Lieferungen - 15855-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Eisenbahnwagen

2018/S 009-015855

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 221-458896)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
„PKP Intercity" S.A.
Aleje Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polen
Kontaktstelle(n): „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 Piętro
E-Mail: Barbara.Krolak@intercity.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.intercity.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 8 wagonów osobowych specjalnych do przewozu osób na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Referenznummer der Bekanntmachung: 15/10/TUT/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622400
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 wagonów osobowych specjalnych do przewozu osób na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w tym:

1) 6 wagonów bezprzedziałowych specjalnych 2 klasy do przewozu osób (żołnierzy);

2) 2 wagonów przedziałowych specjalnych 2 klasy do przewozu konwoju.

2. Wagony muszą posiadać zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu zgodnego z odnośnymi TSI oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań krajowych w zakresie eksploatacji po sieciach następujących państw: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 221-458896

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 16/01/2018
muss es heißen:
Tag: 30/01/2018
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 15/04/2018
muss es heißen:
Tag: 29/04/2018
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 16/01/2018
muss es heißen:
Tag: 30/01/2018
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: