Varer - 158300-2014

Vis forkortet udgave

13/05/2014    S91

Italien-Ispra: Levering af husholdningsapparater og tilhørende tjenester til indkvartering på JRC i Ispra (Italien)

2014/S 091-158300

Ufuldstændig procedure

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 13.12.2013, 2013/S 242-420350)

Europa-Kommissionen, att. OIB.DR.2 Økonomi og offentlige indkøb, CSM 1 05/43, 21027Ispra VA, ITALIEN. Henvendelser: Kontoret for Infrastruktur og Logistik. Tlf. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu


NB:

Tildelingsproceduren er blevet erklæret resultatløs.

Da det eneste bud, der blev modtaget, var ufuldstændigt (manglende prisliste), er buddet blevet erklæret for uoverensstemmende.