Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 158286-2019

Normál nézet megjelenítése

04/04/2019    S67

Magyarország-Budapest: Rendszer-karbantartási szolgáltatások

2019/S 067-158286

Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

Szolgáltatások

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Lehel u. 35–37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
Címzett: Fodor Péter vezérőrnagy, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Honvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Katonai repülőtereken üzemelő fénytechnikai, navigációs és repülésirányító rádiórendszerek (FRISZ) szükség szerinti javítása anyagbiztosítással, karbantartása és felújítása (2019–2021)
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 1: Karbantartási és javítási szolgáltatások
A teljesítés helye: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok, Kilián út 1.),
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét, Reptéri út 4.),
MH Pápa Bázisrepülőtér (Pápa, Vaszari út 101.),
MH 54. Veszprém Radarezred
— Veszprém, Jutasi út 93.,
— Veszprém, Jókai út 31–33. (MH LVIK),
— Kecskemét Reptéri út 4. (MH LVIK KTIK),
— Kékestető, MH objektum,
— Szentes, MH objektum,
— Kőrishegy, MH objektum,
— Tubes tető, MH objektum.
MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (Székesfehérvár, Zámolyi út 1–3.)

NUTS-kód HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG,HU2 DUNÁNTÚL,HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Katonai repülőtereken üzemelő fénytechnikai, navigációs és repülésirányító rádiórendszerek (FRISZ) szükség szerinti javítása anyagbiztosítással, karbantartása és felújítása (2019–2021)
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

50324100 Rendszer-karbantartási szolgáltatások

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 1 674 873 622,00 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
7-79/LK/Vbt/HBI/11/2018
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 218-500668 13.11.2018

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Katonai repülőtereken üzemelő fénytechnikai, navigációs és repülésirányító rádiórendszerek (FRISZ) szükség szerinti javítása anyagbiztosítással, karbantartása és felújítása (2019–2021)
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
4.2.2019
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: ATC-TEGE Konzorcium
Postai cím: Vak Bottyán u. 3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Telefon: +36 209391569
Fax: +36 23430563

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 1 674 873 622,00 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 1 674 873 622,00 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Jelen tájékoztató V.3) pontját Ajánlatkérő az alábbiakkal egészíti ki:
Közös Ajánlattevők neve: ATC-TEGE Konzorcium
Közös Ajánlattevők 1. tagjának neve: ATC Aircom Ipari, Kereskedelmi és Szolháltató Kft.
Közös Ajánlattevők 1. tagjának székhelye: 1111 Budapest, Vak Bottyán u. 3.
Közös Ajánlattevők 2. tagjának neve: TEGE ELEKTRONIK Kft.
Közös Ajánlattevők 2. tagjának székhelye: H-1036 Budapest, Lajos utca 121. ¼.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Vbt.142. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
1.4.2019