Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 158761-2018

13/04/2018    S72

Magyarország-Budapest: Felújítás

2018/S 072-158761

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Telefon: +36 13561573
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961010
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Felújítási és kivitelezési munkálatok elvégzése az ÁEEK EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” projektje keretében

II.1.2)Fő CPV-kód
45453100 Felújítás
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Felújítási és kivitelezési munkálatok elvégzése az ÁEEK vonatkozásában az EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” elnevezésű projekt keretében”.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Felújítási és kivitelezési munkálatok elvégzése az ÁEEK EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” projektje keretében - 1. rész

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45453100 Felújítás
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Vállalkozó székhelye, telephelye, Megrendelő székhelye, telephelye, továbbá a karakterkorlátra való tekintettel a dokumentációban megjelölt Projekt megvalósítási helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Felújítási és kivitelezési munkálatok elvégzése az ÁEEK vonatkozásában az EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” elnevezésű projekt keretében”.

1. rész:

Patológiai osztályok építészeti felújítása. A kórházak patológiai osztályain belül a jelenlegi felújítás keretében elsősorban a kegyeleti helyiségek, a bonctermek és az ehhez kapcsolódó egyéb kiszolgálóhelyiségek átalakítási és felújítási munkái kerülnek elvégzésre. Elsősorban festés és burkolás munkanemek tekintetében, ill. ha ehhez kapcsolódóan szükséges, egyéb műszaki felújításokat is el kell végezni. Építészeti felújítás 8 intézményben fog megvalósulni, felújítással érintett összterület 1498,35 m2.

Helyszín Kórház Felújítással érintett terület (m2).

Sopron Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet 122,76.

Csorna Csornai Margit Kórház 89.

Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 362,74.

Tatabánya Szent Borbála Kórház 238,87.

Esztergom Vaszary Kolos Kórház 213,86.

Csákvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 91,15.

Mór Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 69,7.

Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 310,27.

Egyéb főbb jellemzők: magasépítési, szakipari munkák.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3 pont M.2. pontjában megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata (max: 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Ajánlattevőnek az előírt 12 hónapos jótállás feletti megajánlása hónapokban - minimum 0, max 24. (A 24 és azt meghaladó vállalásokra AK egyaránt a max pontszámot adja / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 125
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” elnevezésű projekt
II.2.14)További információk

Becs érték nem kerül közzétételre, 1 HUF szerepeltetése a hirdetmény továbbküldése érdekében történt.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Felújítási és kivitelezési munkálatok elvégzése az ÁEEK EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” projektje keretében - 2. rész

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45453100 Felújítás
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Vállalkozó székhelye, telephelye, Megrendelő székhelye, telephelye, továbbá a karakterkorlátra való tekintettel a dokumentációban megjelölt Projekt megvalósítási helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Felújítási és kivitelezési munkálatok elvégzése az ÁEEK vonatkozásában az EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” elnevezésű projekt keretében”.

2. rész

Patológiai osztályok építészeti felújítása. A kórházak patológiai osztályain belül a jelenlegi felújítás keretében elsősorban a kegyeleti helyiségek, a bonctermek és az ehhez kapcsolódó egyéb kiszolgálóhelyiségek átalakítási és felújítási munkái kerülnek elvégzésre. Elsősorban festés és burkolás munkanemek tekintetében, ill. ha ehhez kapcsolódóan szükséges, egyéb műszaki felújításokat is el kell végezni. Építészeti felújítás 8 intézményben fog megvalósulni, felújítással érintett összterület 1097,5 m2.

Helyszín Kórház Felújítással érintett terület (m2).

Zalaegerszeg.

Zala Megyei Kórház.

228,48

Ajka.

Magyar Imre Kórház.

194,18

Veszprém.

Csolnoky Ferenc Kórház.

265,68

Balatonfüred.

Állami Szívkórház.

41,31

Siófok.

Siófoki Kórház-Rendelőintézet.

88,19

Marcali Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház.

90,23

Nagyatád Nagyatádi Kórház.

95,77

Szekszárd Tolna Megyei Balassa János Kórház.

