Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Storitve - 158630-2018

13/04/2018    S72

Belgija-Bruselj: Storitve spremljanja medijev za Evropsko komisijo – PO/2018-03/A3

2018/S 072-158630

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General Communication, Unit A3 — Media Monitoring, Media Analysis and Eurobarometer
Poštni naslov: 200 rue de la Loi — BERL 4/377
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Oana Hriscu
E-naslov: COMM-MEDIA-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3439
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve spremljanja medijev za Evropsko komisijo – PO/2018-03/A3

Referenčna številka dokumenta: PO/2018-03/A3
II.1.2)Glavna koda CPV
79400000 Podjetniško in managersko svetovanje ter s tem povezane storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet okvirnega naročila je zagotavljanje storitev spremljanja medijev v državah članicah EU in državah zunaj EU o vprašanjih, ki zadevajo Evropsko unijo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 21 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve spremljanja bodo Komisiji zagotovile razumevanje medijske pokritosti v zvezi z EU in stalne povratne informacije o njenih politikah, pobudah ali odzivih v medijih.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 21 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 22/06/2018
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 29/06/2018
Lokalni čas: 14:30
Kraj:

Berlaymont building — 200 rue de la Loi — 1040 Brussels — Aquarium 5, Belgija.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Največ 2 zastopnika na ponudnika in zastopniki naročnikov.

Prosimo, da najpozneje do 26.6.2018 pošljete imeni, naziva, št. osebnih izkaznic in državljanstvo zastopnikov na e-naslov, naveden v oddelku I.1.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Ponudnike pozivamo, da v zvezi z možnimi posodobitvami, pojasnili in vprašanji/odgovori redno spremljajo povezavo URL: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3439

Morebitne pripombe v zvezi z razpisnim postopkom lahko posredujete naročniku na kontaktno točko iz oddelka I. Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu).

Zahtevek za razveljavitev sklepa o oddaji lahko vložite v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila. Podani zahtevki in naši odgovori ali morebitne pritožbe glede nepravilnosti nimajo vpliva oziroma učinka na opustitev časovnega roka za vložitev zahtevka za razveljavitev sklepa o oddaji ali določitev novega obdobja za vložitev takšnega zahtevka. Za postopke razveljavitve je pristojen organ, naveden v oddelku VI.4.1.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Brussels
Država: Belgija
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/04/2018