Servicios - 157646-2020

02/04/2020    S66

Polonia-Sosnowiec: Servicios de limpieza de edificios

2020/S 066-157646

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Sosnowcu
Dirección postal: ul. Partyzantów 1
Localidad: Sosnowiec
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Código postal: 41-200
País: Polonia
Persona de contacto: Sebastian Solarz
Correo electrónico: zap_sosnowiec@zus.pl
Teléfono: +48 323683203
Fax: +48 323683399
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zus.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: ubezpieczenia społeczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania obiektów oraz terenów zewnętrznych ZUS/O Sosnowiec oraz podleg. Inspektoratów

Número de referencia: 380000/271/04/2019-ZAP
II.1.2)Código CPV principal
90911200 Servicios de limpieza de edificios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych dla Oddziału ZUS w Sosnowcu i podległych Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu oraz pranie odzieży ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi gościnnych w Oddziale z podziałem na dwie części:

— część I – usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, usługę odśnieżania, dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości oraz pranie odzieży ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi gościnnych w Oddziale,

— część II – usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, usługę odśnieżania, dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości w obiektach Inspektoratów ZUS w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 173 993.42 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I: Oddział

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90911200 Servicios de limpieza de edificios
90919200 Servicios de limpieza de oficinas
90911300 Servicios de limpieza de ventanas
90914000 Servicios de limpieza de aparcamientos
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
98310000 Servicios de lavado y limpieza en seco
77211500 Servicios de mantenimiento de árboles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część I – Oddział Sosnowiec, obejmuje:

— budynek (A) przy ul. 1 Maja 25 w Sosnowcu,

— dwa budynki (B i C) przy ul. Partyzantów 1 w Sosnowcu, POLSKA,

— przewiązki pomiędzy budynkami.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych dla Oddziału ZUS w Sosnowcu.

Usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, usługę odśnieżania, dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości oraz pranie odzieży ochronnej lekarzy orzeczników, odzieży roboczej, parawanów i pościeli z pokoi gościnnych w Oddziale.

Przewidywana łączna powierzchnia sprzątania:

1) powierzchnia wewnętrzna (obiektów): 9 893,30 m2;

2) powierzchnia zewnętrzna utwardzona (terenu): 4 508,37 m2;

3) powierzchnia zewnętrzna zielona: 1 528,00 m2.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II: Inspektoraty

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90919200 Servicios de limpieza de oficinas
90911300 Servicios de limpieza de ventanas
90914000 Servicios de limpieza de aparcamientos
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
77211500 Servicios de mantenimiento de árboles
77314100 Servicios de encespedado
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22B Sosnowiecki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Część II – Inspektoraty obejmuje:

— budynek I/ZUS w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 48,

— budynek I/ZUS w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 274,

— budynek I/ZUS w Zawierciu przy ul. Blanowskiej 2, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych Inspektoratów Oddziału ZUS w Sosnowcu.

Usługa obejmować będzie sprzątanie wewnętrzne obiektów, sprzątanie terenu zewnętrznego wraz z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, usługę odśnieżania, dostawę i bieżące uzupełnianie środków czystości.

Przewidywana łączna powierzchnia sprzątania:

1. powierzchnia wewnętrzna (obiektów): 6 296,67 m2;

2. powierzchnia zewnętrzna utwardzona (terenu): 5 252,01 m2;

3. powierzchnia zewnętrzna zielona: 4 036,48 m2.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 033-077624
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Część I: Oddział

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Era Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Katowicka 16b
Localidad: Chorzów
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 41-500
País: Polonia
Correo electrónico: czystosc-przetargi@era-com.pl
Teléfono: +48 327725637
Dirección de internet: www.era.com.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Novia Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Paderewskiego 34
Localidad: Chorzów
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 41-500
País: Polonia
Teléfono: +48 327725637
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 104 063.80 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 859 250.44 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Część II: Inspektoraty

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Era Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Katowicka 16B
Localidad: Chorzów
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 41-500
País: Polonia
Teléfono: +48 327725637
Dirección de internet: www.era.com.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Novia Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Paderewskiego 34
Localidad: Chorzów
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 41-500
País: Polonia
Teléfono: +48 327725637
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 314 742.98 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, w godz. 8.00–14.00, upoważniony jest: Sebastian Solarz, Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, tel. +48 323683203, e-mail: zap_sosnowiec@zus.pl

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
31/03/2020