93,66

Egyéb főbb jellemzők: magasépítési, szakipari munkák.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3 pont M.2. pontjában megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata (max: 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Ajánlattevőnek az előírt 12 hónapos jótállás feletti megajánlása hónapokban - minimum 0, max 24. (A 24 és azt meghaladó vállalásokra AK egyaránt a max pontszámot adja / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 125
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” elnevezésű projekt
II.2.14)További információk

Becs érték nem kerül közzétételre, 1 HUF szerepeltetése a hirdetmény továbbküldése érdekében történt.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Felújítási és kivitelezési munkálatok elvégzése az ÁEEK EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” projektje keretében - 3. rész

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45453100 Felújítás
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Vállalkozó székhelye, telephelye, Megrendelő székhelye, telephelye, továbbá a karakterkorlátra való tekintettel a dokumentációban megjelölt Projekt megvalósítási helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Felújítási és kivitelezési munkálatok elvégzése az ÁEEK vonatkozásában az EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” elnevezésű projekt keretében”.

3. rész

Patológiai osztályok építészeti felújítása. A kórházak patológiai osztályain belül a jelenlegi felújítás keretében elsősorban a kegyeleti helyiségek, a bonctermek és az ehhez kapcsolódó egyéb kiszolgálóhelyiségek átalakítási és felújítási munkái kerülnek elvégzésre. Elsősorban festés és burkolás munkanemek tekintetében, ill. ha ehhez kapcsolódóan szükséges, egyéb műszaki felújításokat is el kell végezni. Építészeti felújítás 15 intézményben fog megvalósulni, felújítással érintett összterület 2111,43 m2.

Helyszín Kórház Felújítással érintett terület (m2).

Dunaújváros.

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet.

75,94

Kalocsa.

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza.

125,93

Kiskunfélegyháza.

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza.

134,14

Mezőtúr.

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet.

207,96

Szentes.

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház.

230,47

Orosháza.

Orosházi Kórház.

467,8

Deszk.

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza.

38,59

Makó.

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ.

96,66

Karcag.

Kátai Gábor Kórház.

88,12

Szeghalom.

Pándy Kálmán Megyei Kórház.

53,74

Berettyóújfalu.

Gróf Tisza István Kórház.

88,55

Nagykálló.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kórházak és Egyetemi Oktatókórház - Sántha Kálmán Szakkórház.

30,28

Nyíregyháza.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház.

194,2

Kisvárda.

Felső-Szabolcsi Kórház.

187,66

Mátészalka.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház.

91,39

Egyéb főbb jellemzők: magasépítési, szakipari munkák.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3 pont M.2. pontjában megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata (max: 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Ajánlattevőnek az előírt 12 hónapos jótállás feletti megajánlása hónapokban - minimum 0, max 24. (A 24 és azt meghaladó vállalásokra AK egyaránt a max pontszámot adja / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 125
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális
II.2.14)További információk

Becs érték nem kerül közzétételre, 1 HUF szerepeltetése a hirdetmény továbbküldése érdekében történt.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Felújítási és kivitelezési munkálatok elvégzése az ÁEEK EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” projektje keretében - 4. rész

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45453100 Felújítás
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Vállalkozó székhelye, telephelye, Megrendelő székhelye, telephelye, továbbá a karakterkorlátra való tekintettel a dokumentációban megjelölt Projekt megvalósítási helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Felújítási és kivitelezési munkálatok elvégzése az ÁEEK vonatkozásában az EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” elnevezésű projekt keretében”.

4. rész

Patológiai osztályok építészeti felújítása. A kórházak patológiai osztályain belül a jelenlegi felújítás keretében elsősorban a kegyeleti helyiségek, a bonctermek és az ehhez kapcsolódó egyéb kiszolgálóhelyiségek átalakítási és felújítási munkái kerülnek elvégzésre. Elsősorban festés és burkolás munkanemek tekintetében, ill. ha ehhez kapcsolódóan szükséges, egyéb műszaki felújításokat is el kell végezni. Építészeti felújítás 12 intézményben fog megvalósulni, felújítással érintett összterület 1397,74 m2.

