Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 158395-2019

05/04/2019    S68    Aģentūras - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Spānija-Vigo: Vairākkārtējs kaskādes veida pamatnolīgums programmatūras izstrādes un IT pakalpojumu nodrošināšanai

2019/S 068-158395

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
Pasta adrese: Avenida García Barbón, 4
Pilsēta: Vigo
NUTS kods: ES114
Pasta indekss: 36201
Valsts: Spānija
Kontaktpersona: EFCA Procurement
E-pasts: procurement@efca.europa.eu
Tālrunis: +34 986120610
Fakss: +34 886125237

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.efca.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4552
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4552
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Vairākkārtējs kaskādes veida pamatnolīgums programmatūras izstrādes un IT pakalpojumu nodrošināšanai

Atsauces numurs: EFCA/2019/OP/02
II.1.2)Galvenās CPV kods
72000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

EFCA saskaņā ar šo uzaicinājumu uz konkursu plāno noslēgt vairākkārtēju pamatnolīgumu ar ne vairāk kā 2 izraudzītajiem pretendentiem. Pamatnolīguma mērķis ir nodrošināt programmatūras izstrādi un IT pakalpojumus. Šis apraksts aptver pašreizējās EFCA vajadzības; tomēr šie pakalpojumi var tikt paplašināti saistībā ar tehnoloģiju attīstību.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 100 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72100000
72200000
72600000
72300000
72900000
72800000
72400000
48800000
48900000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: ES114
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Atkarībā no EFCA pieprasījuma

1) EFCA telpās (uz vietas);

2) darbuzņēmēja telpās (ārpus darba vietas);

3) trešās puses telpās. Trešās puses atrašanās vietai jābūt ES.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

EFCA plāno noslēgt individuālus un secīgus konkrētus līgumus pamatnolīguma darbības laikā, kā norādīts I.4.3. punktā pamatnolīgumā (A pielikums) un J pielikumā “Pasūtīšanas process”. Konkrētie līgumi var tikt noslēgti kā šāda veida dokumenti:

a) konkrēti līgumi (to veidi var būt laika un līdzekļu līgums, noteikta laika un līdzekļu līgums vai fiksētas cenas līgums);

b) pasūtījuma veidlapas.

Izraudzītajam pretendentam attiecībā uz saviem darbiniekiem, kuri sniedz pakalpojumus līguma ietvaros, jāievēro spēkā esošie valsts sociālās jomas tiesību aktu noteikumi. Izraudzītais pretendents apņemas piemērot visus vietējo tiesisko un normatīvo aktu noteikumus, kas ir spēkā sociālās un veselības aizsardzības, pensiju iemaksu un nodarbinātības jomā, kā arī tiesību aktus par nodokļiem. Aprakstīto pakalpojumu sniegšana nekādā gadījumā nerada darba attiecības ar EFCA. Līdz ar to Eiropas Kopienu ierēdņu personāla noteikumi un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība neattiecas uz darbuzņēmēja personālu. Skatīt arī līgumprojekta II.4. iedaļas 7. punkta b) apakšpunktu A pielikumā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 100 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

ja būs pieejami budžeta līdzekļi un sākotnējais līgums būs izpildīts apmierinoši, un EFCA tas būs nepieciešams arī turpmāk, līgumu būs iespējams atjaunot 2 reizes, katru reizi uz 1 gadu.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 2
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 13/05/2019
Vietējais laiks: 15:30
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 14/05/2019
Vietējais laiks: 15:30
Vieta:

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra, room 6.15, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), SPĀNIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Atvēršanas sanāksmē var piedalīties ne vairāk kā 2 katra pretendenta pārstāvji. Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz 2 darbdienas iepriekš jānosūta pārstāvju pilns vārds un personas apliecības vai pases numurs uz e-pasta adresi: procurement@efca.europa.eu

Pārstāvjiem ir jāuzrāda piedāvājuma saņemšanas apstiprinājums, kuru ģenerē “e-Submission” sistēma.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

iespējams, ka paziņojumi par turpmākiem pakalpojumiem tiks publicēti ik pēc 4 gadiem.

VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Izmantos elektroniskos pasūtījumus
Pieņems elektroniskos rēķinus
Izmantos elektroniskos maksājumus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
29/03/2019