Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

V načinu prikazovanja obvestil v e-obrazcih prihaja do določenih napak. Prizadevamo si rešiti težavo. Več informacij in nasvetov je na voljo na naši posebni strani.

Prijavite se na četrto delavnico za ponovne uporabnike podatkov TED 14. decembra 2023

Storitve - 158229-2023

Submission deadline has been amended by:  180488-2023
16/03/2023    S54

Malta-Valletta: Zagotavljanje storitev svetovanja na področju upravljanja za EUAA

2023/S 054-158229

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Agencija Evropske unije za azil (EUAA)
Poštni naslov: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Kraj: Valletta
Šifra NUTS: MT0 Malta
Poštna številka: MRS 1917
Država: Malta
Kontaktna oseba: EUAA Contracts
E-naslov: contracts@euaa.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://euaa.europa.eu/
Internetni naslov profila kupca: https://www.euaa.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12741
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12741
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Azil

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev svetovanja na področju upravljanja za EUAA

Referenčna številka dokumenta: EUAA/2022/092
II.1.2)Glavna koda CPV
79400000 Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Agencija Evropske unije za azil (naročnik) želi naročiti storitve svetovanja na področju upravljanja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Šifra NUTS: BG България  / Bulgaria
Šifra NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Šifra NUTS: CZ Česko
Šifra NUTS: DE Deutschland
Šifra NUTS: DK Danmark
Šifra NUTS: EE Eesti
Šifra NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Šifra NUTS: ES España
Šifra NUTS: FI Suomi / Finland
Šifra NUTS: FR France
Šifra NUTS: HR Hrvatska
Šifra NUTS: HU Magyarország
Šifra NUTS: IE Éire / Ireland
Šifra NUTS: IS Ísland
Šifra NUTS: IT Italia
Šifra NUTS: LT Lietuva
Šifra NUTS: LU Luxembourg
Šifra NUTS: LV Latvija
Šifra NUTS: MT Malta
Šifra NUTS: NL Nederland
Šifra NUTS: PL Polska
Šifra NUTS: PT Portugal
Šifra NUTS: RO România
Šifra NUTS: SE Sverige
Šifra NUTS: SI Slovenija
Šifra NUTS: SK Slovensko
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Storitve se bodo izvajale predvsem v prostorih izvajalca. Samo na zahtevo EUAA se lahko storitve izvajajo tudi na Malti ali na drugih lokacijah, kjer ima EUAA pisarne ali izvaja dejavnosti

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/04/2023
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 13/04/2023
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Virtualno odpiranje ponudb.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte točko 3.2 povabila k oddaji ponudb, ki je na voljo na spletnem naslovu iz oddelka I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.3)Dodatne informacije:

V primeru nedostopnosti ali motenj v delovanju elektronskih komunikacijskih sredstev iz oddelka I.3) v zadnjih 5 koledarskih dneh pred rokom za sprejemanje ponudb, navedenim v oddelku IV.2.2), si naročnik pridržuje pravico, da ta rok podaljša in podaljšanje objavi na spletnem naslovu iz oddelka I.3) brez predhodne objave popravka k temu obvestilu. Gospodarski subjekti, zainteresirani za to javno naročilo, so vabljeni, da se prijavijo na javni razpis na naslovu iz oddelka I.3), da bi bili obveščeni o objavi novih informacij ali dokumentov.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4302-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/03/2023