Szolgáltatások - 15745-2022

12/01/2022    S8

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 008-015745

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25840717241
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Muskovszky Petra
E-mail: iroda@sipzrt.hu
Telefon: +36 16174087
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.sipzrt.hu
A felhasználói oldal címe: https://www.sipzrt.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000009762022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000009762022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami építési beruházások lebonyolítása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tetőidom rekonstrukció tervező kiválasztása-2 rész

Hivatkozási szám: EKR000009762022
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Tervezési szerződés

Tárgya: Tetőidom rekonstrukció tervező kiválasztása - 2 részben

„A Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 4. szám alatti „Ch” jelű épület lerombolt historikus épületelemének helyreállításával összefüggő tervezői és kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése, dokumentációk készítése” - 1. rész

„Budapest V. kerület, Egyetem tér 1-3. szám alatti épület lerombolt historikus épületelemének helyreállításával összefüggő tervezői és kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése, dokumentációk készítése” - 2. rész

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

BME Épület

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
79415200 Tervezési tanácsadó szolgáltatások
92522200 Műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. (5534 hrsz.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész

A Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 4. szám alatti „Ch” jelű épület lerombolt historikus épületelemeinek helyreállítása tárgyú beruházással összefüggő tervezői és kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése, dokumentációk készítése az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

A Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 4. szám alatti „Ch” jelű épület (a továbbiakban: BME Épület) tetőidom-rekonstrukciójának tervezése az alábbiak szerint:

- a Szent Gellért tér felőli, a csatlakozó magastetőket is beszámítva 437 m2 vetületi magastető-alapterületű, kupola és a hozzá kapcsolódó tetődísz, díszes tetőfelépítmény a háborús sérüléseket és későbbi rombolásokat megelőző külső állapota (a rendelkezésre álló korabeli dokumentumok, fotográfiák alapján megállapítható külső megjelenése, formája, geometriája) rekonstrukciójának tervezése;

- két irányban görbült felületű tetőidom, annak héjalása, mind az azt közvetlenül hordozó szerkezete, díszműbádog elemek, továbbá díszműbádog tagozatok, valamint díszműbádog ornamentika és/vagy figurális elemek tervezése,

- természetes palafedéssel megvalósuló tetőidom tervezése,

- épület kő, vagy műkő, vagy gipsz, vagy kerámia anyagból készült épületszobrászati elemeinek (tagozatok és ornamentikus és / vagy figurális elemek) rekonstrukciójának konszignálásra is kiterjedő tervezése,

- az épületben található laboratóriumok meglévő tetőtérben átmenő kiszellőzésének tervezése olyan módon, hogy a tetőidom-rekonstrukció kivitelezése során és a megvalósult tetőidom-rekonstrukciót követően is a laboratóriumok folyamatos kiszellőzése biztosított legyen.

Jelen eljárásban kiválasztott generál tervező feladatai:

- Műszaki előkészítés és Koncepciótervek készítése;

- Építési Engedélyezési Dokumentációk készítése;

- Kivitelezési Dokumentációk készítése;

- Tervezői Művezetés;

- Engedélyezéssel és koordinációval kapcsolatos feladatok, egyéb feladatok.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2)1. pontra megjelölt szakember, meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalatán túli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: M2) 3. pontra megjelölt szakember, meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalatán túli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 24 hónap) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

ELTE Épület

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71250000 Építészeti, mérnöki és felmérési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
79415200 Tervezési tanácsadó szolgáltatások
92522200 Műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (24037/2 hrsz.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Budapest V. kerület, Egyetem tér 1-3. szám alatti épület lerombolt historikus épületelemének helyreállítása tárgyú beruházással összefüggő tervezői és kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése, dokumentációk készítése az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

A Budapest V. kerület, Egyetem tér 1-3. szám alatti épület (a továbbiakban: ELTE Épület) tetőidom-rekonstrukciójának tervezése az alábbiak szerint:

