Lieferungen - 15891-2018

13/01/2018    S9    - - Lieferungen - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Warschau: Teile von Elektrizitätsverteilungs- oder -schalteinrichtungen

2018/S 009-015891

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28
Warszawa
04-703
Polen
Kontaktstelle(n): Jarosław Góra
Telefon: +48 746447130
E-Mail: j.gora@izolatory.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://izolatory.pl/

Adresse des Beschafferprofils: https://izolatory.pl/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: badania, prace rozwojowe

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa okuć aluminiowych

Referenznummer der Bekanntmachung: WR/05/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31230000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Sukcesywna Dostawa okuć aluminiowych, przeznaczonych do mocowania na końcach rur szkło – epoksydowych w kompozytowych izolatorach osłonowych.

Dostawa obejmować będzie 4 rodzaje okuć:

a) Okucie 3EQ1 wg rysunku w szacowanej ilości 400 szt. rocznie;

b) Okucie 3EQ3 wg rysunku w szacowanej ilości 1900 szt. rocznie;

c) Okucie 3EQ4 wg rysunku w szacowanej ilości 5400 szt. rocznie;

d) Okucie 3EF3 wg rysunku w szacowanej ilości 400 szt. rocznie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 220 300.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31230000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III, Magazyn – budynek B,

Ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Międzylesie, Polska.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Okucie 3EQ1. Skład chemiczny: EN AC-42100T6 (EN-AC-Al Si7Mg0,3T6). Wytrzymałość na rozciąganie Rm: min. 230 MPa. Granica plastycznośći Rp0,2: min. 190 MPa. Wydłużenie przy zerwaniu A: min. 2 procent. Twardość wg. Brinella: min. 75 HBW.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W zależności od rzeczywistych potrzeb, związanych z procesem produkcyjnym, technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. dostawy mniejszych ilości zamawianych okuć niż objęte postępowaniem, jednak nie mniejszej niż 200 szt.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31230000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III, Magazyn – budynek B,

Ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Międzylesie, Polska.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Okucie 3EQ3. Skład chemiczny: EN AC-42100T6 (EN-AC-Al Si7Mg0,3T6). Wytrzymałość na rozciąganie Rm: min. 230 MPa. Granica plastycznośći Rp0,2: min. 190 MPa. Wydłużenie przy zerwaniu A: min. 2 procent. Twardość wg. Brinella: min. 75 HBW.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W zależności od rzeczywistych potrzeb, związanych z procesem produkcyjnym, technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. dostawy mniejszych ilości zamawianych okuć niż objęte postępowaniem, jednak nie mniejszej niż 1.700 szt.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet III

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31230000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III, Magazyn – budynek B,

Ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Międzylesie, Polska.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Okucie 3EQ4. Skład chemiczny: EN AC-42100T6 (EN-AC-Al Si7Mg0,3T6). Wytrzymałość na rozciąganie Rm: min. 230 MPa. Granica plastycznośći Rp0,2: min. 190 MPa. Wydłużenie przy zerwaniu A: min. 2 procent. Twardość wg. Brinella: min. 75 HBW.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W zależności od rzeczywistych potrzeb, związanych z procesem produkcyjnym, technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. dostawy mniejszych ilości zamawianych okuć niż objęte postępowaniem, jednak nie mniejszej niż 5.000 szt.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet IV

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31230000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III, Magazyn – budynek B,

ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Międzylesie, Polska.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Okucie 3EF3. Skład chemiczny: EN AC-43000F (EN-AC-Al Si10Mg(a) F). Wytrzymałość na rozciąganie Rm: min. 150 MPa. Granica plastyczności Rp 0,2: min. 80 MPa. Wydłużenie przy zerwaniu A: min. 2 procent. Twardość wg. Brinella: min. 50 HBW.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W zależności od rzeczywistych potrzeb, związanych z procesem produkcyjnym, technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. dostawy mniejszych ilości zamawianych okuć niż objęte postępowaniem, jednak nie mniejszej niż 200 szt.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Zakład Doświadczalny III jest producentem wyrobów elektroizolacyjnych wytwarzanych pod konkretne zamówienia klientów, którzy wymagają stosowania materiałów przez nich sprawdzonych, przebadanych i dopuszczonych do eksploatacji.

W ramach kontynuacji współpracy z firmą Siemens oraz innymi przedsiębiorstwami branży elektro-energetycznej zostaliśmy zakwalifikowani jako dostawcy kompozytowych izolatorów osłonowych. Proces produkcyjny wymaga zastosowania odlewów aluminiowych podanych wcześniejszej obróbce mechanicznej (okuć) mocowanych na końcach rur szkło-epoksydowych, kod CPV: 31230000-7. Okucia te są przez nas kupowane tylko i wyłącznie pod konkretne zamówienie Klienta, który wskazał nam również dostawcę tych okuć.

Dodatkowo odbiorca (Klient) naszych wyrobów przy każdej dostawie okuć wykonuje u siebie badania i dopuszcza daną partię do dalszej produkcji w naszym Zakładzie. Klient pokrył również koszty oprzyrządowania do wykonywania tych okuć. Rysunki okuć są rysunkami Klienta, na których widnieje zastrzeżenie: "Przekazywanie, powielanie, przerabianie, udostępnianie osobom trzecim jest zabronione o ile nie zostało udzielone upoważnienie pisemne”. Klient na wyprodukowanych przez Zamawiającego wyrobach gotowych przeprowadził kosztowne badania konstrukcyjne na zgodność z normą EN-PN i nie jest zainteresowany zmianą dostawcy okuć.

Wymagania naszego Klienta dotyczące dostawcy okuć zmuszają nas do zastosowania bezprzetargowego trybu udzielenia zamówienia, tj. zamówienia z wolnej ręki. Nadmieniamy, że koszty zakupu przedmiotu zamówienia będą ponoszone wyłącznie ze środków własnych, bez jakiejkolwiek dotacji z Budżetu Państwa czy Unii Europejskiej.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
11/01/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Slevarna a modelarna Nove Ransko s.r.o.
Nove Ransko 234
Zdirec nad Doubravou
58263
Tschechische Republik
NUTS-Code: CZ
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 224 915.57 EUR
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 220 300.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2018