Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 158805-2023

17/03/2023    S55

Ungarn-Budapest: Ausbildung

2023/S 055-158805

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Belügyminisztérium
Nationale Identifikationsnummer: 15311605241
Postanschrift: József Attila Utca 2-4
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1051
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Székely Ágnes
E-Mail: agnes.szekely@bm.gov.hu
Telefon: +36 203124961
Fax: +00 000000000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompetencia alapú kiválasztási rendszer

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000784032022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80500000 Ausbildung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos igazolása és továbbfejlesztése a közszolgálatban (kompetencia alapú tesztek újrakalibrálása, új pszichológiai tesztek kifejlesztése)” a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” elnevezésű kiemelt projekt keretében.

Jelen beszerzés a Projekt keretében korábban végrehajtott beszerzés eredményeként kialakított kompetencia alapú kiválasztási és képzési rendszer, valamint a mindezt magában foglaló Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszer éles adatokkal való újrakalibrálását, valamint további pszichológiai tesztek kidolgozásával való továbbfejlesztését célozza.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 62 200 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80500000 Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1051 Budapest, Attila út 2-4.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„A kompetencia alapú kiválasztási rendszer tudományos igazolása és továbbfejlesztése a közszolgálatban (kompetencia alapú tesztek újrakalibrálása, új pszichológiai tesztek kifejlesztése)” a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” elnevezésű kiemelt projekt keretében.

Jelen beszerzés a Projekt keretében korábban végrehajtott beszerzés eredményeként kialakított Kompetencia alapú kiválasztási és képzési rendszer, valamint a mindezt magában foglaló Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszer éles adatokkal való újrakalibrálását, valamint további pszichológiai tesztek kidolgozásával való továbbfejlesztését célozza.

A jelen közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott nyertes ajánlattevő által végrehajtandó feladatok:

I. Az egységes közszolgálati alapkompetenciák komplex mérésére alkalmas vizsgálati módszertan (AKV tesztrendszer) szakmai felülvizsgálata, a valós adatok alapján történő újrakalibrálása;

II. A rendészeti irányítói munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák komplex mérésére alkalmas vizsgálati módszertan (IKV tesztrendszer) szakmai felülvizsgálata, a valós adatok alapján történő újrakalibrálása;

III. A rendészeti tehetségek felismerését lehetővé tevő kompetenciák komplex mérésére alkalmas vizsgálati módszertan (TKV tesztrendszer) szakmai felülvizsgálata, a valós adatok alapján történő újrakalibrálása;

IV. A közszolgálati mentorok kiválasztását lehetővé tevő kompetenciák komplex mérésére alkalmas vizsgálati módszertan (MKV eljárás) szakmai felülvizsgálata, a valós adatok alapján történő újrakalibrálása;

V. A Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszer (KLIR) pszichológiai minimum- és kategóriafeltételeinek részeként meghatározott személyiségjellemzők komplex mérésére alkalmas tesztrendszer kifejlesztése;

VI. A Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszer (KLIR) pszichológiai minimum- és kategóriafeltételek részeként meghatározott kognitív képességek komplex mérésére alkalmas tesztrendszer kifejlesztése;

VII. A Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszerhez (KLIR) kapcsolódó időszakos pszichológiai alkalmasságvizsgálatokat támogató tesztrendszer kifejlesztése;

VIII. A Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszer (KLIR) pszichológiai minimum- és kategóriafeltételek részeként meghatározott személyiségjellemzők komplex mérésére alkalmas, az V. feladat keretében kifejlesztett tesztrendszer tudományosan megalapozott validitásvizsgálata;

IX. A Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszer (KLIR) pszichológiai minimum- és kategóriafeltételek részeként meghatározott kognitív képességek mérésére alkalmas, a VI. feladat keretében kifejlesztett tesztrendszer tudományosan megalapozott validitásvizsgálata;

X. A Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszerhez (KLIR) kapcsolódó z időszakos pszichológiai alkalmasságvizsgálatokat támogató, az VII. feladat keretében kifejlesztett tesztrendszer tudományosan megalapozott validitásvizsgálata.

A nyertes Ajánlattevő által megvalósított feladatok eredménytermékeinek átadása elektronikus formában, 2 példányban optikai adathordozókon történik a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

Az ellátandó feladatok ütemezése:

A nyertes AT a szerződés tárgyát képező feladatokat köteles maradéktalanul elvégezni és az eredménytermékeket a megrendelőnek benyújtani az alábbi határidők szerint:

a) az V.A., VI.A. és VII.A. feladatokat a szerződés hatályba lépésétől számított 45 napon belül, de legkésőbb a projekt fizikai teljesítésének záró napját megelőző 15. napon,

b) a I-IV., valamint az V.B., VI.B. és VII.B. feladatokat a szerződés hatályba lépésétől számított 90 napon belül, de legkésőbb a projekt fizikai teljesítésének záró napját megelőző 15. napon,

c) az opciós feladatokat (VIII.-X. feladatok) az egyedi megrendelés visszaigazolásának napjától számított 90 napon belül, de legkésőbb a projekt fizikai teljesítésének záró napját megelőző 15. napon.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

A projekt száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Minőségi szempont:

1. Az M.2. pont tekintetében bemutatott szakembereken felül azonos képzettséggel/végzettséggel és legalább 3 db tudományos publikációval rendelkező teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlet létszáma (fő), (min. 0 fő - max. 3 fő) /Súlyszám: 10

2. Az M.3. pont tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max. 3 db kutatásban való részvétel)/Súlyszám: 10

Ár szempont:

Mindösszesen nettó ajánlati ár - / Súlyszám: 80

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

Az ár szempontok esetében fordított arányosítás a Közbeszerzési hatóság KÉ 2020.évi 60. szám 2020.03.25. útmutató 1. számú melléklet relatív értékelési módszerek (A. fejezet) 1. pont aa) alpontjában meghatározott képlet alkalmazásával P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin) + Pmin.

A minőségi szempontok esetében a legkedvezőbb ajánlat kiválasztására a Közbeszerzési Hatóság által a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról kiadott (KÉ 2020.évi 60. szám 2020.03.25.) útmutatójában meghatározott képlet alkalmazásával Pvizsgált= (Avizsgált -Alegkedvezőtelenebb)/(Alegkedvezőbb- Alegkedvezőtelenebb)*Pmax-Pmin) + Pmin

A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja az 1. értékelési szempont esetében 3 fő, a 2. értékelési szempont esetében 3 db.

A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja az 1. értékelési szempont esetében 0 fő, a 2. értékelési szempont esetében 0 db.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 135-386931
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kompetencia alapú kiválasztási rendszer

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/02/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DataExpert Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 14416611209
Postanschrift: Vendég Utca 84. 1. emelet 7.
Ort: Debrecen
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Postleitzahl: 4026
Land: Ungarn
E-Mail: info@dataexpert.hu
Telefon: +36 203172759
Internet-Adresse: http://www.dataexpert.hu
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 62 100 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 62 200 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

tesztfejlesztés, szakmai vezetés

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:

DataExpert Services Korlátolt Felelősségű Társaság (nyertes ajánlattevő)

4026 Debrecen Vendég Utca 84. 1. emelet 7.

Adószám: 14416611209

Ex Ante Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

1025 Budapest Vérhalom Utca 33/a

Adószám: 12951501241

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Egy Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023