Storitve - 158630-2018

13/04/2018    S72

Belgija-Bruselj: Storitve spremljanja medijev za Evropsko komisijo – PO/2018-03/A3

2018/S 072-158630

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General Communication, Unit A3 — Media Monitoring, Media Analysis and Eurobarometer
Poštni naslov: 200 rue de la Loi — BERL 4/377
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Oana Hriscu
E-naslov: COMM-MEDIA-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3439
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve spremljanja medijev za Evropsko komisijo – PO/2018-03/A3

Referenčna številka dokumenta: PO/2018-03/A3
II.1.2)Glavna koda CPV
79400000 Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet okvirnega naročila je zagotavljanje storitev spremljanja medijev v državah članicah EU in državah zunaj EU o vprašanjih, ki zadevajo Evropsko unijo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 21 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve spremljanja bodo Komisiji zagotovile razumevanje medijske pokritosti v zvezi z EU in stalne povratne informacije o njenih politikah, pobudah ali odzivih v medijih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 21 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 22/06/2018
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 29/06/2018
Lokalni čas: 14:30
Kraj:

Berlaymont building — 200 rue de la Loi — 1040 Brussels — Aquarium 5, Belgija.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Največ 2 zastopnika na ponudnika in zastopniki naročnikov.

Prosimo, da najpozneje do 26.6.2018 pošljete imeni, naziva, št. osebnih izkaznic in državljanstvo zastopnikov na e-naslov, naveden v oddelku I.1.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Ponudnike pozivamo, da v zvezi z možnimi posodobitvami, pojasnili in vprašanji/odgovori redno spremljajo povezavo URL: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3439

Morebitne pripombe v zvezi z razpisnim postopkom lahko posredujete naročniku na kontaktno točko iz oddelka I. Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu).

Zahtevek za razveljavitev sklepa o oddaji lahko vložite v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila. Podani zahtevki in naši odgovori ali morebitne pritožbe glede nepravilnosti nimajo vpliva oziroma učinka na opustitev časovnega roka za vložitev zahtevka za razveljavitev sklepa o oddaji ali določitev novega obdobja za vložitev takšnega zahtevka. Za postopke razveljavitve je pristojen organ, naveden v oddelku VI.4.1.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Brussels
Država: Belgija
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/04/2018