Služby - 157967-2015

TINázovLuxembursko-Luxemburg: Prehľad obsahu a prezentácia správ Dvora audítorov (KPI 3)
NDČíslo zverejnenia oznámenia157967-2015
PDDátum uverejnenia07/05/2015
OJČíslo vydania série S úradného vestníka88
TWMesto kupujúcehoLUXEMBURG
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópsky dvor audítorov
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoLU
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópsky dvor audítorov
DSDokument bol zaslaný27/04/2015
DDLehota na predkladanie žiadostí o dokumenty11/06/2015
DTLehota na predloženie18/06/2015
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky3 - Ponuka pre jednu alebo viac častí
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79419000 - Hodnotiace konzultačné služby
IAInternetová adresa (URL)http://www.eca.europa.eu
DIPrávny základKlasická smernica 2004/18/ES