Usluge - 158709-2021

31/03/2021    S63

Belgija-Bruxelles: Pružanje IT podrške

2021/S 063-158709

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 032-078619)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska obrambena agencija
Poštanska adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1050
Država: Belgija
E-pošta: procurement@eda.europa.eu
Telefaks: +32 25042975
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa profila kupca: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje IT podrške

Referentni broj: 21.CSD-IT.OP.111L1/112L2
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Tehnička podrška za operativne aktivnosti:

— posebice korisničku podršku, održavanje i administraciju sustava;

— razvoj i održavanje aplikacija;

— provedbu posebnih IKT projekata ili zadataka.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 032-078619

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 15/04/2021
Lokalno vrijeme: 17:00
Glasi:
Datum: 26/04/2021
Lokalno vrijeme: 17:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 16/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 27/04/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: