Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 15778-2017

17/01/2017    S11

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 011-015778

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szépművészeti Múzeum
Nemzeti azonosító szám: AK15593
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krajcsik Szilvia
E-mail: szilvia.krajcsik@szepmuveszeti.hu
Telefon: +36 14697163
Fax: +36 14697171
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szepmuveszeti.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szepmuveszeti.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45453100 Felújítás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Szépművészeti Múzeum, Budapest XIV. Dózsa György út 41.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Szépművészeti Múzeum által kezdeményezett „Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás.

A műemléknek minősülő Szépművészeti Múzeum (műemléki törzsszám /azonosító/: 15764 /1226/) Román Csarnokának és további belső tereinek rekonstrukciójára, átalakítására, pincei, mélyföldszinti, földszinti, I. emeleti, II. emeleti helyiségeinek átszervezésére, átalakítására, tetőterének, tetőfelületeinek felújítására, elektromos és gépészeti rendszerek energiatakarékos korszerűsítésére, valamint 6 db új gépészeti felvonó berendezés beépítésére és 3 db meglévő gépészeti felvonó berendezés elbontására készült kiviteli tervek megvalósítása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

Bruttó területek:

Alapozás ~1 391 m².

Mélyföldszint ~8 946 m².

Földszint ~3 198 m².

Félemelet ~841 m².

1. emelet ~2 510 m².

1.2 emelet ~519 m².

2. emelet ~1 556 m².

Gépház szint ~224 m².

A teljes kivitelezés véghatárideje (azaz az I. és a II. ütem időtartama együttesen) a Szerződés részleges hatálybalépésétől számított 20 hónap, azzal, hogy az I. ütemnek be kell fejeződne a szerződéskötést követő 151. naptári napig, és ezen időpontig Vállalkozó által maximálisan felhasználható – az I. ütemre vonatkozó – összeg a tartalékkerettel együtt nettó 1 800 000 000, HUF, azaz nettó egymilliárd-nyolcszázmillió forint. Ezen határidőn belül Vállalkozónak teljesítenie kell az ajánlatában az I. ütemre vállalt munkákat, el kell érnie azon műszaki tartalmat – készültségi szintet, amelynek megvalósítását az I. ütem végére vállalta, azzal, hogy az eddig elkészült tartalom nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot. Az addig elvégzett munkából közvetlen veszélyhelyzet ne keletkezzen az intézményben tartózkodók számára, és az intézmény használatát se akadályozza (például a közlekedő utak biztonságosak legyenek).

A kivitelezés teljes körű megvalósításához szükséges II. ütemre vonatkozó ellenszolgáltatást biztosító támogatás megítélése a szerződés II. ütemre vonatkozó részének hatályba lépését felfüggesztő feltétel.

A II. ütem – amely a teljes kivitelezés befejezéséhez szükséges fennmaradó feladatok elvégzését foglalja magában – megvalósítására kizárólag akkor kerül sor, ha Megrendelő cégszerű aláírási joggal rendelkező képviselői a szerződéskötést követő 123. napig jelzik Vállalkozó felé, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben határidőn belül nem nyilatkozik Megrendelő, a Szerződés II. ütemre vonatkozó része nem lép hatályba, a II. ütem nem kerül megvalósításra.

A beszerzés tárgya kiterjed a felhívás III.2.3. M1) pontjában szereplő alkalmassági feltételben előírtakra, azaz komplett építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, valamint külső területrendezési munkákat is magába foglal, új akadálymentesítő személyfelvonó és új teherfelvonó létesítését is tartalmazza, térszín alatti épületbővítési munkákat is magába foglal, a munkára az épület – részben- üzemszerű működése közben kerül sor.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 20
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 221-402178

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
26/10/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: Pillangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 6 078 489 194.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/01/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45453100 Felújítás
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Szépművészeti Múzeum, Budapest XIV. Dózsa György út 41.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szépművészeti Múzeum által kezdeményezett „Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás.

A műemléknek minősülő Szépművészeti Múzeum (műemléki törzsszám /azonosító/: 15764 /1226/) Román Csarnokának és további belső tereinek rekonstrukciójára, átalakítására, pincei, mélyföldszinti, földszinti, I. emeleti, II. emeleti helyiségeinek átszervezésére, átalakítására, tetőterének, tetőfelületeinek felújítására, elektromos és gépészeti rendszerek energiatakarékos korszerűsítésére, valamint 6 db új gépészeti felvonó berendezés beépítésére és 3 db meglévő gépészeti felvonó berendezés elbontására készült kiviteli tervek megvalósítása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

Bruttó területek:

Alapozás ~1 391 m².

Mélyföldszint ~8 946 m².

Földszint ~3 198 m².

Félemelet ~841 m².

1. emelet ~2 510 m².

1.2 emelet ~519 m².

2. emelet ~1 556 m².

Gépház szint ~224 m².

A teljes kivitelezés véghatárideje (azaz az I. és a II. ütem időtartama együttesen) a Szerződés részleges hatálybalépésétől számított 20 hónap, azzal, hogy az I. ütemnek be kell fejeződne a szerződéskötést követő 151. naptári napig, és ezen időpontig Vállalkozó által maximálisan felhasználható – az I. ütemre vonatkozó – összeg a tartalékkerettel együtt nettó 1 800 000 000 HUF, azaz nettó egymilliárd-nyolcszázmillió forint. Ezen határidőn belül Vállalkozónak teljesítenie kell az ajánlatában az I. ütemre vállalt munkákat, el kell érnie azon műszaki tartalmat – készültségi szintet, amelynek megvalósítását az I. ütem végére vállalta, azzal, hogy az eddig elkészült tartalom nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot. Az addig elvégzett munkából közvetlen veszélyhelyzet ne keletkezzen az intézményben tartózkodók számára, és az intézmény használatát se akadályozza (például a közlekedő utak biztonságosak legyenek).

A kivitelezés teljes körű megvalósításához szükséges II. ütemre vonatkozó ellenszolgáltatást biztosító támogatás megítélése a szerződés II. ütemre vonatkozó részének hatályba lépését felfüggesztő feltétel.

A II. ütem – amely a teljes kivitelezés befejezéséhez szükséges fennmaradó feladatok elvégzését foglalja magában – megvalósítására kizárólag akkor kerül sor, ha Megrendelő cégszerű aláírási joggal rendelkező képviselői a szerződéskötést követő 123. napig jelzik Vállalkozó felé, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben határidőn belül nem nyilatkozik Megrendelő, a Szerződés II. ütemre vonatkozó része nem lép hatályba, a II. ütem nem kerül megvalósításra.

A beszerzés tárgya kiterjed a felhívás III.2.3. M1) pontjában szereplő alkalmassági feltételben előírtakra, azaz komplett építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, valamint külső területrendezési munkákat is magába foglal, új akadálymentesítő személyfelvonó és új teherfelvonó létesítését is tartalmazza, térszín alatti épületbővítési munkákat is magába foglal, a munkára az épület – részben- üzemszerű működése közben kerül sor.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 26/10/2015
Befejezés: 31/10/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8 031 942 157.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Postai cím: Pillangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződés 2.1 pontja: A teljes kivitelezés véghatárideje.

Szerződés 6.1.2 pontja: A munkák befejezésének véghatárideje.

Szerződés 10.1 pontja: Vállalkozói díj.

Szerződés 10.11 pontja: Számlázás módja.

Szerződés 10.12 pontja: Előleg.

Szerződés 10.15 pontja: Végszámla.

Szerződés 11.2 pontja: Kötbér.

Szerződés 12.2 pontja: Teljesítési biztosíték.

Szerződés 20.2. pontja: Kapcsolattartó személy.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

a) Tervdok. kiegészítése vált/válik szükségessé a kiv. során történt részletes feltárások eredményeként.

b) Szüks. az alapok és a falszerk. utólagos injektálásos technológiával való megerősítése.

c) Szüks. az adott épületrész alapfalainak gyémántköteles átvágásával és fémlemez beverésével tervezett utólagos falszigetelésének módosítása, helyette injektálásos, utólagos falszigetelés készítése.

d) A kiv. részeként végzett feltárások eredményei alapján vált szükségessé az épület L6 jelű lépcsőházának alapmegerősítése jet-groutig eljárással.

e) A tervezettnél nagyobb kapacitású ideiglenes trafó telepítése szükséges.

f) Hogy a megmaradónak tervezett esővíz,- és külső vízelvezető csatorna rendszer részleges cseréjét végre kell hajtani a meglévő vezetékek anyagának állapota és a helytelen nyomvonal vezetések miatt

g) Organizáció módosítása szükséges.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6 078 489 194.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 8 031 942 157.00 HUF