Helyszín Kórház Felújítással érintett terület (m2).

Balassagyarmat.

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet.

131,98

Salgótarján Szent Lázár Megyei Kórház.

151.

Pásztó.

Margit Kórház.

43,18

Gyöngyös.

Bugát Pál Kórház.

183,6

Jászberény.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház.

57,61

Ózd.

Almási Balogh Pál Kórház.

79,01

Eger.

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet.

148,79

Mezőkövesd.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház.

86,01

Miskolc.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház.

193,99

Miskolc.

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház.

117.

Szikszó.

II. Rákóczi Ferenc Kórház-Rendelőintézet

91,66

Sátoraljaújhely.

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház.

113,91

Egyéb főbb jellemzők: magasépítési, szakipari munkák.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3 pont M.2. pontjában megjelölt szakember műszaki vezetői többlettapasztalata (max: 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Ajánlattevőnek az előírt 12 hónapos jótállás feletti megajánlása hónapokban - minimum 0, max 24. (A 24 és azt meghaladó vállalásokra AK egyaránt a max pontszámot adja / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 125
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása” elnevezésű projekt
II.2.14)További információk

Becs érték nem kerül közzétételre, 1 HUF szerepeltetése a hirdetmény továbbküldése érdekében történt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok valamennyi rész vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.i szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: ”Kr.”) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8-14. § és 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A ”Kr.” 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

AK felhívja a figyelmet a „Kr.” 1. § (7) bek.-re: A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:

A ”Kr.” 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a „Kr.” 2. § (5) szerinti egyszerű nyilatkozattal kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.

SZ.1. Valamennyi rész vonatkozásában:

A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Valamennyi rész vonatkozásában:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Folytatás a VI.4.3)-ban.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) kr 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az ESPD-ben.

A Kbt. 69.§ (4)-(8) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

M.1. Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) alapján a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, a szerz.-nek és előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése az alk.igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyil.-ával és a Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott ig.-al

Az ig. tartalmazza min. a teljesítés idejét - kezdő és befejező időpontját - (év/hónap/nap), helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, nyil.-ot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Az igazolás(ok)ban meg kell adni az alk.-i minimumköv.-ben szereplő adatokat, mely igazolására vonatkozik a bemutatott munka.

A referenciákból az előírt alk.-i köv.-eknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. Jelölendő, hogy a ref.ig.-okban bemutatott ref.-k mely alk.-i minimumköv. igazolására vonatkoznak.

Befejezett a ref., ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor.

Amennyiben az Ajtevő a ref.-t közös ajtevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig.-ból ki kell derülnie, az Ajtevő a munka mely részét teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarészt és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét; Ajánlatkérő (AK) csak a ref. munka Ajtevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i köv.-nek való megfelelés vizsgálatakor.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) is irányadó.

M.2.

A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz (év, hó bontásban) saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

Ha az M.2. pontra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor annak megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. Az ajánlatban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol a jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Ha az ellenőrzésére nincsen mód és a megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.

Ajkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bek.re, továbbá a 321/2015. (X. 30.) kr 24. § (1)-(2) bek.re.

Folytatás a VI.4.3)-ban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.

Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi ref.ákkal:

Az 1. rész vonatkozásában, amennyiben a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) nem rendelkezik befejezett - de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett - sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 750 m2 épület/ek felújítására/kivitelezésére vonatkozó referenciával,

A 2. rész vonatkozásában, amennyiben a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) nem rendelkezik befejezett - de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett - sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 550 m2 épület/ek felújítására/kivitelezésére vonatkozó referenciával,

A 3. vonatkozásában, amennyiben a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) nem rendelkezik befejezett - de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett - sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 1100 m2 épület/ek felújítására/kivitelezésére vonatkozó referenciával,

A 4. rész vonatkozásában, amennyiben a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) nem rendelkezik befejezett - de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett - sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 700 m2 épület/ek felújítására/kivitelezésére vonatkozó referenciával.