- az Egyetem tér felőli, 1200 m2 vetületi magastető-alapterületű, kupola és az ahhoz kapcsolódó manzárd tetőidom a hozzá kapcsolódó tetődísz, díszes tetőfelépítmény a háborús sérüléseket és későbbi rombolásokat megelőző külső állapota (a rendelkezésre álló korabeli dokumentumok, fotográfiák alapján megállapítható külső megjelenése, formája, geometriája) rekonstrukciójának tervezése;

- egy irányban görbült felületű tetőidom, annak héjalása, mind az azt közvetlenül hordozó szerkezete, díszműbádog elemek, továbbá díszműbádog tagozatok, valamint díszműbádog ornamentika és/vagy figurális elemek tervezése,

- természetes palafedéssel megvalósuló tetőidom tervezése,

- épület kő vagy műkő, vagy gipsz, vagy kerámia anyagból készült épületszobrászati elemeinek (tagozatok és ornamentikus és/vagy figurális elemek) rekonstrukciójának konszignálásra is kiterjedő tervezése,

- az ELTE Épület tetején meglévő, fenntartási kötelezettséggel bíró, működő napelemes háztartási méretű kiserőmű telep más épületre való áthelyezésének tervezése úgy, hogy az ELTE által e célra kijelölt épületben már működő napelemes háztartási méretű kiserőmű miatt ott kiserőmű tervezése szükséges;

- az eredeti tetőgeometria helyreállítása eredményeként kialakuló tetőfelépítmény nem teheti lehetetlenné az ELTE későbbi esetleges szándékai szerinti utólagos beépíthetőséget.

Jelen eljárásban kiválasztott generál tervező feladatai:

- Műszaki előkészítés és Koncepciótervek készítése;

- Építési Engedélyezési Dokumentációk készítése;

- Kivitelezési Dokumentációk készítése;

- Tervezői Művezetés;

- Engedélyezéssel és koordinációval kapcsolatos feladatok, egyéb feladatok.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M2)1. pontra megjelölt szakember, meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalatán túli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: M2) 3. pontra megjelölt szakember, meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalatán túli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 24 hónap) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].

Kizáró okok igazolási módja:

(Közös) ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell - ha a Kbt. végrehajtási rendelete azt nem határozza meg - annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A kizáró okok fenn nem állását, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. és 10. pontjaihoz: 2007. évi CXXXVI. törvény helyett, értsd 2017. évi LIII. törvényt.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 12. § (2) bekezdésére.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.

Nyilvántartásban való szereplés követelménye:

K1) (Közös) ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a tervezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkeznek a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés a K1) pont esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.

Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:

K1) (Közös) ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.

Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető a K1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét tüntesse fel.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) és (5); a 26. § (2), a Kbt. 41/A§, 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdéseire.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésére is figyelemmel:

M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja és a 21. § (3b) bekezdés alapján az AF feladásától visszafelé számított 9 évben teljesített, de legfeljebb 12 éven belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.

ATnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia legalább az alábbi tartalommal:

- a szolgáltatás tárgya - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;

- a szolgáltatás mennyisége;

- a teljesítés helye;

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap bontás);

- az ornamentális és figurális elemek rekonstrukciós részletterveit készítő rekonstrukciós szaktervezők ismertetése;

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ra.

M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2.1)-M2.2) alkalmassági feltétel esetében a feltételeknek való megfelelés igazolására:

- a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata,

- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (érintett projekt, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

AK elfogadja a korábbi szabályozás szerinti, az előírtakkal megegyező szakmai területre vonatkozó, egyenértékű érvényes jogosultságokat is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt.41/A.§, 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a Kr. 21. § (3a) bek, 22. § (5) bek. és 24. § (1) bek.is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 9 évben teljesített, de legfeljebb 12 éven belül megkezdett, az alábbi referenciákkal:

1. rész esetében:

