Teenused - 158612-2018

13/04/2018    S72

Luksemburg-Luxembourg: Konkursi taasalgatamisega raamleping tarbijatele mõeldud toodete ohutuse alaste koordineeritud tegevuste korraldamiseks ELi ja EMP/EFTA riikides

2018/S 072-158612

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)
Postiaadress: Batiment Ariane 400, Route d'Esch
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Sihtnumber: L-2920
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Gilda Capuano
E-post: Chafea-CP-CALLS@ec.europa.eu
Faks: +352 430131669
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/chafea/index.html
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3417
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: ELi tervishoiu ja tarbijate programmide ning algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ (Better Training for Safer Food (BTSF)) rakendamine ja põllumajandustoodete edendamine

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Konkursi taasalgatamisega raamleping tarbijatele mõeldud toodete ohutuse alaste koordineeritud tegevuste korraldamiseks ELi ja EMP/EFTA riikides

II.1.2)CPV põhikood
75112100 Arendusprojektide haldusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kõnealuse raamlepingu menetluse eesmärk on värvata töövõtja, kes vastutaks ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) / Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikides tarbijatele mõeldud toodete ohutuse alaste koordineeritud tegevuste korraldamise eest.

Töövõtja vastutab järgmise eest:

– tootepõhiste ja horisontaalsete tegevuste, sh kõigi projekti vältel toimuvate vajalike nõupidamiste üldine koordineerimine ja logistiline korraldus;

– toote kontrollimiskäigu üldine koordineerimine, sealhulgas asjaomaste laborite kindlaksmääramine ja väljavalimine;

– tehnilise oskusteabe ja nõuande pakkumine riiklike turujärelevalveasutuste töö toetuseks;

– kõigile asjakohastele sidusrühmadele suunatud aruandlus tegevuste tulemuste kohta, teabeedastus ja tulemuste levitamine.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Pakkumiskutse algatatakse avatud menetlusega teenuste raamlepingute sõlmimiseks 3 töövõtjaga koos konkursi taasalgatamisega. Raamlepingu kestus on 4 aastat ning selle aja jooksul oodatakse, et selle raames algatataks vähemalt 4 teenuslepingut, millest iga lepingu maksumus on 2 500 000 EUR / 3 000 000 EUR.

Töövõtjalt eeldatakse oskusteabe pakkumist toodete ohutusega seotud tegevustes osalevate ELi ja EMP/EFTA riikide toetamiseks. Lisaks oodatakse töövõtjalt koosolekuruumide pakkumist õpikodade jaoks, asjakohaste vahendite loomist teabevahetuse, levitamise ja edendamise tegevuste jaoks ning suutlikkust sõlmida partnerlussidemeid toiduks mittekasutatavate toodete testimise laboritega. Käesoleva kutse raames välja pakutud tegevused peaksid soodustama direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta tõhusat kohaldamist – toiduks mittekasutatavate tarbekaupade hindamise, turujärelevalve ja ohutuse jõustamise eest vastutavate riigiasutustega tehtava koostöö kaudu.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Raamlepingut uuendatakse automaatselt 2 korda, iga kord 12 kuuks, välja arvatud juhul, kui 1 lepinguosaline saab vähemalt 3 kuud enne lepingu kehtivuse lõppu ametliku teate lepingu lõpetamise kohta. Uuendamine ei muuda ega lükka edasi olemasolevaid kohustusi.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: Tarbijate programm
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 3
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2017/S 145-298450
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 28/06/2018
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 11/07/2018
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Chafea premises, 12 rue Guillaume Kroll L-1822 Luxembourg, Drosbach building, meeting room A03/043.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumuste avamisel võib osaleda maksimaalselt kaks esindajat pakkuja kohta, nagu sätestatud hanketeate punktis IV.2.7. Pakkuja peab esitama korralduse ja turvalisusega seotud kaalutlustel iga esindaja täisnime ja ID-kaardi numbri või passi numbri aadressil: Chafea-CP-CALLS@ec.Europa.eu

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
09/04/2018