Valamennyi rész vonatkozásában: az alkalmassági minimumkövetelmények több szerződésből teljesíthetőek.

Amennyiben ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, úgy elegendő, ha az egyes részek kapcsán a szigorúbb, azaz a nagyobb területre vonatkozó referenciakövetelménynek megfelelő referenciát mutat be.

Az egyenértékűség szempontjából AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1)-(2) alapján jár el.

M.2.

Alkalmatlan az Ajánlattevő, aki nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

Valamennyi rész vonatkozásában:

1 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Kr (MV-É) (építési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szállítói finanszírozás (100 % tám. intenzitás).

Jótállás: min 12 hónap (a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napjától számítva).

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett telj.re vonatkozó nettó díj 1 %/nap, max a késedelemmel érintett rész 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: alapja az adott részteljesítés nettó összege, mértéke: 20 %.

Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.

Teljesítési biztosíték: nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.

Jólteljesítési biztosíték: nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.

Igényelhető előleg: 50 %.

Előleg-visszafizetési biztosíték: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint.

Biztosíték(ok): Kbt. 134.§ (6) bek. a) szerint, részletesen a dokumentációban szabályozva.

A nyertes aj.tevő 1 db részszámla valamint 1 db végszámla benyújtására jogosult.

A kifizetés során a Ptk. 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § 1-3, 5, 6 bek.i és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32/A. § az irányadók.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

Folytatás a VI.4.3)-ban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 17/05/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 16/07/2018
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/05/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet 9.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás és a jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet csatolja:

— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta),

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására -vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

2. A Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

3. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont;

Az 1. értékelési szempont esetében (ajánlati ár (nettó forint)) a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.

A 2. értékelési szempont értékelési szempont esetében (MV-É szakember) a KH 21.12 2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere;

A 3. értékelési szempont (jótállás) esetében a bírálat módszere a Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához.

A legkedvezőbb megajánlás: 24 hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap Ajánlattevő. Ajánlatkérő (AK) rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott érték kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.

4. Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)

5. Előleg-visszafizetési biztosíték: előleg igénylése és biztosíték nyújtása esetén. Mértéke: 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése szerint: a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben.

6. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum felelős magyar fordítását.

7. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozat-nemleges is!

— a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő kifejezett, eredeti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (4) bek szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (5) bek alapján a felolvasólap.

9. Az előírt biztosíték(ok) Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.

10. Az eljárás nyertese a Szerződés megkötésének időpontjára köteles a dokumentáció szerinti felelősségbiztosítást (10 millió HUF/kár és 20 millió HUF/év összeg) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni.

11. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni a dokumentáció szerint.

12. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

13. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

14. Valamennyi rész vonatkozásában:

A szerződés teljesítéséhez az alábbi létszámú és jogosultságú szakember megléte szükséges:

— 1 fő szakember, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság.

15. FAKSZ: dr. Schmalz Péter - 00088.

16. Ajánlatok felbontásakor a jelenlétre a Kbt. 68. § (3) szerintiek irányadóak.

17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.

Folytatás a VI.4.3)-ban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Karakterkorlát miatt a III.1) Részvételi feltételek folytatása:

A Kbt. 65. § (1) c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot részenként külön-külön kell benyújtani.

Öntisztázás: Kbt. 64. §.

Karakterkorlát miatt a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság folytatása:

Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie, hogy az M.1-M.2. pont szerinti dokumentumok mely részre kerülnek benyújtásra. Amennyiben ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, úgy elegendő, ha az egyes részek kapcsán a szigorúbb, azaz a nagyobb alapterületre vonatkozó referencia követelménynek megfelelő referenciát mutat be.

Egy szakember több rész vonatkozásában is bemutatható.

Karakterkorlát miatt a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása:

Von.főbb jogszab.:

2015. évi CXLIII. törvény

321/2015. (X.30.) Kormányrendelet

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Karakterkorlát miatt a VI.3) További információk folytatása:

18. Az előírt alkalmassági feltételek és igazolási módok minősített AT jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

19. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bekezdésére.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2018