Услуги - 158398-2019

TIЗаглавиеМалта-Grand Harbour Valletta: Предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа
NDНомер на публикацията на обявлението158398-2019
PDДата на публикуване05/04/2019
OJНомер на броя на ОВ S68
TWГрад/населено място на купувачаGRAND HARBOUR VALLETTA
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска служба за подкрепа в областта на убежището
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаMT
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен29/03/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45314300 - Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщителна инфраструктура
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)MT
IAИнтернет адрес (URL)https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048