M1.1) Legalább egy darab, eredetileg magastetővel rendelkezőépítmény tetőidoma külső rekonstrukcióját tartalmazó olyan tervezési referenciával (függetlenül az alkalmazott belső teherhordó szerkezettől), amely tervezés során mind a külső héjalás, mind az azt közvetlenül hordozó szerkezet kialakításának tervei a feladat részét képezték, és amely tetőidom két irányban görbült felületű, díszműbádog elemeket, továbbá díszműbádog tagozatokat, valamint díszműbádog ornamentikát is tartalmazott, és amely rekonstrukció a beruházás megkezdésekor hiányzó vagy meglévő, de állapota miatt cserélendő díszműbádog tagozatok és ornamentikus elemek mintázását és újragyártását is tartalmazta.

M1.2) Legalább egy darab építmény kő, vagy műkő, vagy gipsz, vagy kerámia anyagból készült épületszobrászati elemeinek rekonstrukcióját tartalmazó, a konszignálásra is kiterjedő olyan tervezési referenciával, amely rekonstrukció hiányzó tagozatok és ornamentikus elemek mintázását és újragyártását is tartalmazta.

*Rekonstrukció: Korábban létezett, de megsemmisült épületelem korabeli tervek és / vagy fotográfiák alapján készült újbóli megépítése, létrehozása.

2. rész esetében:

M1.1) Legalább egy darab, eredetileg magastetővel rendelkező építmény tetőidoma külső rekonstrukcióját tartalmazó olyan tervezési referenciával (függetlenül az alkalmazott belső teherhordó szerkezettől), amely tervezés során mind a külső héjalás, mind az azt közvetlenül hordozó szerkezet kialakításának tervei a feladat részét képezték, és amely tetőidom egy irányban görbült felületű, díszműbádog elemeket, továbbá díszműbádog tagozatokat, valamint díszműbádog ornamentikát is tartalmazott, és amely rekonstrukció a beruházás megkezdésekor hiányzó vagy meglévő, de állapota miatt cserélendő díszműbádog tagozatok és ornamentikus elemek mintázását és újragyártását is tartalmazta.

M1.2) Legalább egy darab építmény kő, vagy műkő, vagy gipsz, vagy kerámia anyagból készült épületszobrászati elemeinek rekonstrukcióját tartalmazó, a konszignálásra is kiterjedő olyan tervezési referenciával, amely rekonstrukció hiányzó tagozatok és ornamentikus elemek mintázását és újragyártását is tartalmazta.

*Rekonstrukció: Korábban létezett, de megsemmisült épületelem korabeli tervek és / vagy fotográfiák alapján készült újbóli megépítése, létrehozása.

Ha ugyanazon referenciamunka több feltételt is teljesít, akkor azt ajánlattevő valamennyi érintett feltételnél megjelölheti.

M2) Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:

1. rész esetében:

M2)1.) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint rendelkezik „Műemlékek területén gyakorlott” (vagy azzal egyenértékű) címmel vagy a cím megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és „vezető tervező” (vagy azzal egyenértékű) címmel vagy a cím megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi egyedi védelem alatt álló historikus épületek rekonstrukciós tervezésében szerzett tervezői szakmai tapasztalattal.

M2)2.) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M2)3.) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „G” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és ezen belül legalább 36 hónap kémiai üzemek és/vagy laboratóriumok technológiai szellőzésének tervezése területén szerzett szakmai tapasztalattal.

*Laboratórium: A BME Ch jelű épületben a Műegyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar oktató laboratóriumai működnek, melynek áttervezése nem feladat, de a laboratóriumok kiszellőzésének folyamatos biztosítása a tervezési feladat része.

**Kémiai üzem: Olyan üzem, amely a technológia részeként a beérkező nyersanyagokat kémiai folyamatok révén dolgozza fel, alakítja át.

***Kémiai laboratórium: Olyan laboratórium, amely kémiai üzemek tevékenységéhez kapcsolódó folyamatok kutatásával, tervezésével, szakmai előkészítésével foglalkozik.

