Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 158723-2021

31/03/2021    S63

Belgia-Bryssel: Tekninen tuki oikeudenmukaisen siirtymän foorumin hallinnoinnin tukemista varten (2020CE16BAT157)

2021/S 063-158723

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2021/S 056-140321)

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, REGIO – Regional and Urban Policy, REGIO.DDG.G.1 – Smart and Sustainable Growth
Postiosoite: Avenue de Beaulieu 1
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1160
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: regio-contracts@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tekninen tuki oikeudenmukaisen siirtymän foorumin hallinnoinnin tukemista varten (2020CE16BAT157)

Viitenumero: REGIO/2021/OP/0008
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Oikeudenmukaisen siirtymän foorumi, jota hallinnoi alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto tiiviissä yhteistyössä kaikkien asianomaisten yksiköiden kanssa, tarjoaa tukea jäsenvaltioille, alueille ja sidosryhmille. Foorumi perustuu energian pääosaston ja muiden komissiossa toimivien tukijoiden hallinnoiman siirtymävaiheessa olevien kivihiilialueiden foorumin työhön ja laajentaa sitä. Näiden välinen yhteistyö ja tiivis koordinointi on varmistettava. Foorumi toimii tiiviissä yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa. Tämän oikeudenmukaisen siirtymän foorumin yleisessä hallinnassa olevan tarjouskilpailun päätavoitteet ovat seuraavat:

• oikeudenmukaisen siirtymän foorumin hoitaminen ja sen kehittäminen edelleen,

• oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia / oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevien kahden merkittävän tapahtuman järjestäminen vuoden 2021 aikana,

• tietämyksen hallinta,

• viestintätoimet.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/03/2021
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 056-140321

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 23/04/2021
Paikallinen aika: 16:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 07/05/2021
Paikallinen aika: 16:00
Osan numero: IV.2.7)
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 26/04/2021
Paikallinen aika: 10:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 10/05/2021
Paikallinen aika: 10:00
VII.2)Muut täydentävät tiedot: