Dodávky - 158300-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

13/05/2014    S91

Taliansko-Ispra: Dodávka domácich spotrebičov a súvisiace služby v súvislosti s ubytovaním pracovníkov JRC v Ispre (Taliansko)

2014/S 091-158300

Nedokončené konanie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 13.12.2013, 2013/S 242-420350)

Európska komisia, do rúk: OIB.DR.2 Financie a verejné obstarávanie, CSM 1 05/43, 21027Ispra VA, TALIANSKO. Kontakt: Úrad pre infraštruktúru a logistiku. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu


Poznámka:

Výberové konanie bolo vyhlásené za neúspešné.

Jediná doručená ponuka bola nekompletná (chýbal cenník), preto bola vyhlásená za nevyhovujúcu.