2. rész esetében:

M2)1.) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint rendelkezik „vezető tervező” (vagy azzal egyenértékű) címmel vagy a cím megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi egyedi védelem alatt álló historikus épületek rekonstrukciós tervezésében szerzett tervezői szakmai tapasztalattal.

M2)2.) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „T” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.

M2)3.) legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „V” (vagy azzal egyenértékű) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és ezen belül legalább 36 hónap napelemes rendszerű kiserőmű tervezése területén szerzett szakmai tapasztalattal

*Napelemes rendszerű kiserőmű tervezésével kapcsolatos elvárás: Az ELTE épület tetején jelenleg működő háztartási méretű kiserőmű más épületre való áthelyezése (figyelemmel arra, hogy az ELTE által e célra felajánlott épületben már működő háztartási méretű kiserőmű miatt ott kiserőmű tervezése a feladat).

Egy szakember megfelelőség esetén több pozícióra is jelölhető.

Folytatást lásd VI.3) További információk 4. pont alatt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet; 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet; 2001. évi LXIV. törvény; 477/2020. (X. 30.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg a Kbt. 135. (8) bek alapján biztosított.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.

A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.

Szerződést megerősítő kötelezettségek: késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér, valamint teljesítési- és jótállási biztosíték.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/02/2022
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/02/2022
Helyi idő: 11:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával kerül sor az EKR-ben. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Karakterkorlát miatti rövidítések: Kbt. = 2015. évi CXLIII. törvény; EKR rendelet = 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet; EKR = elektronikus közbeszerzési rendszer; AK = ajánlatkérő; AT = ajánlattevő; AF = ajánlati felhívás; KD = közbeszerzési dokumentum; EEKD = egységes európai közbeszerzési dokumentum.

2. A KD az EKR rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhető a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.

3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege részenként 500 000,- HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, azt az ajánlatkérő 10032000-00337287-00000017 számú fizetési számlájára szükséges befizetni, mely esetben csatolandó az átutalási igazolás, vagy a bankszámlakivonat másolata. További információk a KD-ben találhatók.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3) M2) pontjában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott és az alábbiakban megjelölt további szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, illetve rendelkezniük kell az alábbi címekkel, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

1.rész esetében:

M2.1) szakember: „É” és „Műemlékek területén gyakorlott” cím és „vezető tervező” cím;

M2.2) szakember: „T”;

M2.3) szakember: „G”,

+ 1 fő szakember: „SZÉS5” Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki részszakterület jogosultság

2.rész esetében:

M2.1) szakember: „É” és „vezető tervező” cím;

M2.2) szakember: „T”;

M2.3) szakember: „V”,

Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.

5. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek időpontja és a gyülekezési helyszíne:

1.rész esetében: Időpontja: 2022. január 25. napja 10.00 óra, gyülekezés helyszíne: Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 4., Ch épület főbejárata előtt

2.rész esetében: Időpontja: 2022. január 26. napja 10.00 óra, gyülekezés helyszíne: Budapest V. kerület, Egyetem tér 1-3., ELTE ÁJK főbejárat előtt

A részvétel feltételeit a KD tartalmazza.

6. Ajánlatnak tartalmaznia kell Az AF-ben és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

7. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.

8. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot magyar forintban (HUF) kell megadni a KD-ban részletezettek szerint.

9. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

10. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

13. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a KD-ban részletezettek szerinti felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

14. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

15. II.2.5) ponthoz: Az értékelés során az adható pontszám: 0,00 (legrosszabb) - 10,00 (legjobb). Ajánlatkérő az értékelés során az 1.-2. szempont esetében az egyenes, a 3. szempont esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

16. IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt, 30 nap értendő.

17. VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmazhat.

18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai: dr. Wolf Nikoletta (00960)

19. Jelen AF-ben, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/01/2022