Fournitures - 158812-2023

17/03/2023    S55

Česko-Praha: Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

2023/S 055-158812

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2023/S 048-140742)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ministerstvo obrany
Národní identifikační číslo: 60162694
Poštovní adresa: Tychonova 221/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 16000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Martina Černá
E-mail: onmm@army.cz
Tel.: +420 973229875
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.army.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MO

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Přístrojové vybavení pro VVetÚ

II.1.2)Hlavní kód CPV
38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení schopností zdravotnických-veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví pro provádění státního veterinárního dozoru u resortu Ministerstva obrany, provádět diagnostickou a léčebnou péči u zvířat vojenské správy, provádět laboratorní diagnostiku zoonóz, rozbory potravin, krmiv, pitné vody a ostatního biologického materiálu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/03/2023
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2023/S 048-140742

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Namísto:
Datum: 11/04/2023
Místní čas: 10:30
Má být:
Datum: 21/04/2023
Místní čas: 10:30
Číslo oddílu: IV.2.7)
Namísto:
Datum: 11/04/2023
Místní čas: 10:31
Má být:
Datum: 21/04/2023
Místní čas: 10:31
VII.2)Další dodatečné informace: