) sem módosítja.

Jelen szerződésmódosítás kizárólag a Keretszerződés teljesítési határidejének, valamint időbeli hatályának a meghosszabbítására irányul.

Felek fentiekre tekintettel a Keretszerződést közös megegyezéssel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják.

A módosítás jogalapja:

Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontján alapul. Felek kijelentik továbbá, hogy a Keretszerződés módosítását megelőzően alaposan megvizsgálták a Kbt. hivatkozott szabályait, a feltételeknek való megfelelést és a korlátozásokat.

Felek megállapítják, hogy a Szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, valamint az ott rögzített korlátok jelen Szerződésmódosítás tekintetében nem állnak fent, a jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 772 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 772 000 000.00 HUF